Vzdělávání duben až červen

Nabídka webinářů a seminářů, které pořádá ČKAIT – Středisko vzdělávání a informací i oblastní Kanceláře, se neustále rozšiřuje. Zde přinášíme výběr některých z nich. Aktuální informace prosím sledujte v kalendáři akcí na www.ckait.cz.

Nové mapové a geografické podklady pro projektování – seminář

Přednášející: Ing. Karel Brázdil, CSc.
Termín: 2. 5. 2023 od 14:30 hod.
Místo konání: Hradecké stavební centrum
Pořádá: OK ČKAIT a OP ČSSI Hradec Králové

Rekapitulace obsahu právních úprav v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí a dalších informací tykajících se geodetických, kartografických a geografických podkladů a služeb.

Navrhování a používání vodovodních tvarovek – seminář

Přednášející: Ing. Miroslav Sobotka
Termín: 4. 5. 2023 od 14 hod.
Místo konání: ČKAIT Zlín
Pořádá: OK ČKAIT Zlín

Navrhování a používání vodovodních tvarovek, armatur a regulačních členů vodovodních sítí

Dřevostavby – seminářwebinář

Přednášející: doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.
Termín: 4. 5. 2023 od 14 hod.
Místo konání: přednáškový sál a online
Pořádá: SVI ČKAIT

Průřez tématikou dřevostaveb – druhy dřeva, zastřešení, konstrukce, závady a poruchy.

Vyvlastňování práv k pozemkům a stavbám – webinář

Přednášející: Mgr. Jaroslava Milerová
Termín: 11. 5. 2023 od 14 hod.
Místo konání: online
Pořádá: OK ČKAIT Praha

Základní pojmy zákona o vyvlastnění, podmínky, náhrady za vyvlastnění, procesní postupy i praktické problémy.

Metody pro zajištění udržitelnosti ocel. most. konstrukcí industr. dědictví – webinář

Přednášející: prof. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D.; doc. Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.; Ing. Jan Kudláček, Ph.D.
Termín: 12. 5. 2023 od 10 hod.
Místo konání: online
Pořádá: OK ČKAIT Plzeň

Metody diagnostiky a hodnocení existujících konstrukcí, pravděpodobnostní metody hodnocení a metody stanovení památkové hodnoty staveb a konstrukcí.

Správní poplatky a další vybrané instituty na úseku stavebního řádu – webinář

Přednášející: JUDr. Eva Kuzmová
Termín: 15. 5. 2023 od 9:30 hod.
Místo konání: online
Pořádá: OK ČKAIT Ústí nad Labem

Správní poplatky, podání versus podnět, lhůty, zastupování, doručování, stížnosti a veřejnoprávní smlouvy.

Rozvoj tramvajové sítě Berlína – seminářwebinář

Přednášející: Ing. Michal Šmalo, PhD.
Termín: 15. 5. 2023 od 14 hod.
Místo konání: přednáškový sál a online
Pořádá: SVI ČKAIT

Popis rozhodovacího procesu výběru dopravního systému a trasovaní s cílem realizovat kvalitní, ekologické a dostupnější napojení berlínských čtvrtí na veřejnou dopravu.

Pojištění profesní odpovědnosti autorizovaných osob – webinář

Přednášející: Ing. Petra Bartoníčková, Mgr. Jakub Doležel
Termín: 16. 5. 2023 od 14 hod.
Místo konání: online
Pořádá: SVI ČKAIT

Společnost GrECo International s.r.o. zastupuje ČKAIT a její členy v oblasti pojištění. Její zástupci Vám podají informace od druhu pojistky, krytí i postupech při vzniklé škodě.

Dopravní stavby – seminář

Přednášející: Ing. Pavel Vidlák
Termín: 17. 5. 2023 od 10 hod.
Místo konání: Kongresový sál Krajského úřadu v Jihlavě
Pořádá: OK ČKAIT Jihlava

Využití 3D dat pro rekonstrukce pozemních komunikací, chodníky, přechody, parkoviště a vady.

Energetická náročnost objekt – postupy nejen při zpracování PENB – seminář a webinář

Přednášející: Martin Jindrák, Michal Čejka
Termín: 17. 5. 2023 od 14 hod.
Místo konání: přednáškový sál a online
Pořádá: SVI ČKAIT

Ověření projektových dokumentací výstupem PENB, porovnání výstupů hodinového a měsíčního výpočtového kroku, návrhový předpoklad, realita a provoz systémů řízeného větrání se zpětným ziskem tepla.

Systémová řešení odtoků pro ploché střechy, terasy, balkony, atikové odtoky – seminář

Přednášející: Ing. Jaroslav Maňas, Martin Kulíšek
Termín: 18. 5. 2023 od 13 hod.
Místo konání: Aula SPŠ stavební, Č. Budějovice
Pořádá: OK ČKAIT České Budějovice
Seznámení s výrobním programem společnosti HL Hutterer Lechner GmbH.

