Stavba roku Královéhradeckého kraje 2023

Do 20. ročníku se přihlásilo 30 staveb. Oceněno bylo 6 z nich. Hlavní cenu získaly 2 stavby: Lávka přes Labe v Hradci Králové a Centrum současného umění EPO1. To bylo oceněno hlavní cenou soutěže Stavba roku 2023.

Slavnostní vyhlášení výsledků jubilejního 20. ročníku soutěže se konalo 13. listopadu 2023 odpoledne v Tereziánském dvoře v Hradci Králové. Soutěž byla pořádána pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martina Červíčka, brigádního generála ve výslužbě. Slavnostního aktu se zúčastnili zástupci přihlašovatelů všech 30 staveb a zástupci pořádajících organizací, kterými jsou Královéhradecký kraj, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Český svaz stavebních inženýrů (ČSSI), Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS), Česká komora architektů (ČKA) a Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Celkem bylo uděleno 6 cen, a to dvakrát titul Stavba roku, jednou Cena Ministerstva průmyslu a obchodu, dvakrát Čestné uznání a jednou Zvláštní cena poroty.

Lávka přes Labe v Hradci Králové

Lávka přes Labe v Hradci Králové je realizována podle vítězného návrhu z architektonické soutěže. Lehkost její konstrukce je dosažena minimalizací použitého materiálu s co nejefektivnějším využitím vlastností jednotlivých materiálů a propojením funkcí použitých konstrukčních prvků. Konstrukce lávky překlenuje vzdálenost mezi nábřežími, jež činí více než sto metrů, je asymetricky rozdělena středním pilířem na dvě části – hlavní část je nad řekou a menší část nad prostorem Eliščina nábřeží. Konstrukci tvoří kombinace železobetonové desky, nosné konstrukce mostu a dvojice ocelových předpínacích lan. Ocelové příčníky plynule pokračují do sloupků zábradlí a vytvářejí tak ucelený konstrukční prvek. Zábradelní výplň tvoří nerezová síť, v horní části je madlo s osvětlením.

 • Ocenění: Stavba roku Královéhradeckého kraje 2023
 • Projektant: GEM VISION, Ing. arch. akad. arch. Libor Kábrt (ČKA 02794, A.0), Ing. arch. Gabriela Elichová (ČKA 02791, A.0), Ing. arch. Martin Elich (ČKA 02892, A.0)
 • Realizační dokumentace: Valbek, spol. s r.o., doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., FEng. (ČKAIT 0010963 IM00), Ing. Petr Harazim, Ph.D. (ČKAIT, 0013990, IM00)
 • Zhotovitel: Stavby mostů a.s., stavbyvedoucí Ing. Viktor Stržínek, MBA (ČKAIT, 1302385, IM00), Ing. Jiří Keclík, Ing. Lucie Navarová
 • Stavebník: statutární město Hradec Králové
 • Realizace: 30. srpna 2021 – 1. března 2023
 • Cena: 175 mil. Kč včetně DPH (součástí ceny jsou i další stavební objekty cyklostezek, horkovodu, vodovodu, veřejného osvětlení, úpravy ploch nábřeží a další)
 • Rozměry: délka 103 m, šířka 4,5 m
 • Hodnocení: Porotu zaujala zejména volba a použití netradičního materiálu. Siubtilnost stavby zajišťuje samonosná konstrukce pomocí lan, vysokopevnostního betonu a konstrukčního řešení zabraňujícího korozi železných prvků. Provázanost jednotlivých částí celé konstrukce vytváří pevný subtilní celek, který s lehkostí překlenuje celkové rozpětí přes sto metrů. Zajímavým prvkem je i systém osvětlení lávky. Porota při hodnocení vnímala i určité negativní stanovisko občanů týkající se vysoké ceny, převýšilo však hledisko originálního využití architektonických a konstrukčních prvků.

