JUDr. Vladimír Rejmont

  • Stavební firmy se staly částečnými ručiteli svých poddodavatelů

    Na konci roku 2023 schválili čeští poslanci úplnou pohromu pro české stavebnictví. V tzv. vládním konsolidačním balíčku byla skryta zcela nesystémová novela zákoníku práce. Pouze ve stavebnictví ručí od 1. ledna 2024 dodavatel za mzdy zaměstnanců svých poddodavatelů. Vzhledem k tomu, že by toto opatření mohlo být až likvidační, přinášíme alespoň základní informace o této změně.