Zpráva o činnosti komise BIM v roce 2023

Od 1. ledna 2023 byla ustanovena Rada pro BIM, a to generálním ředitelem České agentury pro standardizaci jakožto platforma soukromého a veřejného sektoru k projednávání postupů, metodik a technických předpisů vytvářených v rámci naplňování „Koncepce zavádění metody BIM“.

Rada pro BIM vznikla primárně na základě tlaku komor (ČKAIT a ČKA) a dále Svazu podnikatelů ve stavebnictví a CZ BIM z důvodu nespokojenosti s fungováním agentury ČAS ve vztahu k podnětům profesních komor. Zároveň se vznikem Rady pro BIM je v plánu dojít k větší aktivizaci autorizovaných osob k nově zaváděné koncepci metody BIM.

Rada pro BIM se schází jednou za měsíc ve složení:

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Česká agentura pro standardizaci
 • Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR
 • Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavě
 • Česká komora architektů
 • Odborná rada pro BIM
 • Státní fond dopravní infrastruktury
 • International facility management association

V letošním roce bylo projednáváno:

 • Architektura datového standardu
 • Pravidla pro pasportizaci dokončených staveb v majetku státu
 • BIM protokol
 • Návrh pravidel pro provoz budov v majetku státu
 • Návrh systému vzdělávání v BIM pro veřejnou správu
 • Aktualizace koncepce zavádění metody BIM v ČR – připomínkování a projednávání
 • Jmenování zástupců ČKAIT do terminologické komise (Marie Báčová a Ing. Věra Řehůřková)

Nominování zástupců ČKAIT do pracovní skupiny na vypracování tezí a poté vlastního textu prováděcích právních předpisů k zákonu o správě informací o stavbě, informačních modelech stavby a vystavěném prostředí a o změně některých zákonů (dále jen zákon o BIM).

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.