Vysokorychlostní tratě (VRT) v ČR – jubilejní 20. seminář na průmyslovce v Děčíně

8. – 9. února 2023 se konal tradiční dvoudenní seminář se železniční tematikou. Přednáškový sál na děčínské průmyslovce byl zaplněn do posledního místečka odbornou veřejností z řad zhotovitelů, investorů, správců a vyučujících a studentů vyšších odborných a vysokých škol.

Seminář byl připraven v úzké spolupráci s Generálním ředitelstvím Správy železnic, s.o. (SŽ) a Oblastní komorou ČKAIT Ústí nad Labem, která akci zařadila do projektu celoživotního vzdělávání. Záštitu nad celou akcí převzal generální ředitel Správy železnic pan Bc. Jiří Svoboda, MBA. Pánové Ing. Pavel Koucký, ředitel personálního odboru Generálního ředitelství SŽ, Ing. Martin Kašpar, ředitel ústeckého ředitelství SŽ, a Ing. Martin Mandík, předseda ústecké oblasti ČKAIT, vyjádřili podporu celému semináři a pořadatelské škole. Ing. Jiří Anděl, primátor statutárního města Děčín, ocenil zájem tak úzce specializovaných odborníků.

Ing. Jana Vacková, ředitelka VOŠ a SPŠ v Děčíně, připomněla, že obor Železniční stavitelství se na děčínské průmyslovce začal vyučovat v roce 1973 a první seminář se konal v roce 2003. Iniciátory byli externí učitel doc. Ing. Josef Plechatý a tehdejší ředitel školy Ing. Jan Vyhnálek. Od roku 2006 až dodnes je „otcem“ seminářů Ing. Jaroslav Horák.

Ing. Martin Švehlík a jeho spolupracovníci ze Správy železnic představili koncepci VRT v ČR, zásady projektování, stav příprav prvních úseků. S velkým zájmem se setkaly informace o hodnocení zkušebních úseků na provozovaných tratích, kde se ověřují součásti železničního spodku i svršku určené pro výstavbu VRT. Neopomenula se ani technologie a pracovní stroje potřebné pro výstavbu VRT. Následovala prezentace využití BIMu a jeho ověřování v pilotních programech, kterou společně připravili zástupci investora SŽ, zástupci projektantů SUDOP Praha a zástupci zhotovitelů STRABAG Rail a Skanska.

Stejně jako na minulých ročnících se na programu podílely vysoké školy – letos konkrétně VUT v Brně, ČVUT Praha a Technická univerzita Drážďany. Odborné i neformální diskuze pokračovaly i ve večerních hodinách v hotelu Kocanda, kde zazněla pochvalná slova na účet školy a pořádaného semináře.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.