Soutěž Karla Hubáčka – Stavba roku Libereckého kraje 2019

Mateřská škola Nová Ruda, Vratislavice nad Nisou letos získala nejen hlavní cenu v Soutěži Karla Hubáčka 2019, ale i 1. místo v kategorii Občanské a průmyslové stavby a kategorii Inovace. Kromě toho jí byl udělen jeden ze šesti hlavních titulů v celostátní soutěži ¬Stavba roku 2019 a rovněž získala hlavní ocenění České ceny za architekturu 2019. (foto: Tomáš Malý)
Mateřská škola Nová Ruda, Vratislavice nad Nisou letos získala nejen hlavní cenu v Soutěži Karla Hubáčka 2019, ale i 1. místo v kategorii Občanské a průmyslové stavby a kategorii Inovace. Kromě toho jí byl udělen jeden ze šesti hlavních titulů v celostátní soutěži ¬Stavba roku 2019 a rovněž získala hlavní ocenění České ceny za architekturu 2019. (foto: Tomáš Malý)

Do letošního ročníku Soutěže Karla Hubáčka – Stavby roku Libereckého kraje 2019 bylo přihlášeno rekordních 49 realizací, z toho 6 studentských. Hlavní cenu si odnesla inovativní budova nové školky v japonském stylu ve Vratislavicích nad Nisou.

Stavba roku Libereckého kraje letos změnila koncepci i název. Nově se jmenuje Soutěž Karla Hubáčka s podtitulem Stavba roku Libereckého kraje 2019. Organizátoři i všichni ostatní zúčastnění tímto děkují rodině Karla Hubáčka, která s novým pojmenováním a koncepcí souhlasila. Novinkou byla i putovní výstava, která prezentovala jak soutěž samotnou, tak i všechny přihlášené práce. Výstava byla umístěna postupně v prostorách městských úřadů Semily a Turnov, v obchodních domech Forum v Liberci a Central v Jablonci nad Nisou. Nakonec byly všechny přihlášené práce vystaveny v prostorách Technické univerzity v Liberci, kde se 24. října 2019 uskutečnilo i slavnostní vyhlášení výsledků.

Záštitu nad soutěží převzal hejtman Libereckého kraje Martin Půta a krajská radní Radka Loučková Kotasová. Partnery soutěže, aktivně se podílejícími na nové koncepci i na průběhu celé této akce, byly především Liberecký kraj (LK), Technická univerzita Liberec (TUL), Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS), Český svaz stavebních inženýrů (ČSSI), města Liberec, Jablonec nad ­Nisou, Semily, Turnov a Česká Lípa. Porota složená ze zástupců LK, TUL, ČKAIT, SPS, ČSSI a zástupců měst osobně navštívila všechny přihlášené stavby, které hodnotila především podle těchto kritérií: vazba na stavebnictví a architekturu, soulad s okolím, energetická náročnost, využití obnovitelných zdrojů a environmentální dopad na okolí. Vítězné realizace vybírala porota bodováním nebo hlasováním.

Hejtman Martin Půta k soutěži uvedl: „Porota měla v hodnocení přihlášených staveb velmi nelehký úkol – v letošním ročníku bylo přihlášeno mnoho staveb na velmi vysoké architektonické i stavební úrovni, která hravě snese srovnání s tím nejlepším, co vzniká v naší republice!“ Z pěti realizací doporučených porotou si Martin Půta vybral Českou besedu v Českém Dubu a udělil jí Cenu hejtmana. Poctu hejtmana udělil prof. Ing. arch. akad. arch. Jiřímu Suchomelovi, a to jak za jeho záslužnou činnost v oblasti architektury a stavebnictví, tak i jako dárek ve správnou chvíli, neboť v letošním roce slaví Fakulta umění a architektury čtvrt století od svého založení. Tato fakulta vznikla oficiálně 1. prosince 1994 a to především zásluhou profesora Suchomela.

CENA KARLA HUBÁČKA

Mateřská škola Nová Ruda, Vratislavice nad Nisou

Přihlašovatel/investor: Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou
Projektant: CUBE LOVE s.r.o., Ing. arch. Petr Stolín, Ing. arch. Alena Mičeková
Realizační firma: BREX, spol. s r.o.
Stavební náklady: 31 mil. Kč bez DPH
Realizace: 2015–2018

Nová mateřská škola pro 50 dětí je zvláštní nejen svým vzhledem, ale i přístupem. Je umístěna na severně orientovaném svahu zastíněná vysokou budovou školy. Vnější jemná průsvitná fasáda (sklolaminát na dřevěném roštu) je hranicí mezi dětským a skutečným světem. Třídy nejsou jen obdélníkové prostory, jejich proporce je úzká, vysoká a po stranách se do nekonečna rozšiřuje pomocí průhledů paralelními okny. Děti se mohou dostat jednoduše ven a pohybovat se v prostoru vytvořeném vrstvením fasád. Paleta použitých materiálů je záměrně založena na světlých neutrálních tónech, aby mohla být dotvořena barevnými intervencemi svých obyvatel, a ne definitivně předurčena. Dům nepotřebuje plot.

