Ing. Aleš Poděbrad

  • Zpráva o činnosti komise BIM v roce 2023

    Od 1. ledna 2023 byla ustanovena Rada pro BIM, a to generálním ředitelem České agentury pro standardizaci jakožto platforma soukromého a veřejného sektoru k projednávání postupů, metodik a technických předpisů vytvářených v rámci naplňování „Koncepce zavádění metody BIM“.