Ing. František Konečný, Ph.D.

  • Co přináší nový stavební zákon do praxe? Především obavy

    Od 1. ledna 2024 vstupuje v účinnost nový stavební zákon, který zavádí úplně nové pojmy a postupy. Přinášíme proto zjednodušený záznam odpovědí na nejčastější otázky projektantů. Autorizované osoby se obávají, že zrychlení povolovacího procesu nový stavební zákon nepřinese, a často s nostalgií vzpomínají na „zlatou padesátku“.