Úvodník prosinec 2023

Letošní podzim byl spojen s řadou společenských událostí a vedle toho byl i náročný pracovně při přípravě nových předpisů. Proběhlo několik akcí, na kterých byly vyhlašovány nejlepší stavby za loňský rok. Měl jsem možnost zúčastnit se většiny vyhlášení a vesměs měly důstojný průběh. Často slyším, zda jich není příliš mnoho a zda se v nich příliš neztrácíme. V řadě soutěží se některé stavby opakují a veřejnost se v tom prý poněkud přestává orientovat. Myslím si přesto, že je dobře, když se soutěže o nejlepší stavby pořádají a jsou oceňováni lidé, kteří se na jejich tvorbě podíleli. Přispívá to také k popularizaci našeho oboru u širší veřejnosti, kde je stavebnictví často prezentováno v negativním světle. Určitě je to lepší, než kdyby soutěž nebyla žádná, a oceněné zcela jistě potěší oslava jejich práce. Jen mám takový dojem, že by bylo vhodné, aby u oceněných staveb byli uvedeni i další důležití lidé z týmu, kteří se procesu výstavby účastnili. Občas mi tak trochu připadá, že se v soutěžích ocení jen design, a tím to končí. Jako inženýrovi se mi to nelíbí.

V této souvislosti musím zmínit letošní předání ceny osobnostem stavitelství a architektury, kterými byli v letošním roce vyhlášeni dva kolegové, Ing. arch. Josef Pleskot a Ing. Vladimír Janata, CSc. Symbolicky tak cenu obdrželi na řadě staveb úspěšně spolupracující statik s architektem. Jejich vzájemný respekt je patrný a jimi navržené stavby tomu svou konstrukcí a vzhledem odpovídají. Řada architektů a inženýrů by si z toho mohla vzít příklad.

Při přípravě předpisů jsme na podzim dostali návrhy vyhlášky o požadavcích na výstavbu a vyhlášky o dokumentaci staveb. Na jejich obsah jsme v minulosti měli odlišný názor než ostatní účastníci procesu přípravy. Oba předpisy mají přitom pro naši práci stěžejní význam. Bohužel mám takový dojem, že naše původní obavy z přílišného zjednodušování se při finalizaci předpisů stále více potvrzují. Nechci se zabývat v tomto úvodníku jejich obsahem, který je ještě v procesu schvalování a přípravy, musím ale konstatovat, že se z připomínkování stává zběsilý sprint. Ministerstvo je předkládá v časové tísni, na naše vyjádření zbývá jen několik dnů a podle toho také bude vypadat výsledek. Nemám z toho osobně radost.

Další zásadní zprávou z oblasti přípravy nového zákona je zrušení výběrového řízení na zpracovatele Portálu stavebníka. ÚOHS zrušil výběr z důvodu nezákonnosti zadávacích podmínek. Fungování Portálu stavebníka od 1. července 2024 se tak přesouvá spíše do oblasti sci-fi. Pozitivně nás to jistě neovlivní. Bohužel to ukazuje na skutečnost, jak u nás vypadá zadávání veřejných zakázek. Když už ani ministerstvo, v jehož gesci se zákon o zadávání veřejných zakázek nachází, není schopno bez problémů vypsat výběrové řízení, tak je něco špatně. Zákon a podmínky výběru jsou již tak komplikované, že je lze stěží dodržet. Ti z vás, kteří s nimi přijdou do styku, ví, o čem píšu. Předpokládám, že až se bude soutěžit dostavba Dukovan, bude v podmínkách výběru reference na dvě atomové elektrárny realizované v posledních pěti letech. Myslím, že je na čase zákon upravit, definovat mimořádně nízkou nabídku a sjednotit podobu výběrových řízení ze strany státu. Určitě bychom tomu zatleskali.

Konec listopadu byl bohužel ve znamení smutných zpráv. V průběhu jednoho týdne nás opustili dva výjimeční kolegové – dlouholetý první místopředseda ČKAIT, prof. Ing. Alois Materna, CSc. MBA, a emeritní prezident ČSSI, dlouholetý člen Představenstva ČKAIT, Ing. Svatopluk Zídek. Jejich rukopis je nesmazatelně vepsán v kronice Komory. Není možné nevzpomenout, že oba pánové byli skvělými odborníky, a přesto zůstávali skromnými a čestnými lidmi. Inspirovali mne v mnoha směrech a dovolím si říci, že byli i mými přáteli a kamarády. Čest jejich památce!

Závěrem mi dovolte přejít k příznivějším věcem. Jsou před námi vánoční svátky a s nimi možnost, jak si na pár dní odpočinout od běžných starostí a shonu. Po předvánočním shánění dárků spojeném s návštěvou přeplněných obchodních center a přemýšlením, co koupit našim blízkým, nastává chvíle, kdy je možné si vychutnat Vánoce i poslední dny roku. Užijte si to. Přeji vám do nového roku hodně štěstí a zdraví!

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.