Ing. Michal Majer

  • Dopravní inženýři si vyměnili zkušenosti

    Proč musí obce realizovat zejména to, na co jsou vypsány dotační tituly s čím dál „lepšími“ podmínkami? Nepomohla by větší finanční nezávislost obcí ke zlepšení stavu místních komunikací? Jaké jsou praktické zkušenosti s navrhováním dopravních staveb v BIM? Můžeme bezpečně vsakovat dešťové vody přes vodopropustné obrusné vrstvy vozovek? Proč se nevyplatí podceňovat geotechnický průzkum? A kdy odstraněný makadam přestává být odpadem?