Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2024

Na webových stránkách RTS DATA byly 1. února 2024 zveřejněny aktualizované ukazatele pro cenovou úroveň v roce 2024. Obsahují i nové a upravené položky. Například u staveb pro bydlení jsou letos předpokládané stavební náklady téměř stejné jako v předchozím roce a činí 9 600 Kč/m³. To ve stavební praxi při předpokládané konstrukční výšce 3,2 m odpovídá cca 43 000 Kč/m² čisté užitné plochy pro bydlení.

V předchozích letech byl vývoj cen stavebních materiálů nestálý a nepředvídatelný. V posledním půl roce se nekontrolovaný vývoj cen stavebních materiálů ustálil. To se projevuje i v objemových cenových ukazatelích. Index průměrných objemových cenových ukazatelů ve stavebnictví mezi roky 2023 a 2024 je stabilní, objemové ceny se takřka nezměnily. Zajímavé je i sledovat jednotlivé druhy ve vztahu k použitým konstrukčním materiálům.

Vývoj průměrných objemových cenových ukazatelů ve stavebnictví mezi roky 2023 a 2024

Typy staveb podle Jednotné klasifikace stavebních objektů (JKSO) Index
801 Budovy občanské výstavby 0,988
803 Budovy pro bydlení 0,998
812 Budovy pro výrobu a služby 1,019
802 Haly občanské výstavby 1,001
811 Haly pro výrobu a služby 1,02

Vývoj cen na konkrétních typech stavebních objektů

 

JKSO Příklad stavby Index
801.1 Nemocnice Uherské Hradiště 0,975
801.3 Mateřská škola, novostavba 0,969
803.5 Bytový dům bez započtení vlivu TZB 0,983
803.6 Rodinný dům bez započtení vlivu TZB 0,985
812.6 Parkovací dům, bez započtení vlivu TZB 0,983
822.2 Komunikace místní I. třídy 1,003
Sítě kanalizační 1,006
Sítě vodovodní rozvodné 1,008

Za kolik se letos budou stavět byty?

Například u staveb pro bydlení jsou letos předpokládané stavební náklady téměř stejné jako v předchozím roce, index vyjadřující meziroční změnu činí 0,998 a v absolutních číslech činí 9 600 Kč/m³. To ve stavební praxi při předpokládané konstrukční výšce 3,2 m znamená 30 720 Kč/m² hrubé užitné plochy, respektive 43 000 Kč/čisté užitné plochy pro bydlení. Podle cenových ukazatelů společnosti RTS, a.s., na rok 2024 přepočtené průměrné stavební náklady na realizaci bytových domů standardního vybavení a konstrukční charakteristiky činí zhruba 36 000 až 43 000 Kč/m² čisté užitkové plochy. Tyto cenové ukazatele nezahrnují cenu pozemku, přípravu projektu, zpracování projektové dokumentace ani náklady na další nutné objekty, jako je oplocení, komunikace, přípojky, DPH i další finanční náklady a zisk developera.

Růst cen staveb pro bydlení se tedy zastavil, přesněji došlo k mírnému poklesu, ale zdaleka se ceny nevrátily k předcovidovému období. Při srovnání cenových ukazatelů s rokem 2005 jejich nárůst zůstává na 2,3 násobku. V letech 2020 a 2021 byla cena za obestavěný prostor staveb pro bydlení stanovena ve výši 7 345 Kč/m³, což při předpokládané konstrukční výšce 3,2 m bylo 23 504 Kč/m² hrubé užitné plochy resp. po odpočítání společných prostor a konstrukcí 32 905 Kč/m² čisté užitné plochy bytu.

Stavaři umí vyprojektovat a postavit byty za dostupné ceny

Cena práce stavařů a stavebních materiálů však situaci na trhu s bydlením neurčuje. Ze srovnání objemových ukazatelů s aktuálními prodejními cenami bytů je zřejmé, že veřejný sektor by se měl více angažovat jako stavebník, a zejména na vhodných veřejných pozemcích v intravilánu obcí budovat vlastní bytový fond s regulovaným nájemným a nízkou potřebou energie. Oč méně aktivní bude stát a samosprávy na úrovni nastavení systému podpory a výstavby dostupného bydlení, o to vyšší prostředky se budou muset podle ČKAIT vynakládat v rámci různých podpor a dotací. Vstupy jsou přitom jasné a jednotkové ceny obestavěných prostor v bytových domech rovněž.

