Stavba roku 2023 v Pardubickém kraji

Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček Pardubice-Pardubičky získala hlavní cenu
Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček Pardubice-Pardubičky získala hlavní cenu

V přehlídce nejlepších staveb Pardubického kraje byly uděleny čtyři hlavní ceny: Gočárovy mlýny, Nadchod v Litomyšli, Památník Pardubičky a Nájemní bytový dům. Porota je vybrala z třiceti dvou přihlášených soutěžních staveb dokončených a zkolaudovaných za poslední dva roky do konce června 2023.

Slavnostní vyhlášení výsledků 11. ročníku soutěže Stavba roku 2023 v Pardubickém kraji proběhlo 24. října 2023 v reprezentativním společenském sále pardubického zámku. Tradičně je zahájení soutěže vyhlašováno ve dvouletých cyklech na jarním jednání Rady Pardubického kraje – s jedinou výjimkou let 2010 a 2011.

Kromě Krajského úřadu Pardubického kraje jsou vyhlašovateli soutěže ČKAIT a Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Z těchto institucí jsou také dosazeni členové poroty. V letošním roce zastupoval Pardubický kraj Ing. Roman Línek, MBA, Michal Kortyš a Ing. Miroslav Vohlídal, ČKAIT Ing. Radim Loukota (ČKAIT 0701086, ID00) a Ing. Pavel Král (ČKAIT 0700470, IP00) a Svaz podnikatelů ve stavebnictví Ing. Pavel Vacek (ČKAIT 0600233, IP00) (ČKAIT 0600760, IP00, TM00). Porotu doplňuje porotce za odbornou veřejnost, jímž v letošním roce byla Ing. arch. Zdeňka Vydrová (ČKA 01509, A.0).

Vypisovatelé soutěže se rozhodli udělovat novou cenu. Jedná se o Zvláštní cenu poroty za nejlepší úpravu veřejného prostoru, jejímž cílem je podnítit vznik estetických a účelných řešení ve veřejném prostoru. Vzhledem ke vzrůstající úrovni stavebnictví, projektování a architektury u nás a k faktu, že mnoho přihlášených staveb má opravdu špičkové parametry, měla porota nesnadnou práci. V průběhu tří naplánovaných celodenních prohlídek staveb nakonec vybrala čtyři soutěžní stavby, jimž byla udělena Hlavní cena Stavba roku 2023 v Pardubickém kraji, sedmi stavbám udělila porota Čestné uznání a jednomu projektu již výše zmíněnou Zvláštní cenu poroty za nejlepší úpravu veřejného prostoru. Během dvouměsíčního internetového hlasování byla nejvyšším počtem hlasů veřejnosti vybrána stavba, jež získala titul Cena veřejnosti.

Rekonstrukce a dostavba budovy Gočárových mlýnů na krajskou galerii, Pardubice

 • Ocenění: Hlavní cena
 • Projektant: TRANSAT architekti, Ing. arch. Petr Všetečka (ČKA 02635, A.0), konzultace Josef Pleskot, Jan Žemlička, spolupráce Kajetán Všetečka, Monika Šafářová, Petr Žák, STABIL s.r.o., OPTIMAL Engineering spol. s r.o., TRASER CZ s.r.o.
 • Zhotovitel: Metrostav a.s., Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., stavbyvedoucí Ing. Jaroslav Sýkora (ČKAIT 0013000, IP00), Ing. Luboš Tichý (ČKAIT 0602355, TP00)
 • Stavebník: Pardubický kraj
 • Stavební náklady: 292 mil. Kč bez DPH
 • Realizace: květen 2020 – únor 2023

Rekonstrukce a dostavba Gočárových mlýnů je velmi úspěšný počin v oblasti péče o kulturní památky. Jedná se o zdařilý příklad zachování industriálního charakteru stavby s jejími typickými cihelnými fasádami a proměnu bývalých Winternitzových automatických mlýnů v moderní kulturně-společenské centrum. Stavba má také potenciál posílit vazby v areálu a v přilehlém nábřeží řeky Chrudimky. Komise ocenila kvalitní provedení rekonstrukce a způsob záchrany významného díla architekta Josefa Gočára. Pojetí úprav je příkladné, stejně jako kultivace historické budovy a její propojení s moderními technologiemi nezbytnými k fungování výstavních prostorů a jejich zázemí.

Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček Pardubice-Pardubičky

 • Ocenění: Hlavní cena
 • Projektant: Ing. arch. Vít Podráský (ČKA 04251, A.1), Ing. arch. MgA. Jan Žalský (ČKA 03547, A.1)
 • Zhotovitel: SKOS s.r.o., stavbyvedoucí Petr Horák (ČKAIT 1004834, SP00)
 • Stavebník: statutární město Pardubice
 • Stavební náklady: 43,8 mil. Kč
 • Realizace: 2020–2021

Pietní místo získalo novostavbou muzea důstojné místo pro setkávání a připomínku událostí ze druhé světové války. Výrazná a racionálně pojatá stavba skrytá pod úrovní okolního terénu je příkladem konceptu podporujícího obnovu přirozeného historického prostředí s dominantou památníku umístěného v parku a potlačujícího navrženou stavbu.

