20. ročník Ceny Inženýrské komory začíná. Přihlásíte se i vy?

PŘIHLASTE do konce března své stavby do letošní přehlídky Cena Inženýrské komory!

Pokud chcete být součástí jubilejního 20. ročníku soutěže Cena Inženýrské komory 2023 a máte zájem na prezentaci svých krásných, technicky zajímavých či výjimečných děl a zároveň se tím spolu s námi podílet na propagaci a zviditelnění našeho náročného a krásného stavařského umu, tak neváhejte a přihlaste se.

Pokoříme loňský rekord přihlášených inženýrských návrhů?

Úspěšný 19. ročník soutěže Cena Inženýrské komory 2022 je za námi. Připomínat si ho ale budeme ještě po celý rok 2024, a to prostřednictvím naší putovní výstavy, nástěnného kalendáře, webu i rozhovory s 12 oceněnými přihlašovateli v reprezentativním katalogu. A samozřejmě i prostřednictvím sociálních sítí.

Velký dík patří všem loňským 74 přihlašovatelům inženýrských návrhů, kteří neváhali a spolu s námi přispěli k prezentaci a propagaci krásného řemesla, jakým stavařina a celé stavebnictví je. Stavařina je tvůrčí povolání, poslání, je to kumšt a velmi odborná práce. Každý inženýrský návrh je jedinečný.

Za celou porotu mohu říci, že se těšíme a doufáme, že letos budeme mít možnost se seznámit s ještě větším počtem přihlášených technicky krásných staveb.

Ze soutěžních podmínek

Cílem soutěžní přehlídky Cena Inženýrské komory 2023 je prezentace, propagace a ocenění náročné práce autorizovaných osob z řad inženýrů a techniků v oblasti realizace staveb i nerealizovaných projektů.

Přihlášení inženýrského návrhu do soutěže je bez poplatků.

Termín přihlášení do 31. března 2024!

Přihlašovatelem inženýrského návrhu může být pouze řádný člen ČKAIT s případnými spoluautory, členy i nečleny ČKAIT. Přihlašovatel se musí na vzniku inženýrského návrhu významně podílet jako projektant, stavbyvedoucí, zástupce zhotovitele nebo technický dozor stavebníka.

Kritéria soutěže
• komplexnost řešení inženýrského návrhu;
• kvalitu investičního záměru a účelnost inženýrského návrhu;
• kvalitu stavebních a řemeslných prací, vhodnost použitých stavebních materiálů a nových technologií;
• hledisko trvalé udržitelnosti stavění v jeho ekonomické, environmentální i sociální podobě s aktuálním důrazem na energetickou náročnost staveb;
• další kritéria v návaznosti na konkrétní inženýrský návrh, jeho specifika a hodnocení poroty.

Porota: Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. – předsedkyně poroty, Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Petr Chytil, Ing. Radek Lukeš, Ing. Čestmír Novotný, Ing. Jindřich Pater, Ing. Pavel Pejchal, CSc., Ing. Karel Vaverka

Vyhlašovatel: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT)

Organizační zajištění: Středisko vzdělávání a informací ČKAIT

Přihlašovací formulář a podmínky soutěže najdete na cik.ckait.cz

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.