PRESTA Jižní Čechy 2020–2022

Do XII. ročníku soutěžní přehlídky dokončených staveb v Jihočeském kraji v letech 2020–2022 se přihlásilo 40 staveb. Hlavní cenu PRESTA Jižní Čechy získalo šest z nich: Vodní nádrž - Přehrada Bavorov, Most přes říčku Smutná u Bechyně, Velešínská křižovatka, Víceúčelová sportovní hala Mír v Táboře, Rekonstrukce a přestavba Pavilonu Z na Výstavišti České Budějovice a Bytový dům s polyfunkčním objektem ve Strakonicích.

Soutěž PRESTA Jižní Čechy probíhá tradičně každé dva roky. V letošním ročníku se prezentují stavby dokončené v jižních Čechách v letech 2020–2022. Soutěžní přehlídka podporuje rozvoj stavebnictví v jihočeském regionu, zdravou rivalitu, soutěživost a ukazuje kvalitní a hospodárně navržené stavby, dobrá architektonická, technická i technologická řešení stavebního díla. Soutěž vyhlašuje českobudějovická pobočka Českého svazu stavebních inženýrů (ČSSI) ve spolupráci s oblastní kanceláří ČKAIT, Svazem podnikatelů ve stavebnictví (SPS) a Jihočeským krajem.

Porota složená z 11 zástupců vyhlašovatelů hodnotila a vybírala z celkového počtu 40 přihlášených staveb, které byly rozděleny do různých soutěžních kategorií. Šest nejlépe hodnocených staveb v jednotlivých kategoriích získalo titul PRESTA – prestižní stavba jižních Čech 2020–2022. Další vybrané stavby získaly čestná uznání. Byly také uděleny Ceny vyhlašovatelů (ČSSI, ČKAIT, SPS) a Cena časopisu Stavebnictví.

Hejtman Jihočeského kraje udělil cenu INSPIRA 2020–2022. Součástí letošního ročníku PRESTA Jižní Čechy 2020–2022 byla i soutěžní přehlídka projektů středoškolských a vysokoškolských studentů stavebních škol Jihočeského regionu STUDENT PRESTA Jižní Čechy 2020–2022.

Vodní nádrž – Přehrada Bavorov, Bavorovský potok, říční km 3,79

 • Ocenění: Titul PRESTA Jižní Čechy 2020–2022 v kategorii vodohospodářské a ekologické stavby
 • Hlavní projektant: Ing. Daniel Vaclík (ČKAIT 0100018, IV00), VH-TRES spol. s r. o., České Budějovice
 • Zhotovitel: VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r. o., České Budějovice, stavbyvedoucí Ing. Jan Jaroš (ČKAIT 0101279, IV00)
 • Technický dozor stavebníka: Ing. Břetislav John (ČKAIT 0102284, IV00)
 • Stavebník: Povodí Vltavy, státní podnik

Cena byla udělena za komplexní přístup při rekonstrukci malé vodní nádrže, která zahrnovala zřízení nové základové výpusti, kapacitnějšího bezpečnostního přelivu, přitěžovací lavice na vzdušném líci hráze a opatření v nádrži pro zachování litorálního pásma. Ocenění si zaslouží také kvalitní provedení stavebních prací včetně složitých betonových konstrukcí. Rekonstruovaná nádrž přispěje k bezpečnější transformaci bleskových povodní vznikajících z přívalových srážek. Nezanedbatelná je i její ekologická funkce v krajině.

