Stavba Moravskoslezského kraje 2022

Soubor staveb „Využití výpravní haly žel. st. Havířov“ a „Rekonstrukce výpravní budovy v žel. st. Havířov“ získal hlavní cenu GRAND PRIX
Soubor staveb „Využití výpravní haly žel. st. Havířov“ a „Rekonstrukce výpravní budovy v žel. st. Havířov“ získal hlavní cenu GRAND PRIX

Do letošního již 17. ročníku se letos přihlásilo rekordních padesát sedm staveb. Bylo uděleno třicet cen v šesti kategoriích. Nejvyšší ocenění GRAND PRIX získala Rekonstrukce a nové využití výpravní haly a budovy železniční stanice Havířov. Osobností stavebnictví byl jmenován Ing. Svatopluk Bijok.

Do letošního ročníku se přihlásilo nejvíce staveb za celou historii soutěže. Jednalo se o padesát tři staveb realizovaných na území Moravskoslezského kraje a čtyři stavby realizované mimo jeho území. Do kategorie Stavby občanské vybavenosti se přihlásilo třináct rekonstrukcí, devět novostaveb a osm veřejných prostranství. Kategorie Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské byla obsazena třinácti kandidáty. Kategorie Průmyslové stavby měla přihlášeny čtyři stavby. Po třech stavbách se účastnilo v kategorii Bytové a do kategorie Rodinné domy. Všech padesát tři staveb realizovaných na území Moravskoslezského kraje velmi pečlivě posoudila a osobně na stavbách zhodnotila odborná jedenáctičlenná porota soutěže pod vedením Ing. Martina Vilče (ČKAIT 1102292, IM00) a zástupců jednotlivých vyhlašovatelů, kterými jsou Moravskoslezský kraj, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Obec architektů působící v rámci území Moravskoslezského kraje.

Slavnostní galavečer s udílením cen se konal ve čtvrtek 21. září 2023 pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Jana Krkošky a ministra průmyslu a obchodu ČR Jozefa Síkely. Celkem bylo uděleno třicet cen nejen v šesti základních kategoriích, ale také v dalších speciálních cenách – GRAND PRIX, Cena hejtmana Moravskoslezského kraje, Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Cena poroty a Cena laické veřejnosti. Od vzniku soutěže v roce 2006 se odborné i laické veřejnosti prezentovalo na šest set šest staveb a bylo uděleno tři sta čtyřicet ocenění.

Osobností stavebnictví se stal dlouholetý předseda oblasti ČKAIT Ostrava

Nechybělo také vyhlášení osobnosti stavebnictví, kterou se stal Ing. Svatopluk Bijok (ČKAIT 1100002, IM00), čestný člen ČKAIT, dlouholetý Předseda oblastního výboru ČKAIT, odborník v oboru Mosty a inženýrské konstrukce, který před sedmnácti lety ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví inicioval vznik této krajské soutěže Stavba Moravskoslezského kraje. Více na stavbamsk.cz.

Soubor staveb „Využití výpravní haly žel. st. Havířov“ a „Rekonstrukce výpravní budovy v žel. st. Havířov“

 • Ocenění: Hlavní cena GRAND PRIX
 • Projektant: KOHL Architekti s.r.o., Ing. arch. Daniel Labuzík (ČKA 03701, A.1)
 • Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s., Ing. Miroslav Janíček (ČKAIT 1102874, IP00)
 • Stavebník: statutární město Havířov
 • Stavební náklady: 50,6 mil. Kč bez DPH
 • Realizace: říjen 2021 – srpen 2022

Nádražní budova byla postavena v letech 1964–1969 v tzv. bruselském stylu podle návrhu architekta Josefa Hrejsemnou. Na návrhu se podílel také sochař Václav Uruba, který byl autorem plastiky Směrník v brutalistním stylu (1965), umístěné před vstupem do haly. Hlavní dominantou budovy je původní schodiště, bruselský plastický podhled a barevná skelněná mozaika o ploše 65 m² s výjevem holubice míru od sklářského výtvarníka a malíře Vladimíra Kopeckého z roku 1965. Rekonstrukcí budovy se podařilo zachránit tuto ojedinělou památku, která našla nové využití v podobě vestavby nových prostor pro sportovní, kulturní a společenské aktivity do objektu původní výpravní budovy v železniční stanici Havířov. V rámci celého projektu byla ve dvou postupných etapách realizována nejprve nová odbavovací hala pro cestující a zázemí personálu, následně pak rekonstrukce budovy stávající odbavovací haly.

