Vztahy ČKAIT s veřejností a komunikace s médii v roce 2023

Cílem komunikace je nejen zvyšovat prestiž inženýrské profese a inženýrského umění, ale i zviditelňovat volené představitele ČKAIT a tím posilovat jejich pozici při prosazování potřebných legislativních změn nejen pro usnadnění práce autorizovaných osob, ale i pro zvyšování kvality výstavby.

V roce 2023 Tiskové oddělení ČKAIT v rámci Střediska vzdělávání a informací ČKAIT dále rozvíjelo nově nastavený model komunikace z roku 2021–22. Tomu odpovídají kvalitativní i kvantitativní výstupy: celkem bylo vloni vydáno 27 tiskových zpráv a přes 20 článků (odpovědi, rozhovory, odborné texty atd.) připravených na míru vybraným médiím. Všechna komunikovaná témata reflektovala dlouhodobé priority schválené na základě mediálního plánu Představenstvem ČKAIT. Mimo to je doplnilo několik ad hoc témat reagujících na aktuální situaci.

Ohlas tiskových výstupů ČKAIT v médiích v roce 2023 má přepočtenou hodnotu až 120 milionů Kč

Dle nezávislého měření „Newton monitoring médií“ mají mediální výstupy ČKAIT v období od 1. ledna do 31. prosince 2023 hodnotu vyjádřenou ekvivalentem ceny reklamy dle ceníkových cen médií (AVE) celkem přes 120 milionů Kč. Podle stejného měření sledovanosti se nám podařilo opakovaně oslovit velké procento obyvatel ČR, a to zejména prostřednictvím internetových médií (viz GRP). Pokud bychom tedy přepočítali redakční prostor, který ČKAIT získala v návaznosti na činnost tiskového oddělení a naplňování strategie komunikace, na inzertní plochu dle ceníkových cen, což je nejpoužívanější nástroj k měření dopadu médií a inzerce, dostaneme velmi „pěkná“ čísla.

Období 1. ledna – 31. prosince 2023 Ekvivalent reklamní plochy (AVE) Kumulovaná sledovanost v populaci (GRP)
Tištěná média 8 664 288 Kč 84,66 %
Televize 80 408 984 Kč 60,97 %
Rozhlas 23 795 276 Kč 16,97 %
Internetová média 7 398 234 Kč 565,25 %
Celkem 120 266 782 Kč 727,85 %

AVE (Advertising Value Equivalent) – Ekvivalent reklamní plochy – přepočet redakčního prostoru na inzertní plochu – nejpoužívanější nástroj k měření dopadu médií a inzerce

GRP (Gross Rating Point) – Kumulovaná sledovanost v populaci – procento z populace starší 15 let, které bylo zasaženo reklamním sdělením, nebo také sledovanost, poslouchanost či čtenost jednotlivých médií. Ukazatel používán např. k výpočtu ceny televizní reklamy.

Intenzivní komunikace přinesla v roce 2023 Komoře na 250 výstupů v médiích, a to napříč jejich spektrem: 8× rozhlas, 12× televize, 34× tisk a 188× internetová média. ČKAIT se objevila prakticky ve všech celoplošných sdělovacích prostředcích jako Česká televize, Český rozhlas, TV Nova, TV Prima, Blesk, Lidové noviny nebo Hospodářské noviny. Z online portálů pak idnes.cz, novinky.cz nebo ceskenoviny.cz. Aktivní začíná být portál seznamzpravy.cz.

Na významu a dosahu nabývají sociální sítě ČKAIT, které byly posíleny od března 2023. Vedle Facebooku to je především LinkedIn, díky němuž se konstantně rozvíjí dosah na podnikatelské subjekty i OSVČ z oblasti stavebnictví, stejně jako na orgány státní správy a samospráv.

Je potřeba zdůraznit, že aktivity tiskového oddělení se netýkají jen vnějších vztahů (média), ale rovněž vnitřní komunikace mezi členy a spřízněnými osobami ČKAIT. Také v tomto ohledu nastalo v roce 2023 zlepšení: členská základna je nyní o klíčových zprávách nebo rozhodnutích na úrovni vedení Komory informována prakticky bezodkladně, především prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí.

