Ing. Ondřej Valčík

  • Požadavky na požární bezpečnost dětských skupin se zvyšují

    Prostory pro dětské skupiny musí od 1. října 2023 splňovat technické požadavky na stavby a požadavky na požární ochranu. Další zpřísnění nastane za dva roky. Problematika však zdaleka není jednoznačná a přístup stavebních úřadů a místně příslušných celků dotčeného orgánu na úseku požární ochrany je napříč jednotlivými kraji ČR v mnoha případech rozdílný.