ČKAIT mění pojistnou smlouvu a pojišťovacího makléře

Dosavadní pojistná smlouva s ČSOB, Pojišťovnou, a.s., končí po vzájemné dohodě obou smluvních stran platnost k 31. prosinci 2023 a bude nahrazena novou, která zahrnuje všechny tři vrstvy pojištění jako předchozí smlouvy. To znamená základní skupinové pojištění pro všechny autorizované osoby, hrazené z členských příspěvků, zvýšené skupinové připojištění a individuální připojištění, které si hradí každý člen sám.

V základním skupinovém pojištění dochází ke změně v tom, že se zvedá výše limitu pojistného plnění z 250 tis. Kč na 300 tis. Kč. U zvýšeného skupinového připojištění zůstávají dva limity pojistného plnění, a to 2 mil. Kč a 5 mil. Kč. Zůstávají i limity u pojistného plnění u individuálního připojištění. Pro rok 2025 dojde k dalším změnám, ale ty budou ještě předmětem jednání Představenstva ČKAIT s ČSOB, Pojišťovnou, a.s., ve spolupráci s pojišťovacím makléřem.

S ukončením platnosti pojistné smlouvy do konce tohoto roku se Představenstvo ČKAIT rozhodlo změnit i pojišťovacího makléře. Především z důvodů ekonomických, protože při řešení, které jsme v Představenstvu projednali a schválili, budeme mít přímou kontrolu nad hospodařením s finančními prostředky ČKAIT a našich členů. V poslední době se ještě přidalo i to, že rozhodující činitelé na straně makléře, které se starají o naše členy v oblasti pojištění, odešli od dosavadního makléře. Nabídli jsme jim spolupráci, kterou přijali, a jsou od 1. prosince 2023 začleněni do nové makléřské firmy. Tu založila ČKAIT 1. prosince 2023. Jedná se o firmu PM ČKAIT, s.r.o., která je ve stoprocentním vlastnictví ČKAIT.

Jednateli společnosti jsou Ing. Michal Majer (za Představenstvo ČKAIT) a Mgr. Jakub Doležel (za část týkající se pojišťovnictví). Ve firmě je zaměstnána také Ing. Petra Bartoníčková, takže se pro naše členy z pohledu kontinuity v řešení pojistných událostí nic nemění. Mění se však kontakty na uvedené osoby a ty uvádíme v závěru tohoto článku a samozřejmě také na webových stránkách ČKAIT, respektive na nových stránkách pmckait.cz.

Veškeré informace týkající se pojištění, připojištění a řešení škodních událostí vám rádi poskytnou:

Ing. Petra Bartoníčková GSM: 605 979 169, e-mail: pbartonickova@pmckait.cz

Mgr. Jakub Doležel GSM: 605 972 572, e-mail: jdolezel@pmckait.cz

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.