Nadchod přes silnici I35 (Poliklinika), Litomyšl

 • Ocenění: Hlavní cena
 • Projektant: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.
 • Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., stavbyvedoucí Ing. Jan Hanzlík (ČKAIT 0602122, TM00, SD01)
 • Technický dozor stavebníka: MDS Projekt s.r.o., Ing. Marek Mazura (ČKAIT 0602238, TM00)
 • Stavebník: město Litomyšl
 • Stavební náklady: 38,8 mil. Kč bez DPH
 • Realizace: únor 2022 – prosinec 2022

Elegantní lávka pro pěší nahradila původní betonovou konstrukci. Je architektonicky a konstrukčně vyváženým dílem, které přináší nové uživatelské kvality v podobě bezbariérového spojení dvou částí města a nabízí vyhlídku na historické centrum lemované řekou Loučnou. Zastřešení přináší nečekaný komfort v úrovni korun stromů.

Nájemní bytový dům, Devotyho 1976, Pardubice

 • Ocenění: Hlavní cena
 • Projektant: Med Pavlík architekti s.r.o., Ing. arch. Tomáš Med, Ph.D. (ČKA 04846, A.1), Ing. arch. Lukáš Pavlík (ČKA 03907, A.1), Ing. arch. Michal Bílek (ČKA 05491, A.1)
 • Zhotovitel: Parseko spol. s r.o, stavbyvedoucí Ing. Milan Soudek (ČKAIT 0601587, IP00)
 • Stavebník: MAXWARE Re, a.s.
 • Stavební náklady: 22,5 mil. Kč bez DPH
 • Realizace: červenec 2020 – červenec 2021

Zdařilé řešení městské nárožní proluky s jemně definovaným objemem stavby vhodně reaguje na specifickou urbanistickou situaci okolní zástavby. Způsob napojení na navazující blokovou zástavbu formou ustupujících křehkých obytných teras posiluje nárožní převýšenou hmotu s odsazeným parterem, v němž je malý komerční prostor.

Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto

 • Ocenění: Zvláštní cena poroty za nejlepší úpravu veřejného prostoru
 • Projektant: Mgr. art. Martin Lukáč, Ing. arch. Barbora Srpková
 • Zhotovitel: AGILE spol. s r.o., stavbyvedoucí Ing. Daniel Kaplan
 • Technický dozor stavebníka: Ing. Pavel Král (ČKAIT 0700470, IP00)
 • Stavebník: město Vysoké Mýto
 • Stavební náklady: 64,5 mil. Kč s DPH
 • Realizace: 2021–2022

Jde o projekt nejen krásný na pohled, ale také velmi funkční. Nový prostor si obyvatelé města od začátku oblíbili a je od jarních měsíců téměř celodenně využívaný.

Škola Svítání, Pardubice

 • Ocenění: Cena veřejnosti a Uznání poroty
 • Projektant: Ing. arch. Pavel Mudruňka (ČKA 01241, A.0), Ing. Richard Kučera (ČKAIT 0700989, IP00)
 • Zhotovitel: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., stavbyvedoucí: Hubert Kuchař (ČKAIT 1103498, TP00)
 • Technický dozor stavebníka: Jan Andrš, firma BUNG
 • Stavebník: Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.
 • Stavební náklady: 107 mil. Kč bez DPH
 • Kolaudace: září 2022

Příkladný přístup k obnově fasády kulturní památky na území městské památkové rezervace Pardubice.

Celková stavební obnova areálu výcviku koní v Heřmanově Městci

 • Ocenění: Uznání poroty
 • Projektant: SVIŽN s.r.o., HIP: Ing. Arch Radek Herink, zodp. projektant: Ing. Arch Marta Ševčíková (ČKA 04407, A.1)
 • Zhotovitel: Avers, spol. s r.o., stavbyvedoucí: Jan Říha (ČKAIT 0011587, TP00)
 • Technický dozor stavebníka: Ing. Jan Pilský (ČKAIT 0500821, IP00)
 • Stavebník: Národní hřebčín Kladruby nad Labem
 • Stavební náklady: 95,9 mil. Kč včetně DPH
 • Kolaudace: březen 2023

Citlivá obnova historické památky a její doplnění pro plné funkční využití.

Dům dětí a mládeže Ústí nad Orlicí

 • Ocenění: Uznání poroty
 • Architektonické řešení: MS plan s.r.o. / vedoucí týmu: prof. Ing. arch. Michal Šourek (ČKA 00454, A.0)
 • Autoři návrhu: akad. arch. Pavel Hřebecký (ČKA 02291, A.0), Ing. arch. Alexander Verner (ČKA 05423, A.1), Ing. arch. Milan Ševčík
 • Projektant: Bursík Holding, a.s., hlavní projektant: Ing. Petr Hůda (ČKA 01308, A.1)
 • Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., stavbyvedoucí: Ing. Martin Dvořák (ČKAIT 0602356, TP00, IP00)
 • Technický dozor stavebníka: FORENTA s.r.o., Ing. Zdeněk Šeda (ČKAIT 0700201, SP00)
 • Stavebník: Město Ústí nad Orlicí
 • Stavební náklady: 84,9 mil. Kč bez DPH včetně interiéru
 • Realizace: listopad 2019–srpen 2021

Úspěšná proměna brownfieldu na účelnou a dobře vyřešenou stavbu pro děti a mládež.

Modernizace silnice II322 Kojice

 • Ocenění: Uznání poroty
 • Projektant: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Ing. Lukáš Burianec, M4 Road Design s.r.o., Ing. Jan Dočekal (ČKAIT 0202150, ID00)
 • Zhotovitel: Společnost Kojice, CHT – MI, Metrostav Infrastructure a.s., stavbyvedoucí: Ing. Josef Prášek (ČKAIT 

 

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.