Centrum současného umění EPO1 v Trutnově

Jedná se o konverzi trutnovské parouhelné elektrárny z počátku 20. století. Za počinem stojí manželé Kasperovi, jejichž snahou je poskytnout prostor pro vystavování moderního umění, a to i děl o velkém objemu. Objekt nabízí vnitřní výstavní plochy, open air expozici, ubytování pro umělce, kavárnu a administrativní část. Architektonické řešení klade důraz na jednoduchost a funkčnost provozu. Původní stavební prvky, detaily a vybavení jsou v maximální míře zachovány a renovovány, ale nacházíme zde i soudobé zásahy, jako jsou výrazná přístřeší nad vstupy, ocelové schodiště, prosklené stěny a další.

 • Ocenění: Stavba roku Královéhradeckého kraje 2023 (také hlavní ocenění v celostátní soutěži Stavba roku 2023)
 • Projektant: ATELIER TSUNAMI s.r.o., Ing. arch. Michal Ježek (ČKA 03077), Ing. arch. Ivo Balcar, Ing. arch. Aleš Krtička a statik Ing. Jan Řehák
 • Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o., vedoucí výroby Zbyněk Hönig, stavbyvedoucí Petr Potůček, Ing. Jan Helbich (ČKAIT 0601182, IP00)
 • Technický dozor stavebníka: Ing. Karel Ticháček (I. etapa), Ing. Otto Beneš (II. etapa)
 • Stavebník: KASPER KOVO s.r.o.
 • Realizace: 2020–2023 (kolaudace 18. května 2023)
 • Hodnocení: Porota ocenila zejména přestavbu chátrajícího průmyslového objektu na výstavní objekt. Bývalá parní elektrárna Poříčí se pod rukama architekta a projektanta přeměnila na prostorovou výstavní síň s možností instalace obrazů, fotografií, soch a netradičních výrobků či využití světla a zvuku. Umělci zde mají i zázemí pro svoji tvorbu na místě. Dílo vzniklo na základě aktivity i finančního zabezpečení místního podnikatele pana Kaspera a jeho manželky, kterým patří velké uznání a poděkování.

Bytové domy v Mírové ulici v Dobrušce

Projekt bytových domů v Dobrušce přináší staronový pohled na bydlení zprostředkované stavebním bytovým družstvem. Cesta od počáteční myšlenky k realizaci stavby trvala přibližně 6 let. Výsledkem je 52 bytů ve čtyřech bytových domech, které splňují hlavní myšlenku vytvořit nadstandardní bydlení za dostupnou cenu. Zajímavými prvky bytů ve 4. podlaží jsou prosklené části a hliníkový obvodový plášt. Stejná konstrukce je využita k přirozenému osvětlení společného schodiště. Moderní vzhled podtrhuje zábradlí s výplní z tahokovu a exteriérové žaluzie. Domy jsou teplovodem napojeny na kotelnu na biomasu, což je výhodné z ekonomického i ekologického hlediska. SBD si vzalo potřebný úvěr u KB ve výši 136 mil. Kč s úrokovou sazbou 2,30 % fix na 25 let. Každý bydlící člen družstva k tomu složil další členský vklad ve výši 1/4 z kalkulované ceny bytu dle jeho výměry na výstavbový účet družstva.

 • Ocenění: Cena Ministerstva průmyslu a obchodu
 • Projektant: D A B O N A s.r.o., Ing. Michal Freivald (ČKAIT 0602393, IP00)
 • Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., stavbyvedoucí Ing. Jitka Šedivá, DiS. (ČKAIT 0602776, TP00), Ing. Martin Dvořák (ČKAIT 0602356, IP00)
 • Realizace: 1. dubna 2021 – 28. února 2023
 • Stavební náklady: 158,4 mil. Kč bez DPH (celková cena díla 165 mil. Kč bez DPH) – prodejní cena bytů: 46 000 Kč/m²
 • Obestavěný prostor / hrubá užitná plocha bez balkonů a teras / čistá užitná plocha: 5436,1 m³ / 1520,6 m² / 1074,1 m²

Kulturní dům Kvasiny

Kulturní dům v Kvasinách stojí na místě původního kulturního domu ze sedmdesátých let minulého století. Obec z ekonomických důvodů opustila původní návrh řešení za více než 110 mil. Kč a zadala nový projekt na „levnější“ novostavbu, která by měla sloužit jako kulturní dům i obecní úřad a stát se středobodem obecních akcí. A to se skutečně realizovalo, nový kulturní dům má dvě samostatné, ale propojené části, a to obecní úřad s knihovnou a kulturní dům.