Most ev. č. 1354-1 přes říčku Smutná, Bechyně

 • Ocenění: Titul PRESTA Jižní Čechy 2020–2022 v kategorii dopravní stavby – mosty
 • Hlavní projektant: Ing. Michal Bernát (ČKAIT 0301483, IM00), DIPONT s. r. o., Ústí nad Labem
 • Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s. r. o., České Budějovice, stavbyvedoucí Michal Blahovič (ČKAIT 0301472, TM00)
 • Technický dozor stavebníka: Ing. Martin Frdlík (ČKAIT 0102604, TD02, TM00)
 • Stavebník: Jihočeský kraj

Stavba získala ocenění za prostorové uspořádání a vyřešení dopravně nebezpečného úseku komunikace s rozšířením jízdních pruhů a provedením mírnějšího oblouku v místě přemostění. Byl nahrazen původní nevyhovující most převádějící silnici III/1354 přes řeku Smutná mezi městem Bechyně a obcí Radětice. Stávající nosná konstrukce mostu byla odstraněna. V místě stavby byl na komunikaci zřízen sjezd k osadě Cihelna. Bylo nutné respektovat jak polohu mostu, tak omezení v této lokalitě. Součástí stavby bylo rozšíření navazující komunikace, nové mostní těleso budované do oblouku a opěrná zeď zajišťující těleso komunikace. Porota ocenila také důmyslné technické řešení a spolupráci i koordinaci mezi obory Mosty a inženýrské konstrukce, Dopravní stavby a Geotechnika, která přispěla k realizaci ve vysoké kvalitě.

Velešínská křižovatka I/3 X III/15610 X MK

 • Ocenění: Titul PRESTA Jižní Čechy 2020–2022 v kategorii dopravní stavby – pozemní komunikace
 • Hlavní projektant: Jan Šára, DiS. (ČKAIT 0102088, TD02), ZESA s. r. o.
 • Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a. s., Praha, stavbyvedoucí Ing. Jiří Urban (ČKAIT 0102439, ID00, IM00)
 • Technický dozor stavebníka: Martin Lang (ČKAIT 0101802, SP00, SD02)
 • Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR; Město Velešín; Jihočeský kraj

Titul byl udělen za vybudování nové průsečné křižovatky napojující město Velešín na velmi frekventovanou silnici I/3, která je v tomto úseku zároveň součástí mezinárodního tahu E55. Stavba současně nahradila původní nevyhovující křižovatku. Rozšíření stávajícího tělesa silnice I/3 a vyřešení přesunu středu křižovatky umožnilo výstavbu nových připojovacích pruhů, čímž se v daném prostoru výrazně zvýšila přehlednost a tím i bezpečnost a plynulost silničního provozu. Pro potřebné rozšíření silničních těles byla vhodně využita technologie vyztužených svahů sklonu zhruba 70 stupňů, která minimalizovala potřebu záborů půdy na okolních pozemcích. Oceněna byla také realizace dopravní stavby ve velmi dobré kvalitě.

Víceúčelová sportovní hala Mír v Táboře

 • Ocenění: Titul PRESTA Jižní Čechy 2020–2022 v kategorii novostavba občanské stavby
 • Hlavní projektant: Ing. arch. Stanislav Kotrčka (ČKA 03675), Tábor, Ing. František Adler (ČKAIT 0015126, TP00), A1 spol. s r. o., České Budějovice
 • Zhotovitel: Sdružení Metrostav a. s. a PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., stavbyvedoucí Michal Hryzák (ČKAIT 0102345, SP00)
 • Technický dozor stavebníka: Ludmila Votavová (ČKAIT 0100915, TD02, TP00)
 • Stavebník: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.

Cena byla udělena za komplexní pojetí sportoviště pro letní a zimní provoz a zajištění komfortního univerzálního zázemí pro více než 100 tisíc sportovců, kteří ročně využijí multifunkční halu. Oceněna byla také celková dispozice a dosažení optimálního řešení pro potřeby sportovců až na jedenácti sportovištích najednou. Realizovaná 158 metrů dlouhá budova se sportovní halou pro volejbal, basketbal, florbal, házenou nebo futsal, s tribunou pro 500 diváků, s vnitřním 90 metrů dlouhým atletickým tunelem s pětidráhou, s posilovnou, rozcvičovnou i tanečním sálem, vytvořila pro uživatele nadstandardní zázemí s vysokou kvalitou. Stavebník vhodně dořešil propojení haly s vnějším atletickým oválem a tím úspěšně dotvořil sportovní kampus v dané lokalitě.

