Stavba roku Plzeňského kraje 2022

Hlavní budova Lékařské fakulty v Plzni získala cenu Stavba roku Plzeňského kraje 2022 a Cenu veřejnosti
Hlavní budova Lékařské fakulty v Plzni získala cenu Stavba roku Plzeňského kraje 2022 a Cenu veřejnosti

Do letošního ročníku se přihlásilo čtyřicet staveb, což je nejvíce v historii soutěže. Dvacetjedna z nich pak postoupilo do finále. Vítězný titul si odnesly tři stavby: novostavba hlavní budovy Lékařské fakulty v Plzni, která získala zároveň i Cenu veřejnosti, rekonstrukce Velké synagogy a Rabínského domu v Plzni a bytová Rezidence Hradišťská v Plzni.

Vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2022 a předání cen se uskutečnilo 7. září 2023 ve víceúčelovém sále Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni, oceněném v jednom z předchozích ročníků soutěže. Vyhlašovatelem soutěže Stavba roku Plzeňského kraje je Plzeňský kraj. Spolu vyhlašovateli jsou město Plzeň, ČKAIT, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Obec architektů.

Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Stavby posuzuje odborná porota ve složení Ing. Milan Froněk, Ing. arch. Václav Mastný, Ing. arch. Miloslav Michalec, Ing. arch. Edita Míková, Ing. arch. Martin Spěváček, Ing. Luděk Vejvara, Ph.D. (ČKAIT 0200368, IP00, IS00). Během slavnostního večera vyhlásila svoji cenu i ČKAIT, oblast Plzeň. Tuto cenu získala Ing. Renata Böhmová (ČKAIT 0202168, IP00) z firmy 2projektanti s.r.o za projekt Novostavba rodinného domu v Bukovci.

„Ocenili jsme moderní a ekologické konstrukční řešení malého rodinného domu ve vesnické památkové zóně Bukovec na místě značně zchátralé zemědělské stodoly. Hlavní geometrická hmota stavby i její samotné materiálové a technické pojetí se staly nosnými prvky návrhu domu. Nadzemní část domu je montovaná dřevostavba, konstrukce střechy je řešena tradičně vázaným krovem. Stavbu doplňuje zelená střecha nad garáží,“ říká Luděk Vejvara, předseda výboru ČKAIT pro oblast Plzeň.

Hlavní budova Lékařské fakulty

 • Ocenění: Stavba roku Plzeňského kraje 2022 a Cena veřejnosti
 • Architektonické řešení: Ing. arch. Anna Nesvadbová (ČKA 04849, A.1), Ing. arch. Jan Janoušek (ČKA 03125, A.0), Ing. arch. Kateřina Mašková (ČKA 03932, A.1)
 • Projektant: VPÚ DECO PRAHA a.s., ATPS, s.r.o., hlavní inženýr projektu Ing. Pavel Brázda, Ph.D. (ČKAIT 0010673, IP00)
 • Zhotovitel: GEMO a.s., hlavní stavbyvedoucí Ing. Petr Kráčmar (ČKAIT 1201891, IP00), Ing. Miloslav Bouda (ČKAIT 1201410, IP00), Ing. Lukáš Adámek (ČKAIT 1202224, IP00)
 • Stavebník: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
 • Stavební náklady: 1,5 mld. Kč včetně DPH
 • Realizace: 2019–2022

Vkusná a účelná stavba citlivě respektuje již realizované části kampusu. Interiér zaujme, pro orientaci důležitým, barevným pojetím jednotlivých podlaží. Špičkově vybavené učebny, laboratoře i doplňkové prostory vytváří moderní a podnětné prostředí budoucím lékařům.

Obnova Velké synagogy a Rabínského domu

 • Ocenění: Stavba roku Plzeňského kraje 2022
 • Projektant: ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., Ing. arch. Jan Soukup (ČKA 00130, A.0), Ing. Antonín Švehla (ČKAIT 0201367, IP00)
 • Zhotovitel: Kypta - Stavoservis s.r.o. – stavební práce, hlavní stavbyvedoucí Ing. Lubomír Hess (ČKAIT 0200184, IP00), RE, s.r.o. – restaurátorské práce
 • Stavebník: Židovská obec Plzeň, spolufinancováno z programu IROP
 • Stavební náklady: 130 mil. Kč
 • Realizace: 2018 – duben 2022

Kvalitní obnova kulturní památky a její zpřístupnění široké veřejnosti.