Úspěšnosti jednotlivých tiskových zpráv se věnujeme v další části této zprávy. Ukazuje se, že širší (novinářská) veřejnost reaguje spíše na jednodušší témata nebo témata s dopadem na většinovou společnost – viz bezpečnost FVE instalací nebo problémy spojené se změnou složení zemního plynu. Přesto jsme úspěšně zviditelnili i témata bezprostředně spojená s hlavním posláním Inženýrské komory – zejména aspekty nového stavebního zákona nebo zákona o zadávání veřejných zakázek.

Jednotlivé výstupy představitelů ČKAIT v médiích jsou veřejné přístupné na ckait.cz/ckait-v-mediich. Zde vybíráme několik nejdůležitějších

 • ČT1 – Černé ovce – téma: plyn (16. listopadu 2023, AVE: 2 183 979 Kč, GRP: 2,47)
 • ČT24 – Odpolední vysílání – Lídři českého stavebnictví o vývoji na trhu (9. listopadu 2023, AVE: 21 540 420 Kč, GRP: 0,88)
 • ČRo – Velká radioporadna – o projektu Oprav dům po babičce (7.  listopadu 2023, AVE: 1 395 078 Kč, GRP: 6,03)
 • E 15 – Statisíce domů v Česku mají projít renovací. Cíl bezemisních budov naráží na realitu trhu, 19. října 2023, AVE: 124 593 Kč, GRP: 0,77)
 • Hospodářské noviny – Hořících fotovoltaik přibývá, kromě hasičů už si toho všimly i pojišťovny. A mohou zdražovat (8. září 2023, AVE: 212 845 Kč, GRP: 1,42)
 • TV NOVA – Televizní noviny – Přibylo požárů fotovoltaických elektráren na domech, 3. září 2023, AVE: 7 133 000 Kč, GRP: 0,27)

Největší ohlasy byly na tyto tiskové zprávy:

TZ 1: Inženýrská komora varuje před neodbornou přípravou a montáží fotovoltaiky

 • 1× televize,
 • 2× rádio,
 • 5× tisk,
 • 16× internet

TZ 4: Přechod od ruského plynu klade větší důraz na obezřetnost projektantů i techniků

 • 5× televize (4× v hlavních zprávách televizních stanic: 2× ČT1 – Události a komentáře; Černé ovce, 2× Prima – Hlavní zprávy a TV Barrandov – Moje zprávy),
 • 6× tisk (mimo jiné Blesk, Právo, Lidové noviny a Týden),
 • 22× na internetu (např. novinky.cz, seznamzpravy.cz, blesk.cz, idnes.cz, lidovky.cz, parlamentnilisty.cz, ct24.cz, cnn.iprima.cz, tydenikhrot.cz)

TZ 18: Přibývá požárů fotovoltaiky, podle komory lidé podceňují bezpečnost instalací

 • 1× televize – TV Nova – Televizní noviny,
 • 4× rozhlas – mimo jiné ČRo Radiožurnál – Hlavní zprávy,
 • 6× tisk (mimo jiné Lidové noviny a Hospodářské noviny)
 • 22× internet

Cena Inženýrské komory 2022 – prezentace v médiích měla přepočtenou hodnotu téměř 2,5 milionu Kč

O výsledcích soutěže Cena Inženýrské komory 2022, jejíž výsledky byly zveřejněny 21. října 2023, vyšlo celkem 21 článků, z toho 5 tištěných, zbytek v internetových médiích. Celkově lze vyjádřit celkovou hodnotu této mediální prezentace: AVE = 2 453 375 Kč a GRP = 50,49 %.

Nejpočetnější skupina článků vyšla po vyhlášení výsledků a vydání 23. tiskové zprávy, která o tom informovala; šlo o 3 tištěné články a 11 článků na internetu. Nejvýznamnější z nich vyšly na stránkách idnes.cz a novinky.cz – více v ohlasu TZ 23/2023.

Dne 27. října 2023 vyšel jako příloha pátečních Hospodářských novin komorový katalog CIK 2022.

V červnu v návaznosti na vydání 14. tiskové zprávy Cena Inženýrské komory: Veřejnost může rozhodovat o kvalitních stavbách v ČR vyšlo 5 článků, z toho jeden tištěný. Nejvýznamnější z nich byl na stránkách novinky.cz.

„Inženýrská frajeřina“ aneb ohlas na prezentaci 30 osobností a 30 staveb – viz 30let.ckait.cz

Na iDNES byl zveřejněn seriál o zajímavých technických stavbách inspirovaný oceněnými stavbami na konci roku 2022 v rámci 30 let ČKAIT – 30 staveb – 30 let ČR. Byl velmi hojně navštěvovaný, četlo ho dokonce několik set tisíc čtenářů. Za pozornost stojí zejména uznalá diskuze pod těmito články. V příštím roce 2024 plánujeme stejným způsobem využívat pro komunikaci i výsledky loňské Ceny Inženýrské komory.