 • Ocenění: Zvláštní cena poroty
 • Projektant: ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o., Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina (ČKA 04939, A.1),
  Ing. Jiří Bartoň (ČKAIT 0602517, PS00)
 • Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., hlavní stavbyvedoucí Ing. Radek Tománek (ČKAIT 0602650, IP00)
 • Stavebník: obec Kvasiny
 • Realizace: listopad 2021 – květen 2023
 • Stavební náklady: 53,7 mil Kč (8 165 Kč/m³) včetně DPH
  Obestavěný prostor / hrubá užitná plocha / čistá užitná plocha: 6 577 m³ / 1 175 m² / 1 121 m²

Poznámka redakce: Projektanti se smluvně zavázali, že celkové náklady včetně jejich práce nepřekročí 60 mil. Kč včetně DPH. To dodrželi. Průměrná cena obestavěného prostoru byla jen 8 165 Kč/m³, v době kdy podle cenových ukazatelů (RTS) průměrná cena občanské výstavby (JKSO 801.4) činila 10 400 Kč/m³. Nalezli ekonomické a přitom krásné řešení, které odpovídá možnostem menší obce. Foto je na titulní stránce tohoto vydání.

Revitalizace Husova náměstí, Česká Skalice

Centrální část náměstí tvoří historické objekty, které byly spolu s novými chodníky a plochami zakomponovány do parkové úpravy s bohatě osázenými květinovými záhony, městským mobiliářem a parkovým osvětlením. Součástí revitalizace bylo také obnovení stromořadí a vysázení stromů na parkovišti. V druhé etapě prošla revitalizací severní část náměstí, kterou tvoří převážně obchodní zóna s prodejnami, restauracemi a letními předzahrádkami. U parkovacích stání mohou řidiči využívat nabíjecí stanice pro elektromobily a cyklisté pro elektrokola, elektrické přípojky poslouží pro pořádání městských slavností. V průběhu obou etap město vysázelo celkem 57 nových stromů a současně zachovalo i původní zdravé stromy. Cibulovin, trvalek a okrasných keřů jsou stovky až tisíce kusů.

 • Ocenění: Čestné uznání v kategorii dopravní a inženýrské stavby
 • Projektant: Ing. arch. Tomáš Vychodil (ČKA 00751, A.1), Kamil Hronovský (ČKAIT 0601891, TD02), Ing. Kateřina Ludvíková, DiS.
 • Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o., stavbyvedoucí Karel Špelda (ČKAIT 0602306, TP02), Ing. Jan Rejzek
 • Stavebník: město Česká Skalice
 • Realizace: I. + II. etapa únor 2020 – listopad 2022
 • Plocha: I. etapa 4 238 m² + II. etapa 4 044 m²
 • Stavební náklady: I. etapa 19,76 mil. Kč + II. etapa 20,86 mil. Kč (4 784 Kč/m²) bez DPH

Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, Hradec Králové

Centrum slouží k účelům sociální služby „rané péče“ a komplexní podpory pro děti se sluchovým postižením včetně zázemí pro jejich rodinné příslušníky. Přístavba má skeletovou nosnou konstrukci. Svislou část tvoří železobetonové sloupy se ztužujícími stěnovými sloupy v rozích a po obvodu, vodorovnou konstrukci tvoří železobetonová bezprůvlaková deska. Celá konstrukce je opláštěná prefabrikovanými dřevěnými stěnami. Ocelová konstrukce schodišťového traktu s opláštěním ze skleněných tvarovek je založena na železobetonové desce. Střecha je plochá, jednoplášťová. Přístavba slouží pro společná setkávání, konzultační činnost a také pro odborně vedené aktivizování rodin s malými sluchově postiženými dětmi.

 • Ocenění: Čestné uznání v kategorii občanské a bytové stavby
 • Projektant: SVIŽN s.r.o., hlavní projektant Ing. arch. Marta Ševčíková (ČKA 04407, A.1)
 • Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., stavbyvedoucí Jiří Suchánek (ČKAIT 0601743, SP00)
 • Stavebník: Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Štefánikova 549, Hradec Králové
 • Realizace: 16. července 2020 – 9. listopadu 2021

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.