Rezidence Hradišťská

 • Ocenění: Stavba roku Plzeňského kraje 2022
 • Architektonické řešení: Ing. arch. Josef Černý (ČKA 04012, A.1), Ing. arch. Barbora Černá (ČKA 04013, A.1), Projekční a architektonická kancelář Josef Černý
 • Zhotovitel: GYOZA s.r.o., hlavní stavbyvedoucí Ing. Radek Sláma (ČKAIT 1004549, TP00)
 • Stavebník: Rezidence Hradišťská s.r.o.
 • Stavební náklady: 29 mil. Kč bez DPH
 • Realizace: 2020–2022

Kvalitní bytový dům, při jehož realizaci bylo dbáno na každý detail a kde nápadité spojení materiálů a struktur dalo vzniknout jednotnému a výraznému celku.

Rekonstrukce tramvajové vozovny Slovany

 • Ocenění: Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví
 • Zhotovitel: Společnost Vozovna Slovany – Metrostav a.s., vedoucí projektu Ing. Michal Tulpa, stavbyvedoucí Ing. Miroslav Záhoř (ČKAIT 0201692, IP00), BERGER BOHEMIA a.s., stavbyvedoucí Ing. Petr Holba (ČKAIT 1302564, IP00), TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika, Ing. Petr Bron (ČKAIT 3000219, TD01, TD02)
 • Stavebník: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
 • Stavební náklady: 1,8 mld. Kč
 • Realizace: 2020–2022

Komplexní rekonstrukce a revitalizace areálu tramvajové vozovny, kde je neopomenutelným kladem celého řešení extenzivní zelená střecha.

Bytový dům Světovar

 • Ocenění: Cena primátora města Plzně
 • Projektant: PRO-STORY s.r.o., Ing. arch. Jiří Zábran (ČKA 03871, A.1), Ing. Josef Houška (ČKAIT 0201347, IP00)
 • Zhotovitel: PRESTOL holding, a.s., hlavní stavbyvedoucí Ing. Jan Spour (ČKAIT 0200691, SP00)
 • Stavebník: BC Real, a.s.
 • Realizace: 2020–2022

Zástavba vytváří charakter nově vybudované obytné části města, kde je kladen důraz na užití kvalitních materiálů a na zapojení občanské vybavenosti v parteru.

TechTower Světovar

 • Ocenění: Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
 • Architektonické řešení: Akad. arch. Milan Varvařovský (ČKA 02199, A.0), MgA. Tereza Varvařovská
 • Projektant: OBERMEYER HELIKA a.s.
 • Zhotovitel: „Společnost GEOSAN + POHL cz – DRONET“, vedoucí společník: GEOSAN GROUP a. s., hlavní stavbyvedoucí Ing. Lukáš Dušta (ČKAIT 0011242, IP00) / POHL cz, a.s.
 • Stavebník: Statutární město Plzeň, projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie z OP PIK 2014-2020, prostřednictvím nástroje ITI PMO
 • Stavební náklady: 720 mil. Kč včetně DPH
 • Realizace: 2019–2022

Modernizace zaměřená na výzkumnou činnost objektu s bývalou vodárenskou věží, kde došlo k zachování historických prvků a konstrukcí ve stávajících prostorech.

Bytový dům pro seniory

 • Ocenění: Čestné uznání poroty
 • Projekt: Ing. arch. Jiří Zábran (ČKA 03871, A.1), Ing. Josef Houška (ČKAIT 0201347, IP00) / PRO-STORY s.r.o.
 • Zhotovitel: Stavitelství ŠMÍD s.r.o., hlavní stavbyvedoucí Stanislav Šmatlák (ČKAIT 0201945, TP00)
 • Stavebník: Biskupství plzeňské
 • Stavební náklady: 75,4 mil. Kč včetně DPH
 • Realizace: březen 2020 – červenec 2021

Kvalitní budova, která poskytuje příjemné a klidné prostředí pro pobyt klientů domova.

