Čeští a němečtí inženýři se dohodli na spolupráci

Přelomová dohoda o spolupráci mezi Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Českým svazem stavebních inženýrů (ČSSI) a Braniborskou komorou inženýrů (BBIK) byla 2. února podepsána v Postupimi. Nové partnerství otevírá širokou škálu společných aktivit nejen v oblasti zvyšování odborných znalostí, vzdělávání a vědy, ale rovněž i při koordinaci v oblasti evropské stavební legislativy.

Dohoda se netýká jen úzké spolupráce na úrovni vedení komor, resp. svazu. Prospěšná bude i pro všechny autorizované osoby v případě jejich dotazů souvisejícími s jejich stavebními projekty. Nově členové ČKAIT a ČSSI budou získávat přímo od zdroje informace o plánovaných konferencích a veletrzích, odborných časopisech a v neposlední řadě i o platné legislativě, vyhláškách a předpisech. Pro německé inženýry a techniky bude kontaktním místem Kancelář ČKAIT v Praze, pro ty tuzemské pak tým BBIK přímo v Postupimi.

Zvláštní prostor je v dohodě věnován rozvoji vzdělávání. V plánu jsou společná školení, workshopy a další odborná setkání. Dalším důležitým cílem navázaného partnerství je podpora vědy. Společně budou hledány cesty k univerzitám a vysokým školám aplikovaných věd, kde se spoluvytváří budoucnost inženýrství a technických oborů. Součástí plnění dohody tak bude bezprostřední oslovení vybraných vysokých škol nebo univerzitních center.

Za ČKAIT jsou podobné mezinárodní spolupráce velmi důležité. Ukazují ochotu inženýrské a technické komunity spolupracovat na evropské úrovni jak v oblasti inovací a vzdělávání, tak i konkrétních staveb a projektů. A samozřejmě i v oblasti prosazování jednotných norem a směrnic na úrovni EU, které by měly zvyšovat kvalitu v celém evropském stavebnictví.

Dohodu podepsali: Dipl.-Ing. Matthias Krebs, prezident BBIK; Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT; Ing. Adam Vokurka, Ph.D., prezident ČSSI

Zdroj: Brandenburgische Ingenieurkammer, bbik.de

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.