Rekonstrukce a přestavba Pavilonu Z, Výstaviště České Budějovice, na multifunkční konferenční pavilon

 • Ocenění: Titul PRESTA Jižní Čechy 2020–2022 v kategorii rekonstrukce občanské stavby
 • Hlavní projektant: Ing. arch. Martin Krupauer (ČKA 01263), A8000 s.r.o., České Budějovice
 • Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Brno, stavbyvedoucí Ing. Miloš Znoj (ČKAIT 0102083, IP00)
 • Technický dozor stavebníka: Martin Topka (ČKAIT 0101326, TP00)
 • Stavebník: Výstaviště České Budějovice, a. s.

Porota ocenila rekonstrukci výstavního pavilonu, která umožnila získat nové prostory pro doplňkové využití, např. konání kongresů, konferencí, koncertů nebo divadelních představení.

Hala v přízemí je pojednána jako multifunkční reprezentativní prostor, který může měnit své uspořádání například dopl­něním o možnost instalace variabilního skládacího hlediště. V podlaží jsou umístěny salonky, jednací sály, gastro provoz a příslušenství.

Bytový dům s komerčním objektem, Strakonice

 • Ocenění: Titul PRESTA Jižní Čechy 2020–2022 v kategorii bytové domy
  Hlavní projektant:
  Ing. arch. Jan Zákostelecký (ČKA 02134), Ing. arch. Zdeněk Hromádka, Ing. arch. Martin Panský, Strakonice
 • Zhotovitel: SALVETE, spol. s r. o., ZNAKON, a.s., Strakonice, stavbyvedoucí Ing. Josef Skala, Ph.D. (ČKAIT 0102220, IP00, IS00)
 • Technický dozor stavebníka: Miloš Rozhoň (ČKAIT 0101530, TP00)
 • Stavebník: Denia Czech, s. r. o., Znakon Reality s.r.o., Strakonice

Stavba komplexu budov zahrnuje dvě novostavby bytových domů se 27 byty a jednu rekonstrukci polyfunkčního objektu s nebytovou plochou a čtyřmi byty. Je potřeba ocenit přístup týmu projektantů a náročnou koordinaci prací stmelením 3 záměrů investorů, 3 pozemků, 3 objektů a 2 zhotovitelů stavby. Ocenění si zaslouží i sjednocení rozdrobené zástavby severního průčelí novostavby a kvalitní realizace atraktivních bytových jednotek s prosklenými výhledy na historickou část města. Domy jsou realizovány s plochou střechou doplněnou o vegetační souvrství.

Zámecká lékárna Třeboň

 • Ocenění: Čestné uznání PRESTA a Cena časopisu Stavebnictví
 • Hlavní projektant: Ing. Josef Kregl (ČKAIT 0101416, IP00), Ing. arch. Václav Matějka, JK-STAVPROJEKT, s.r.o.
 • Zhotovitel: Auböck s.r.o., Boršov nad Vltavou, stavbyvedoucí Ing. Jan Vilánek (ČKAIT 0101980, IP00), František Vokůrka, DiS. (ČKAIT 0102147, TP00)
 • Technický dozor stavebníka: Václav Novák (ČKAIT 0101791, TP00, TD02)
 • Stavebník: Zámecká lékárna a.s., Třeboň

Projekt získal čestné uznání za velmi kvalitní a kompletní rekonstrukci historického domu z roku 1605, původní bibliotéky Petra Voka, náležejícího do komplexu Státního zámku Třeboň. Byla zachována historická hodnota domu, který od 19. století sloužil jako lékárna a který byl dlouho ve špatném stavu. Novým dispozičním řešením lze objekt využívat jako galerii s kavárnou a prostorem pro možné konání prohlídek, výstav a kulturních akcí. Porota ocenila obnovení interiérů i exteriérů a rehabilitaci domu s nejvyšším stupněm památkové ochrany. Projekt rovněž získal Cenu časopisu Stavebnictví za citlivě a odborně provedené stavební úpravy, které umožnily objekt zpřístupnit veřejnosti pro kulturně-edukační a výstavní účely. Obnova tak zároveň udržela společenský rozvoj, reagovala na nové potřeby dnešní doby a stavba je tak chráněna pro budoucí generace.