Rodinný dům Bručná

 • Ocenění: Čestné uznání poroty
 • Projekt: Ing. Pavel Janout (ČKAIT 0202245, IP00), Ing. et. Ing. arch. Lukáš Janout, Ing. arch. Cyril Malchenko / luni architekti s.r.o.
 • Zhotovitel: Saportan s.r.o., hlavní inženýr projektu a stavbyvedoucí Ing. Jakub Micek
 • Realizace: 2020–2022

Kvalitní bytový dům, který po realizaci nabízí klidné a intimní prostory vnitřního atria pro pocit soukromého komfortu.

Sportovní hala Krašovská

 • Ocenění: Čestné uznání poroty
 • Projekt: Ing. arch. Bohuslav Strejc, Ing. Ondřej Janout (ČKAIT 0201430, IP00), Ing. Jiří Korelus (ČKAIT 0201429, IP00) / projectstudio8 s.r.o.
 • Zhotovitel: POHL cz, a.s., hlavní stavbyvedoucí Ing. Antonín Maděra (ČKAIT 0011450, IP00)
 • Stavebník: Statutární město Plzeň
 • Stavební náklady: 170 mil. Kč
 • Dokončeno: 2022

Nově vybudovaná sportovní hala je koncipovaná pro amatérské i profesionální sportovce a diváky. Stavba nabízí devět badmintonových hřišť, tribunu vybavenou technologickými prvky a zázemí včetně fyzioterapie a rehabilitace.

Semlerova rezidence, Západočeská galerie v Plzni 

 • Ocenění: Cena poroty
 • Architektonické řešení: Ing. arch. Radek Dragoun (ČKA 03062, A.0)
 • Projektant: Ing. arch. Tomáš Šantavý (00079, A.0), Ing. arch. Svatoslav Hladník, Ing. Hana Luštická / Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.
 • Zhotovitel: SILBA-Elstav s.r.o., hlavní stavbyvedoucí: Martin Pavlenda
 • Stavebník: Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace, spolufinancováno z prostředků Plzeňského kraje a IROP
 • Realizace: 2013–2022

Celková obnova původního zahradního bytového domu z roku 1923. Po náročné obnově objektu vyniká originální prostorové uspořádání místností, fasáda a okenní a dveřní otvory.

Dům U Tří růží

 • Ocenění: Cena hejtmana Plzeňského kraje
 • Architektonické řešení: Ing. arch. Petr Vácal
 • Projektant: Ing. Kateřina Chlumecká, Ing. arch. Petr Vácal
 • Zhotovitel: KLAUS Timber a.s., hlavní stavbyvedoucí: Karel Brunát
 • Stavebník: soukromá osoba
 • Stavební náklady: 12,5 mil. Kč
 • Realizace: červen 2020–březen 2022

Rekonstrukce barokního objektu z konce 18. století, při jehož obnovení se kladl důraz na zachování původních fragmentů a historické souvislosti. V prostorech je přítomná nostalgie, která zároveň poskytuje soudobý komfort bydlení.

Rodinný dům v památkové zóně Bukovec

 • Ocenění: Cena ČKAIT
 • Projektant: Ing. Renata Böhmová (ČKAIT 0202168, IP00), Ing. Pavel Nováček, 2projektanti s.r.o.
 • Zhotovitel: Jan Baumruk
 • Stavebník: soukromá osoba

Stavba se nachází v památkově chráněném území vesnické památkové zóny Bukovec. Rodinný dům stojí v místě, kde se nacházela značně zchátralá zemědělská stodola. Hlavní geometrická hmota i samotné materiálové a technické pojetí se staly nosnými prvky samotného návrhu domu. Jedná se citlivé začlenění nové stavby do komplexního a cenného rázu lokality. Spodní část domu obsahuje garážové, pomocné a servisní provozy, obytná část zahrnuje přízemí a podkroví. Nadzemní část domu je provedena jako montovaná dřevostavba, konstrukce krovu je řešena tradičně vázaným dřevěným krovem. Stavbu doplňuje zelená střecha nad garáží.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.