Ing. Tomáš Varmus

 • Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2024

  Na webových stránkách RTS DATA byly 1. února 2024 zveřejněny aktualizované ukazatele pro cenovou úroveň v roce 2024. Obsahují i nové a upravené položky. Například u staveb pro bydlení jsou letos předpokládané stavební náklady téměř stejné jako v předchozím roce a činí 9 600 Kč/m³. To ve stavební praxi při předpokládané konstrukční výšce 3,2 m odpovídá cca 43 000 Kč/m² čisté užitné plochy pro bydlení.

 • Vývoj cen stavebních materiálů je stálejší

  Na vybraných oblastech stavebních materiálů jsme znázornili cenové chování jednotlivých druhů materiálů z cenové soustavy RTS. Vývoj cen stavebních materiálů je v poslední době stálejší, než tomu bylo v předchozích letech.

 • Indexy RTS dokládají prudké změny cen stavebních materiálů

  Jedním z objektivních ukazatelů pro úpravu smluvních vztahů mohou být podle společného stanoviska MMR a ÚOHS z 2. září 2021 i aktualizační údaje cenových soustav RTS. Přinášíme návod, jak používat aktuální cenové indexy jednotlivých stavebních materiálů dle RTS jako nástroj na úpravu smluvních závazků při realizaci staveb.

 • Jak ocenit stavby projektované pomocí BIM

  Metoda oceňování informačního modelu pomocí klasifikačního systému RTS BIM a datového standardu je řešením společnosti RTS, a.s., které je aplikováno do softwaru Revit, ve spolupráci se společností CAD Studio, s.r.o., pomocí plug-inu. Metoda je konzultována s řadou odborníků v oblasti stavebnictví.