Členové oblasti ČKAIT Karlovy Vary se setkali ve Dvoraně v Lokti nad Ohří

V prosinci 2023 se uskutečnilo 28. adventní setkání stavařů českého severozápadu za účasti šedesáti osmi zájemců z řad členů ČSSI a ČKAIT v Kulturním domě Dvorana v Lokti u Karlových Varů. Pořadatelem setkání byl Kulturní dům Dvorana v Lokti, ČKAIT OK Karlovy Vary a ČSSI OP Karlovy Vary.

Setkání se uskutečnilo v nedávno rekonstruovaném objektu. Dvorana byla prodána po listopadu 1989 v malé privatizaci, která se v tomto případě nepovedla. Nový majitel si vzal tehdy úvěr z banky, ale nic neinvestoval, neplatil a především nechal budovu chátrat. „Bohužel byla taková doba. Městu se alespoň podařilo v roce 2002 postupně zdevastovanou budovu získat zpět a několikrát požádalo o dotaci na její obnovu, ať už se mělo jednat o multikulturní centrum, nebo se uvažovalo třeba i o lázních s rašelinou,“ vzpomíná bývalý místostarosta a nynější zastupitel Lokte Petr Zahradníček.

V roce 2015 byla Dvorana prohlášena za kulturní památku. V letech 2016–2021 probíhala v několika etapách rozsáhlá rekonstrukce. V březnu 2018 zastupitelé Lokte schválili přijetí úvěru ve výši 100 milionů na opravu historické budovy Dvorany a na další investiční akce. V září 2021 se do budovy Dvorany nastěhovala ZUŠ Loket. K 1. lednu 2022 došlo ke zprovoznění zbývající části objektu a zahájení činnosti příspěvkové organizace Kulturní dům Dvorana. V témže roce se Dvorana stala nejlepší stavbou Karlovarského kraje.

Odborným výkladem o historii a rekonstrukci budovy Dvorany zahájil kulturní program Ing. Pavel Pospíšil, místopředseda oblasti ČKAIT Karlovy Vary. Ředitelka Dvorany Mgr. Michaela Matuchová promítla krásné video znázorňující jednotlivé části budovy. Začínala fotografií dezolátního stavu před rekonstrukcí a pokračovala postupnou proměnu budovy do stavu po ukončení prací. Tento způsob prezentace rekonstrukce byl velmi působivý a pro každého účastníka dobře srozumitelný. Dalším velmi příjemným zážitkem pro všechny zúčastněné byl koncert souboru Musica Dolce Vita nazvaný „Romantické Vánoce“.

Soubor Musica Dolce Vita – Daniela Demuthová, Žofie Vokálková, Zbyňka Šolcová

Místopředseda ČKAIT OK KV Ing. Pavel Pospíšil a ředitelka Dvorany Mgr. Michaela Matuchová

Po koncertu si mohli účastníci při závěrečném rautu umocnit slavnostní zážitek adventního setkání přátelským rozhovorem se svými kolegy a přáteli. Setkání lze hodnotit jako velmi zdařilé jak vhodnou volbou místa konání v zajímavé budově Kulturního domu Dvorana v Lokti, tak volbou hudebního souboru. Zimní zasněžená pohádková scenerie osvětleného majestátného hradu Loket doprovázející cestu k autobusu zcela jistě dokonale umocňovala slavnostní adventní zážitek. Na samý závěr tohoto příspěvku nelze nevyjádřit veliké díky a uznání za dokonalou organizaci a přípravu celého adventního setkání paní Janě Jágrové.

Zpracováno s využitím materiálů Sokolovského deníku

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.