Ing. Svatopluk Zídek † 80 let

Ing. Svatopluk Zídek † 80 let

Ing. Svatopluk Zídek, který zesnul 23. listopadu 2023, byl významnou osobností ČKAIT a ČSSI, a především člověkem se širokým srdcem. Jeho smrt nás všechny hluboce zasáhla. S nemocí nebojoval poprvé, ale jako vždy se nevzdával a nic jí nedal zadarmo.

O Svatoplukově profesním životě byla již napsána řada článků a vysloveno nespočet slov, které měly jedno společné – odkrývaly ho jako osobnost oddanou myšlence a práci pro české stavebnictví u nás i za hranicemi našeho státu. Ing. Zídek pracoval jako stavbyvedoucí i jako ředitel stavební firmy. Zároveň působil v řadě profesních organizací. Jeho jméno je zapsáno mezi obnoviteli činnosti Českého svazu stavebních inženýrů, kde pak v letech 2005 až 2011 působil jako prezident Svazu, později jako člen exekutivy a prezidia. Spoluzakládal Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků, kde byl členem představenstva a předsedou výboru oblasti Komory Karlovarského kraje. Od roku 2012 byl jednatelem Informačního centra Komory. Dlouhou dobu byl členem představenstva Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

Svůj dlouhodobý zájem o historii uplatnil v roce 1999 při založení Kolegia pro technické památky Komory a Svazu. Vedle jiných aktivit vyšla jeho zásluhou celá řada pozoruhodných publikací, jako jsou například čtyřdílné Technické památky zemí Visegrádské skupiny V4, vydané v několika jazycích, nebo Industriální topografie – Karlovarský kraj, sloužící k propagaci kraje. Byl u zrodu vzniku spolupráce inženýrských komor zemí V4. Byl iniciátorem podpisu 1. mezinárodní smlouvy s Bavorskou inženýrskou komorou v roce 1994, na kterou potom navázaly další mezinárodní smlouvy. Pořádal overtury před brněnskými stavebními veletrhy spojenými s vydáváním stavebních knih.

Za svoji dlouholetou činnost byl v roce 2009 oceněn titulem Osobnost stavitelství, byl nositelem Šolínovy medaile Fakulty stavební ČVUT v Praze a čestného uznání předsedy ÚNMZ. Byl čestným členem partnerských inženýrských organizací z Polska, Maďarska, Slovenska a rovněž čestným členem Svazu inženýrů. Město Karlovy Vary mu v květnu 2014 udělilo čestné občanství.

Jednou z jeho velkých srdečních záležitostí byla organizace mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko. Letos na podzim se konal už její 27. ročník. Témata konferencí a Svatoplukem organizovaný následný program po významných kulturních památkách přinesly všem účastníkům mnoho poznání, kulturních zážitků, kontaktů i přátelství. Důkazem toho je i fakt, že na letošní ročník přijeli vedle tradičních partnerů z bavorské, saské, durynské a slovenské komory stavebních inženýrů i další Svatoplukovi přátelé z Polska, Maďarska a Bulharska. Všichni si moc přáli se s ním po dlouhé době opět setkat a pozdravit ho. Podařilo se.

Bylo obdivuhodné, jakou tvůrčí invencí náš vážený kolega stále oplýval. Měl neuvěřitelnou energii, která mu umožňovala uvádět do života jeho myšlenky a nápady. Díval se na věci z neokoukaných perspektiv a byl stále otevřen novým podnětům. Svatopluk měl vzácný dar sdružovat a dávat lidi dohromady, stmelovat je. Každému, kdo se s ním setkal a měl možnost řadit se mezi jeho přátele, se při vzpomínce na něj jistě vybaví početné zážitky stejně tak osobité, netradiční, a především lidské, jako byl on sám ve svém životě.

Jeden francouzský filozof prohlásil že „nic není tak krásné a oprávněné jako dobře plnit svůj lidský úkol a plnit jej, jak plněn být má“. A myslím, že Svatopluk tak činil. Činil tak proto, že to bylo v něm, činil tak proto, že jinak konat nedovedl, byla to jeho přirozenost, jeho odkaz pro nás všechny kolem něj.

Myslím, že Svatopluk měl život krásný a prožil ho naplno. Všichni na něj budeme vždy vzpomínat jen v tom nejlepším slova smyslu – jako na neúnavně pracovitého člověka, sršícího nápady, pro které nás vždy dokázal nadchnout.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.