Valné hromady oblastí mohou v lednu 2020 navrhovat kandidáty do orgánů ČKAIT

Valné hromady v oblastech budou budou v lednu 2020 nejen volit delegáty, kteří je budou zastupovat na Shromáždění delegátů, ale mohou také navrhnout kandidáty do orgánů ČKAIT. Shromáždění delegátů bude 28. března 2020 volit z řádných členů přímou a tajnou volbou 15 členů představenstva, 9 členů dozorčí rady a 11 členů stavovského soudu. Souběh členství v těchto orgánech je nepřípustný. Počet kandidátů musí být o třetinu vyšší, než je počet členů daného orgánu.

Podrobné informace o místě a termínu konání valných hromad oblastí v lednu 2020 najdete zde