Zdravotnická zařízení z pohledu požární bezpečnosti staveb – seminářwebinář

Přednášející: Ing. Jan Tománek
Termín: 18. 5. 2023 od 14 hod.
Místo konání: přednáškový sál a online
Pořádá: SVI ČKAIT

Návrh zdravotnických zařízení podle ČSN 73 0835. Akce je pořádána pod záštitou Aktivu PBS.

Rekonstrukce historické budovy Masarykova nádraží v Praze – seminářwebinář

Přednášející: Ing. Čeněk Kadlec
Termín: 22. 5. 2023 od 14 hod.
Místo konání: přednášková místnost a online
Pořádá: OK ČKAIT Praha

Seznámení s průběhem rekonstrukce historické budovy Masarykova nádraží v Praze, včetně fotodokumentace pořízené během realizace a po dokončení stavby.

Černé stavby v praxi – seminářwebinář

Přednášející: Ing. Vladimíra Helebrantová
Termín: 24. 5. 2023 od 14 hod.
Místo konání: přednášková místnost a online
Pořádá: OK ČKAIT Praha

Problematická aplikace některých ustanovení zákona v praxi a s tím související judikaturou.

Praktické zkušenosti TDS získané při kontrole staveb – seminářwebinář

Přednášející: Ing. Čeněk Kadlec
Termín: 25. 5. 2023 od 14 hod.
Místo konání: přednášková místnost a online
Pořádá: OK ČKAIT Praha

Poznatky z kontrolní činnosti technického dozoru stavebníka během realizace staveb. Praktické ukázky jak vad a nedostatků zjištěných kontrolní činností na stavbách, tak i těch nedostatků, které mají původ již v přípravné a projektové fázi.

Občanský zákoník s vazbou na výstavbu – webinář

Přednášející: JUDr. Eva Kuzmová
Termín: 29. 5. 2023 od 14 hod.
Místo konání: online
Pořádá: SVI ČKAIT

Pohled na problematiku Občanského zákoníku a jeho vazby na výstavbu.

Stavební zákon – základní principy současné právní úpravy a nové právní úpravy – webinářseminář

Přednášející: Mgr. Jana Machačková
Termín: 1. 6. 2023 od 14 hod.
Místo konání: přednáškový sál a online
Pořádá: SVI ČKAIT

Srovnání současné právní úpravy a nové právní úpravy, tj. zákon č. 183/2006 Sb. a zákon č. 283/2021 Sb. a jejich novely.

Dokumentace staveb – webinář

Přednášející: Ing. Žanet Hadžić
Termín: 5. 6. 2023 od 14 hod.
Místo konání: online
Pořádá: OK ČKAIT Praha

Dokumentace staveb podle dnes platné právní úpravy.

Stavební zákon ve vazbě na správní řád – webinář

Přednášející: Mgr. Jaroslava Milerová
Termín: 6. 6. 2023 od 14 hod.
Místo konání: online
Pořádá: OK ČKAIT Praha

Seznámení s konkrétními procesními postupy stavebního úřadu.

Vady, poruchy a havárie vybraných konstrukcí – webinář

Přednášející: Ing. Vítězslav Vacek, CSc.
Termín: 6. 6. 2023 od 13 hod.
Místo konání: online
Pořádá: OK ČKAIT Pardubice

Havárie je mimořádná nežádoucí provozní příhoda, která vyžaduje zvláštní opatření proti ohrožení provozu nebo dokonce může způsobit ohrožení zdraví nebo i života lidí.

Střechy a jejich úpravy pro vegetaci a fotovoltaiku II. díl – webinářseminář

Přednášející: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.
Termín: 7. 6. 2023 od 14 hod.
Místo konání: přednášková místnost a online
Pořádá: OK ČKAIT Praha

Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech 2. část – webinářseminář

Přednášející: Ing. Helena Bydžovská
Termín: 8. 6. 2023 od 14 hod.
Místo konání: přednášková místnost a online
Pořádá: OK ČKAIT Praha

ČSN, které rozšiřují a upřesňují návrh instalace v jednotlivých jednoúčelových zařízeních a v instalacích.

Nový stavební zákon – webinář

Přednášející: JUDr. Eva Kuzmová
Termín: 12. 6. 2023 od 14 hod.
Místo konání: online
Pořádá: SVI ČKAIT

Seznámení s požadavky nového stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a změnového zákona, který byl schválen v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona.

Výrobní haly z pohledu požární bezpečnosti staveb – webinářseminář

Přednášející: Ing. Josef Král; Mgr. Radek Kislinger
Termín: 15. 6. 2023 od 14 hod.
Místo konání: přednáškový sál a online
Pořádá: SVI ČKAIT

Přednáška je zaměřena na návrh požárně bezpečnostního řešení výrobních hal a na seznámení s častými příčinami vzniku požáru. Akce je pořádána pod záštitou Aktivu PBS.

Odstraňování staveb a dodatečné povolení – webinář

Přednášející: JUDr. Eva Kuzmová
Termín: 19. 6. 2023 od 9:30 hod.
Místo konání: online
Pořádá: OK ČKAIT Ústí nad Labem

Důvody pro nařízení, projednávání dle § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, dodatečné povolení, odstranění stavby nařízené soudem, kontrolní prohlídky a další.