Parkovací dům, Nádražní okruh Opava

 • Ocenění: Hlavní cena
 • Projektant: SHB akciová společnost, hlavní inženýr projektu Ing. Iveta Dřevjaná (ČKAIT 1102355, ID00)
 • Zhotovitel: Sdružení HTCZ + MO pro realizace Přestupního terminálu „Skladištní“, vedoucí společník HOCHTIEF CZ a. s., stavbyvedoucí Ing. Michael Karásek (ČKAIT 1103522, IP00), druhý společník MORYS s. r. o.
 • Stavebník: statutární město Opava
 • Dokončeno: 2022

Výstavba nového parkovacího domu pro dvě stě patnáct krytých stání všech typu paliv (spalovací, CNG, LPG), motocykly a elektromobily včetně dobíjecí stanice. Součástí stavby je veškerá technická infrastruktura (přípojky splaškové a dešťové kanalizace, vodovodní a elektro přípojka), venkovní úschovny jízdních kol, rekonstrukce a prodloužení přilehlé ulice Skladištní s výstavbou pozemního parkoviště pro třicet dva stání a sadové úpravy. Stavba se nachází v bezprostřední blízkosti železniční tratě.

Brána Beskyd I., Frýdlant nad Ostravicí

 • Ocenění: Hlavní cena
 • Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o., hlavní projektant Ing. Dalibor Staněk (ČKAIT 1101766, IP00)
 • Zhotovitel: BYSTROŇ Group a.s., stavbyvedoucí Ing. Pavel Willerth (ČKAIT 1103000, TP00)
 • Stavebník: město Frýdlant nad Ostravicí
 • Stavební náklady: 47,5 mil. Kč bez DPH
 • Realizace: květen 2020 – březen 2022

V centru města Frýdlant nad Ostravicí vznikl nový veřejný multifunkční prostor pro volnočasové aktivity všech věkových skupin. Najdeme zde dětské hřiště, amfiteátr, vodní prvek, workout, parkour, moderní a inspirativní polyfunkční objekt s kavárnou. Výhledy do nedalekých hor činí z tohoto areálu jedinečné a pocitově bezpečné místo k aktivnímu odpočinku. Ihned po otevření se stala Brána Beskyd vyhledávaným cílem jak obyvatel města, tak i jeho návštěvníků. Koncepce návrhu vznikla na základě vítězného návrhu z vyzvané architektonické soutěže a pokračovala v následném příkladném dialogu a úzké spolupráci mezi městem Frýdlant a autory.

Rekonstrukce domů čp. 33–35 v Karviné

 • Ocenění: Hlavní cena, Cena laické veřejnosti
 • Projektant: KANIA a.s., hlavní projektant Ondřej Fabián (ČKAIT 1103620, IP00)
 • Zhotovitel: Metrostav a.s., stavbyvedoucí Ing. Milan Válek (ČKAIT 1302268, IP00)
 • Stavebník: statutární město Karviná
 • Dokončeno: 2022

Měšťanské domy na Masarykově náměstí v Karviné jsou z urbanistického hlediska neoddělitelnou součástí původní zástavby a jsou evidovány přímo jako nemovité kulturní památky. Objekty byly ve velmi špatném technickém stavu, a proto je město Karviná odkoupilo a přistoupilo k celkové rekonstrukci tak, aby tyto unikátní objekty byly zachovány pro budoucí generace. Při rekonstrukci byly citlivě opraveny historické klenby, štuková výzdoba fasád, památkově významné prvky i dřevěná zimní zahrada.

Sídlo společnosti SCASERV a.s. na ulici Frýdecké, Ostrava

 • Ocenění: Hlavní cena
 • Projektant: ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o., hlavní inženýr projektu Ing. Pavel Hynčica (ČKAIT 1102469, IP00)
 • Zhotovitel: HOMOLA holding s.r.o., hlavní stavbyvedoucí David Horejsek (ČKAIT 1103625, TP00)
 • Stavebník: SCASERV a.s., Ostrava
 • Dokončeno: 2022

Administrativní budova je součásti celkové revitalizace průmyslového areálu, kdy se podařilo vytvořit dle požadavku uživatele optimální provozně-dispoziční vazby a nové dopravní napojení na ulici Frýdeckou. Bylo vytvořeno optické oddělení průmyslové části od vlastní administrativní budovy při zachování požadovaných provozních vazeb. V rámci stavby byly použity prvky a detaily, které zároveň prezentují činnosti investora.