Cenové ukazatele staveb pro bydlení potvrzují i konkrétní příklady

V tomto vydání prezentujeme projekt Bytové domy v Dobruš­ce, který v rámci Stavby roku Královéhradeckého kraje získal cenu Ministerstva průmyslu a obchodu. Jedná se o družstevní bytovou výstavbu dokončenou v roce 2022, při níž průměrná cena bytu po zahrnutí všech nákladů činila 46 000 Kč/m².

Jiným příkladem je také v roce 2022 dokončený developerský projekt Rezidence Oskarka v Českých Budějovicích (zhotovitel: Hinton, a. s., Praha). I přes velký podíl zelených fasád a střech, inteligentní řízení domu, dostatek parkování nebo invenční urbanistické a architektonické řešení se podařilo udržet stavební náklady kolem 40 000 Kč/m² bez DPH čisté užitkové plochy! Do prodejní ceny cca 80 000 Kč se pak připočítala cena pozemku, cena projektové dokumentace, finanční náklady a řada dalších vstupů včetně přiměřeného zisku developera.

K čemu slouží cenové ukazatele?

Cenové ukazatele nebo také ceny podle účelových jednotek jsou základním prvkem pro první propočty cen staveb a stavebních objektů. Na základě dlouhodobých statistik cen staveb a stavebních objektů jsou na reprezentativních položkových rozpočtech sledovány náklady podle jednotlivých druhů staveb a z množiny cenových údajů jsou následně stanoveny průměrné hodnoty na měrnou jednotku odpovídající danému druhu staveb.

Zdroj: RTS, a.s., cenovasoustava.cz/dok/ceny/thu_2024.html

Základní třídění vychází z Jednotné klasifikace stavebních objektů (JKSO) podle oboru výstavby, jednotlivých druhů staveb a konstrukčně-materiálové charakteristiky. Pro jednotlivé stavební obory je stanoveno jako reprezentativní souhrnná veličina a následně pro jednotlivé skupiny tvořící základní rámec účelového třídění jednotlivých oborů staveb. Ve všech případech je cenový údaj evidován podle převažujícího druhu rozhodující konstrukce stavby nebo stavebního objektu (konstrukčně-materiálová charakteristika). Údaje pro jednotlivé stavební obory tvoří pouze statistickou průměrnou veličinu a jejich použití je víceméně pouze teoretické.

Ocenění staveb podle účelových měrných jednotek je nejjednodušším způsobem stanovení předpokládaných cen staveb a slouží zejména k prvnímu propočtu ceny stavebních prací. Protože se odvíjí od staveb realizovaných v minulosti a slučuje ceny různorodých (zejména co do standardu) stavebních objektů, je nezbytné k této ceně přistupovat pouze jako k informativnímu materiálu, jehož přesnost je odvozena od minima údajů o konkrétní stavbě (většinou jde o propočty ke studiím nebo k ekonomickým prognózám).

Odchylka skutečné budoucí ceny od propočtu podle cenových ukazatelů může u konkrétních staveb dosahovat až 25 %, a to podle technické a technologické náročnosti realizace konkrétní stavby a podle standardu, případně nadstandardu jejího vybavení. Cenové ukazatele vyjadřují hodnotu základních rozpočtových nákladů (ZRN). Neobsahují tedy žádné vedlejší rozpočtové náklady (VRN), které je nutno v rámci propočtu dokalkulovat podle konkrétních podmínek zamýšlené stavby (vlivy území, zařízení staveniště, případně jiné vlivy mající vztah k ceně stavby), a neobsahují rovněž žádnou rezervu nezbytnou ke korekci předpokládané chybové odchylky. Ceny podle cenových ukazatelů jsou cenami bez DPH.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.