„Troufáme si jako porota tvrdit, že projekt a architektura Mateřské školy Nová Ruda ve Vratislavicích na Nisou je inovativní v mnoha aspektech: jak prostorovým konceptem, navrženým jeho autory, tak i jeho konkretizací. Zde mám na mysli jednak layout celku a prostorovou organizaci jednotlivých funkcí, jednak jeho materializaci. Stejně tak důležitá byla spolupráce se správou obce a hlavně s budoucími uživateli. No, a nejdůležitější ze všeho nám připadá to, že školka perfektně funguje a že děti jsou tam šťastné.“ uvedl doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka, člen poroty.

CENA HEJTMANA

Česká beseda, kulturní a spolkové centrum, Český Dub

Přihlašovatel/investor: město Český Dub
Projektant: Valbek, spol. s r.o.
Realizační firma: DKK Stav s.r.o.
Stavební náklady: 21 mil. Kč bez DPH
Realizace: 2013–2018

Po rekonstrukci se dům č. p. 20 venkovní fasádou vrací ke kořenům a uvnitř nabízí svým návštěvníkům funkční design 21. století. Staro­nový look fasády vznikl skloubením vizáže z dobových pohlednic a požadavku památkářů o navrácení její historizující podoby. Vrátila se modrá barva na fasádu i původní název Česká beseda. Původní přístavba byla odstraněna a realizována nová zděná jednopodlažní s výrazem ekologické architektury s plochou střechou a prosklenou pasáží spojující přístavbu s původním objektem.

 

KATEGORIE VEŘEJNÝ PROSTOR A KOMUNIKACE

1. místo

Park Nové Vratislavice, Vratislavice nad Nisou

Přihlašovatel/investor: Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou
Projektant: Ing. arch. Irena Vybíralíková, Ing. Daniel Hrubý
Realizační firma: BREX, spol. s r.o.

V místě původního ovocného sadu vznikl nový městský park. Cílem bylo vytvořit upravený příjemný prostor, skýtající možnost potkávání se a odpočinku pro obyvatele okolních bytových domů. Těžištěm parku je provozní objekt s občerstvením, posezením a atypickými herními prvky pro děti. Na něj navazuje cestní síť, funkčně rozdělená podle použitých povrchů. Hlavní pěší trasy tvoří dřevěné povalové chodníky a mola navazující na terasu okolo objektu občerstvení. Ty doplňují provozní mlatové cesty a spojovací cesty s povrchem z plastové zatravňovací dlažby. Původní zdravé stromy byly doplněny o nově vysazené. Celý areál je oplocený.

2. místo

Rekonstrukce historického středu města Nový Bor – III. etapa, Nový Bor, Náměstí Míru

Přihlašovatel/investor: město Nový Bor
Projektant: BKN, spol. s r.o.
Zhotovitel: SaM a.s.; ZEPS s.r.o.; FORMOSA AA s.r.o.

3. místo

Karlovské náměstí – součást Vesnické památkové rezervace Karlov, Lomnice nad Popelkou

Přihlašovatel/investor: město Lomnice nad Popelkou
Projektant: Ing. Lucie Pánková
Zhotovitel: MIZERA – STAVBY a.s.; restaurátorské práce Nina Jindřichová
Realizace: 2017–2018

 

KATEGORIE INOVACE

1. místo

Mateřská škola Nová Ruda, Vratislavice nad Nisou

(více viz hlavní ocenění Cena Karla Hubáčka)

2. místo

AlfaDome Zero, Liberec

Přihlašovatel/investor/projektant/zhotovitel: ALFAPROJEKT s.r.o., Liberec

3. místo

Apartmánový dům Pavlovická, Liberec

Přihlašovatel/projektant: Ing. Jiří Palas
Investor: ETP Czech s.r.o.
Zhotovitel: Havax a.s.