I/57 Krnov – Severovýchodní obchvat města Krnov

 • Ocenění: Hlavní cena
 • Projektant: Společnost Krnov – SV obchvat (DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Dopravoprojekt Brno a.s., G-Consult, spol. s r. o.), hlavní inženýr projektu Ing. Staněk Martin (ČKAIT 1103648, ID00)
 • Zhotovitel: sdružení SILNICE.CZ a AKTOR ATE
 • Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Dokončeno: 2021

Jedná se o stavbu přeložky silnice I/57 převážně v kategorii S 11,5/80 v celkové délce hlavní trasy 7,742 km, která je řešena jako severovýchodní obchvat města Krnova. Realizací došlo k odvedení tranzitní dopravy mimo zástavbu obce, a snížila se tak zátěž obyvatelstva hlukem a exhalacemi. Realizací stavby se současně navýšila plynulost dopravy na silnici I/57, zkrátila se jízdní doba, a zejména se zvýšila bezpečnost silničního provozu v městě Krnově včetně bezpečnosti chodců.

Nový závod REMOSKA Kopřivnice

 • Ocenění: Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
 • Projektant: KOHL Architekti, s.r.o., Ing. arch. Daniel Labuzík (ČKA 03701, A.1)
 • Zhotovitel: HSF System a.s., stavbyvedoucí Jakub Milerski (ČKAIT 1103903, TP00)
 • Stavebník: APROREAL s.r.o., Kopřivnice
 • Dokončeno: 2022

Novostavba výrobně-administrativního skladovacího centra a sídla společnosti firmy REMOSKA. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový montovaný skelet, jehož sloupy jsou založeny do kalichů uložených na velkoprůměrových pilotách (průměr 600 a 750 mm). Vzhled stavby je výrazný, v jednoduchých tmavě šedých barvách na opláštění skladové haly a kovovém, odvětraném opláštění administrativy.

Rekonstrukce nádražních objektů na Osoblažské úzkokolejce

 • Ocenění: Cena hejtmana Moravskoslezského kraje
 • Projektant: Ing. Karel Siuda (ČKAIT 1102509, IP00) – hlavní projektant, Dalibor Rebroš – autor technického, technologického a architektonického řešení
 • Zhotovitel: Taylor stavební s.r.o., Jiří Matějíček (ČKAIT 1102719, TP00) – autorizovaný stavbyvedoucí
 • Stavebník: Osloblažská úzkorozchodná dráha, o.p.s.
 • Dokončeno: 2022

V roce 2018 se obcím Osoblažska sdruženým v o. p. s. Osoblažská úzkorozchodná dráha podařilo s výrazným přispěním Moravskoslezského kraje odkoupit od tehdejší Správy železniční dopravní cesty chátrající nádražní a další obslužné objekty podél celé trati. Na osoblažské úzkokolejce proběhla oprava nádražních a k nim přiléhajících budov na nádražích Osoblaha, Bohušov, Koberno, Rudy a Liptaň a úprava přednádražního prostoru ve stanici Slezské Rudoltice.

Muzeum Trojmezí v Jablunkově (expozice muzea Těšínska)

 • Ocenění: Cena poroty
 • Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Ing. arch. Jaroslav Kotek (ČKA 01880, A.0) – hlavní projektant
 • Zhotovitel: BYSTROŇ Group a. s., stavbyvedoucí Ing. Pavel Willerth (ČKAIT 1103000, TP00)
 • Stavebník: Moravskoslezský kraj
 • Stavební náklady: 25,5 mil. Kč bez DPH
 • Realizace: září 2020 – leden 2022

Nejstarší zděný dům v Jablunkově se po rozsáhlé rekonstrukci proměnil v Muzeum trojmezí. To nově nabízí stálou expozici i prostory pro různé výstavy. Návštěvníci tak mají jedinečnou příležitost seznámit se s kouzlem místní krajiny a života v horské části Těšínska.

Přehled staveb 17. ročníku soutěže Stavba MSK 2022

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.