Rozšíření wellness centra Lázní Aurora, Třeboň

 • Ocenění: INSPIRA – Cena hejtmana Jihočeského kraje
 • Hlavní projektant: Ing. Viktor Meduna (ČKAIT 0700092, IP00), CODE spol. s r. o., Pardubice
 • Zhotovitel: Sdružení Metrostav a.s. a PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., stavbyvedoucí Michal Hryzák (ČKAIT 0102345, SP00)
 • Technický dozor stavebníka: Ing. David Zána (ČKAIT 0102226, IP00)
 • Stavebník: Město Třeboň; Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Ocenění bylo uděleno za realizaci wellness centra s venkovním kondičním bazénem se čtyřmi plaveckými dráhami, s relaxačním bazénem pro děti, s vodními atrakcemi, skluzavkou a nerezovou vířivkou s masážními prvky. Venkovní wellness doplňují objekty technického zázemí, šaten, sprch, parkoviště a restaurace. Venkovní wellness navazuje na krytý provoz plaveckého bazénu lázeňské budovy a přilehlý lázeňský park na břehu rybníka Svět.

„Ocenil jsem dobře vymyšlený a zdařile realizovaný projekt rozšíření wellness centra Lázní Aurora Třeboň. Proč právě tento projekt? Pro mě je vždy nejdůležitější, aby se v našem kraji všem dobře žilo. Navíc je logickým pokračováním dokonalého díla, které nám zanechali naši předkové.“ Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Most ev. č. 154-003 přes Malši v Kaplici

 • Ocenění: Cena ČKAIT
 • Hlavní projektant: Ing. František Košán (ČKAIT 0101621, IM00), Pontex, spol. s r.o.
  Zhotovitel: STRABAG a.s., stavbyvedoucí Bc. Ondřej Jileček (ČKAIT 0102394, IM00, ID00)
 • Technický dozor stavebníka: Ing. Ondřej Šnapka (ČKAIT 1103501, TM00)
 • Investor: Jihočeský kraj

Předmětem stavby bylo vybudování nového mostu v místě stávajícího, který převádí silnici II/154 přes řeku Malši v Kaplici. Původní, svými parametry již nevyhovující most, byl nahrazen novým, který má výrazně stlačenou stavební výšku. Společně s novým umístěním středních pilířů byl minimalizován negativní vliv mostu na vzdutou hladinu řeky při zvýšených průtocích. Most byl řešen s důrazem na estetické začlenění do okolní krajiny a dlouhou životnost.

Rezidence Oskarka, České Budějovice

 • Ocenění: Čestné uznání
 • Hlavní projektant: Ing. Václav Kampera (ČKAIT, 0102022, IP), Brůha a Krampera, architekti, spol. s r. o., České Budějovice
 • Zhotovitel: Hinton, a. s., Praha, projektový manažer Jan Václavík (ČKAIT 0102703, PS)
 • Stavebník: Rezidence Oskarka s. r. o., České Budějovice

Za návrh novostavby osmipodlažního bytového domu s ohledem na své okolí, ekologii a úsporu energií. Jedná se o první bytový dům v Jihočeském kraji, který je kompletně řízen inteligentním systémem Loxone. Celkem 110 bytů a 122 parkovacích míst se specifickými parkovacími zakladači pro dva automobily nad sebou. Zajímavý vzhled budovy podtrhuje zelená vegetace na fasádě, terasách, střeše i v atriu.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.