XXVI. setkání stavebních organizací V4

Společná fotografie účastníků setkání V4 v sídle komory ve Varšavě (zdroj: Polska Izba Inžynierów Budownictwa)
Společná fotografie účastníků setkání V4 v sídle komory ve Varšavě (zdroj: Polska Izba Inžynierów Budownictwa)

Pravidelné setkání zástupců komor a profesních svazů států Visegrádské čtyřky se konalo v říjnu 2019 a splnilo svůj účel pravidelné výměny informací o vývoji profese v sousedních zemích.

Hostitelem letošního XXVI. setkání stavebních organizací (komor a profesních svazů) států Visegrádské skupiny, které se konalo ve dnech 3.–6. října 2019 v Lodži, byly Polska Izba Inžynierów ­Budownictwa a Polski Związek Inžynierów i Techników Budownictwa. Setkání se zúčastnily delegace:

 • České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), kterou vedl Alois Materna, 1. místopředseda ČKAIT, Svatopluk Zídek a Jindřich Pater;
 • Českého svazu stavebních inženýrů (ČSSI), kterou vedl Adam Vokurka, prezident ČSSI a František Kuda;
 • Maďarské komory inženýrů (MMK), kterou vedl Nagy Gyula, místopředseda MMK;
 • Slovenské komory stavebních inženýrů (SKSI), kterou vedl Vladimir Benko, předseda;
 • Slovenského svazu stavebních inženýrů (SZSI),
  kterou vedl Juraj Nagy, předseda;
 • Polské komory stavebních inženýrů (PIIB),
  kterou vedl Zbigniew Kledyński, předseda;
 • Polského svazu inženýrů a stavebních techniků (PZITB),
  kterou vedl Ryszard TRYKOSKO, předseda.

Vedoucí delegací zemí V4 po podpisu společné deklarace o další spolupráci (zdroj: Polska Izba Inžynierów Budownictwa)

Navíc při příležitosti 25 let spolupráce komor a profesních organizací působících ve stavebnictví států Visegrádské skupiny se zúčastnili vedoucí delegací z prvního ustavujícího setkání skupiny v roce 1994: Jan Kyseĺ (SKSI), Ödön Hajto (MMK), Václav Mach (ČKAIT), Miloslav Pavlík (ČSSI), Andrzej B. Nowakowski (PZITB).

Druhý den setkání se delegace ve Varšavě zúčastnily slavnostní části mimořádného Sjezdu PZITB při příležitosti 85. výročí založení PZITB. Hlavní jednání se konalo v Lodži, v sídle Lodžské regionální komory stavebních inženýrů. V průběhu setkání bylo zhodnoceno plnění deklarace přijaté na XXV. setkání stavebních organizací v Banské Bystrici v říjnu 2018. Referoval Vladimír Benko (SKSI).

Výměna informací o událostech minulého roku

Vedoucí jednotlivých delegací se vzájemně informovali o nejdůležitějších událostech ve svých organizacích se zvláštním zřetelem na změny právních předpisů, týkajících se stavebnictví, které proběhly během minulého roku, to znamená od XXV. setkání stavebních organizací v Banské Bystrici na Slovensku. Referovali vedoucí všech delegací a další účastníci setkání.

Diskutovaly se otázky spojené s neustálým profesním vzděláváním stavebních inženýrů a techniků a ve státech Visegrádské skupiny. Referovali zástupci z Polska, České republiky, Slovenska a Maďarska.

Delegace došly ke společnému závěru, že odborná inženýrská činnost určená k utváření a formování životního prostředí musí být zahrnuta mezi regulované profese, které slouží veřejným zájmům, a jsou tudíž nezbytnou podmínkou zaručení vysoké jakosti poskytovaných služeb.

Probírala se kvalita stavebních projektů včetně jejich věcné a formálně-právní integrity. Během setkání měli účastníci rovněž možnost návštěvy lodžských investic, zejména při konverzi opuštěných textilních továren – Manufaktura, Dworzec Fabryczny, Księży Młyn, Lodž byla nazývána městem stovky továrních komínů. Účastníci setkání si mohli prohlédnout nově rekonstruovaná sídla PIIB v historických budovách ve Varšavě a Lodži; máme co dohánět.

Příští rok bude setkání v Maďarsku

Účastníci setkání se dohodli, že příští XXVII. setkání stavebních organizací V4 se bude konat v říjnu 2020 v Maďarsku a hostitelem bude Maďarská komora inženýrů (MMK). Na závěr jednání delegáti vyjádřili spokojenost s dosavadní spoluprací a potvrdili, že zakončené setkání splnilo své programové úkoly. Všichni hostitelům poděkovali a vyjádřili své uznání.