 

KATEGORIE OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY

1. místo

Mateřská škola Nová Ruda, Vratislavice nad Nisou

Přihlašovatel/investor: Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou
Projektant: CUBE LOVE s.r.o., Ing. arch. Petr Stolín, Ing. arch. Alena Mičeková
Realizační firma: BREX, spol. s r.o.
Stavební náklady: 31 mil. Kč bez DPH
Realizace: 2015–2018

2. místo

Výtopna (topírna), Kořenov

Přihlašovatel/projektant: ALEJ – architektonický atelier, Ing. arch. Ivan Lejčar, Ing. arch. Petr Lédl
Generální dodavatel: BREX, spol. s r.o., Liberec
Investor: Železniční společnost Tanvald, o.p.s.
Realizace: 2016

3. místo

Zubní klinika Zubaři Nad Mlýnem, Jablonec nad Nisou

Přihlašovatel/projektant: Studio Raketoplán s.r.o., Ing. arch. Pavel Nalezený, Ing. arch Radek Vaňáč
Investor: Zubaři Nad Mlýnem, a.s.
Zhotovitel: TERMIL, s.r.o.

 

KATEGORIE RODINNÉ A BYTOVÉ DOMY

1. místo

Dům za zdí, Liberec

Přihlašovatel/projektant: MJÖLK architekti, Liberec
Zhotovitel: 1ku1, Aleš Pechočiak
Investor: soukromá osoba

Na starém kamenném sklepě stával více než sto let starý dům, který už nebyl k obývání, proto se noví majitelé rozhodli postavit na kamenném základě dům nový, dřevěný. Odvážný a také trochu riskantní plán vyšel a dnes bydlí klienti v krásném moderním domě, který si uchoval kousek historické duše svého předchůdce, opepřený severskou estetikou s lehkým dotekem industriálu. Od rušné komunikace vedoucí do Jizerských hor dům dělí nová betonová zeď, za kterou se nachází malý dvorek s výhledem na Ještěd, hlavní dům i malý výminek pro mladého mořeplavce.

2. místo

Rodinný dům v Českém ráji, Maloskalsko

Přihlašovatel/projektant: Stempel & Tesař architekti s.r.o.
Investor: soukromá osoba
Dodavatel: Stavební firma Hájek, s.r.o.

3. místo

Stodola, Benešov u Semil

Přihlašovatel/projektant: Studio Raketoplán s.r.o.
Investor: Ing. arch. Pavel Nalezený, Konstantina Nalezená
Realizační firma: Stavko s.r.o., Test s.r.o.

 

KATEGORIE JUNIOR

1. místo

Malý velký dům, Liberec (studentský projekt) – Filip Drapák

Přihlašovatel/projektant: Filip Drapák, student 3. ročníku, Střední průmyslová škola stavební, Liberec

Studentský projekt rodinného domku upoutává svou funkcionalistickou koncepcí. Minimalistické požadavky na zastavěný prostor domku (9 × 12 m) umožňují jeho umístění v zastavěném městském prostoru, aniž by svou dominancí narušoval okolní stavby, a přitom dokázal zaujmout. Veškeré prostory a řešení domku jsou podřízené funkčnosti v souladu s vybavením v retro stylu. Přitom jsou použity veškeré moderní technologie současnosti jako chytrá domácnost, pasivní standard s využitím obnovitelných zdrojů energie, dokonce i krb imitující živý oheň pomocí led osvětlení vodní páry, aby nedocházelo ke znečištění okolního ovzduší, a přitom byla navozena pohodová rodinná atmosféra.

Uvažovaná lokalita – Liberec, u přehrady, pozemek města 2674/1. Projekt současně získal i Cenu veřejnosti – studentské realizace.

 

CENA VEŘEJNOSTI

Hasičská zbrojnice, Liberec XXXI. – Krásná Studánka (738 hlasů)

Přihlašovatel/investor: Statutární město Liberec
Projektant: Ing. arch. Vojtěch Šrut
Realizační firma: TOMIVOS s.r.o.

Hasičská zbrojnice v Krásné Studánce je jednopodlažním objektem s malou dvoupodlažní vestavbou. V přední části budovy vznikla garáž pro tři hasičské automobily, zatímco v zadní části má hasičská jednotka společenskou místnost včetně zázemí, šatny a sociálního zařízení. Ve druhém podlaží je umístěna kancelář velitele, klubovna pro mládež a otevřená galerie nad společenskou místností. Obě části budovy lze propojit a garáž využít pro neformální akce jako společenský sál. Nová zbrojnice je bezbariérově přístupná v přízemí, kde jsou umístěny hlavní části provozu pro veřejnost.

 

Více informací na www.stavbaroku.lk