Přehled vydaných tiskových zpráv a jejich dopad v roce 2023

 • TZ 1/2023: Inženýrská komora varuje před neodbornou přípravou a montáží fotovoltaiky (11. ledna 2023)
 • TZ 2/2023: ČKAIT zdarma poradí, jak bezpečně na instalaci obnovitelných zdrojů energie (7. února 2023)
 • TZ 3/2023: Nuselský most slaví 50. výročí provozu. S cestujícími i svým tvůrcem (15. února 2023)
 • TZ 4/2023: Přechod od ruského plynu klade větší důraz na obezřetnost projektantů i techniků (1. března 2023)
 • TZ 5/2023: Nechme projektanty dozorovat jimi navržené stavby – kvůli kvalitě, bezpečnosti i úsporám, vyzývá Inženýrská komora (6. března 2023)
 • TZ 6/2023: Inženýři, technici a urbanisté napsali společný dopis vládě ČR (9. března 2023)
 • Komora doporučuje, jak postupovat při problémech plynových spotřebičů (23. března 2023)
 • TZ 7/2023: Fotovoltaika a tepelná čerpadla: ne všude, ne cokoliv a ne pro všechny (27. března 2023)
 • TZ 8/2023: Ceny PRESTA dokládají kvalitu i inspirativní řešení výstavby v regionech (11. 4. 2023)
 • TZ 9/2023: Nové přemostění na pražské Výtoni musí propojit mnoho aspektů veřejného zájmu (21. 4. 2023)
 • TZ 10/2023: Nová galerie v Plzni; přímé zadání zakázky může ochudit občany i rozpočet (2. května 2023)
 • TZ 11/2023: Dostupné bydlení je možné. Podmínkou jsou aktivnější přístup měst, obcí i státu (9. května 2023)
 • TZ 12/2023: K lepší dostupnosti bydlení v ČR mohou přispět i modulární systémy dřevostaveb (24. května 2023)
 • TZ 13/2023: Nový stavební zákon rozvolňuje výstavbu – přínosy i nedostatky ukáže až praxe (5. června 2023)
 • TZ 14/2023: Cena Inženýrské komory: Veřejnost může rozhodovat o kvalitních stavbách v ČR (7. června 2023)
 • TZ 15/2023: Pohyb po historických centrech měst je pro nevidomé často slepou uličkou (2. července 2023, AVE: 42 000 Kč, GRP: 1,15)
 • TZ 16/2023: Zvýšení hygienických limitů hluku nemusí ohrožovat zdraví obyvatel (7. srpna 2023, AVE: 40 500 Kč, GRP: 22,92)
 • TZ 17/2023: Budovy čeká bezemisní revoluce. Dotkne se i starších staveb (14. srpna 2023, AVE: 207 918,28, GRP: 1,9)
 • TZ 18/2023: Požárů fotovoltaik přibývá. Podle ČKAIT lidé podceňují bezpečnost instalací (28. srpna 2023)
 • TZ 19/2023: Stále dokonalejší cihly začínají dělat starosti statikům (5. září 2023, AVE: 93 000 Kč, GRP: 1,98)
 • TZ 20/2023: Jak mohou města reagovat na stále silnější a častější výkyvy srážek? (25. září 2023)
 • TZ 21/2023: Požární bezpečnost pro dětské skupiny: nové podlahy, nové únikové východy... (2. října 2023)
 • TZ 22/2023: Inženýrské komory se shodly na nutnosti omezit doživotní odpovědnost projektantů (12. října 2023)
 • TZ 23/2023: Ceny Inženýrské komory získaly nová lávka, oživené mlýny a viadukt nebo továrna (21. října 2023)
 • TZ 24/2023: Vedení Inženýrské komory obhájil Ing. Robert Špalek – chce přilákat mladé lidi (30. listopadu 2023)
 • TZ 25/2023: Veřejné zakázky ve stavebnictví? Prakticky žádná není bez nedostatků (30. listopadu 2023)
 • TZ 26/2023: Konference SANTINI 2023 představí komplexnost práce tohoto geniálního stavitele (5. prosince 2023)

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.