JUDr. Jana Vašíková

  • Přístupnost a bezbariérové užívání staveb bylo tématem konference ombudsmana

    Bezbariérové užívání a přístupnost staveb jsou nezpochybnitelné veřejné zájmy. Klíčovou roli hrají stavební úřady, které jsou odpovědné za to, že záměr bude povolen, proveden a užíván v souladu s požadavky bezbariérovosti. Na postupy stavebních úřadů včetně odvolacích v této oblasti se proto veřejný ochránce práv zaměřil ve výzkumném šetření.

  • Judikatura k rozsahu povinností projektanta a stavebního úřadu

    Rozsah povinností a odpovědnosti projektanta na straně jedné a stavebního úřadu na straně druhé v řízeních dle stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.) je opakovaně předmětem diskuzí mezi odbornou veřejností. Z rozsudků Nejvyššího správního soudu opakovaně vyplývá důraz na odpovědnost stavebního úřadu za spolehlivé posouzení rozhodované věci.