Profesní datové schránky jsou pro autorizované osoby povinné od 1. ledna 2024

Novela zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi (č. 300/2008 Sb.) přináší od 1. ledna 2024 v § 4 odst. 3 povinnost zřídit hromadně schránky typu PFO (podnikajícím fyzickým osobám) členům dalších třech profesních komor – České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, České komory architektů a České komory zeměměřičů.

Datové schránky bezplatně zřídí Digitální informační agentura (DIA). DIA je nový státní úřad, který na návrh vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše vznikl začátkem roku 2023 a zaštiťuje snahy státu o digitalizaci úřadů a buduje základy pro digitální transformaci. Agentura má ze zákona 90 dnů na jejich zřízení, tedy nejpozději do konce března bude tzv. druhá vlna ukončena.

Tzv. první vlna byla ukončena na počátku roku 2023, kdy byly zřízeny datové schránky osobám podnikajícím s IČ evidovaným v základním registru osob (ROS). K profesím, které již povinnou datovou schránku mají (advokáti, statutární auditoři, daňový poradci, insolvenční správci, znalci, soudní tlumočníci a soudní překladatelé), přibydou autorizovaní inženýři a autorizovaní technici, autorizovaní architekti a úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři.

 

Číslo Zkratka Dlouhý název Střední název Krátký název SMS název
37 PFO_ARCH Podnikající fyzická osoba – architekt PFO architekt Architekt Architekt
38 PFO_AIAT Podnikající fyzická osoba – autorizovaný inženýr / technik PFO inženýr / technik Inženýr / technik Inzenyr/Technik
39 PFO_UOZI Podnikající fyzická osoba – oprávněný zeměměřický inženýr PFO zeměměřický inženýr Zeměměřický inženýr Zememer. inzenyr

U schránek těchto typů nebude povoleno Znepřístupnění na žádost z důvodu přerušení činnosti, bude pouze zákonné trvalé znepřístupnění z důvodu ukončení činnosti v případech zrušení či zániku autorizace. Od 1. ledna 2024 bude umožněno odesílat i přijímat tzv. velkoobjemové datové zprávy (zkráceně VoDZ). Limit velikosti bude nastaven na 1 GB. Změna se týká nejen veřejnoprávních zpráv (komunikace s orgány veřejné moci – OVM), ale také soukromoprávních poštovních datových zpráv.

Podat elektronickou projektovou dokumentaci opatřenou elektronickým autorizačním razítkem na stavební úřad do spuštění portálu Stavebníka bude reálné a snazší. Kroky pro získání elektronického autorizačního razítka jsou uvedeny na webu Komory: ckait.cz/elektronicke-autorizacni-razitko.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.