Modernizace výuky ve Střední průmyslové škole stavební v Liberci

Vývoj technologií využívaných při výuce dokládají nejlépe vizualizace zpracované studenty Střední průmyslové školy stavební v Liberci (Filip Drapák)
Vývoj technologií využívaných při výuce dokládají nejlépe vizualizace zpracované studenty Střední průmyslové školy stavební v Liberci (Filip Drapák)

Stejně jako se se společenskými a technickými změnami mění způsoby technologií a materiálů používaných ve stavebnictví, musí se měnit i vzdělávací úkoly stavebních průmyslovek. V Liberci se to daří.

Podstata obsahu výuky na liberecké škole byla založena v padesátých letech 20. století a nepochybně vycházela z tehdejších podmínek a potřeb stavebnictví, jakými bylo vytvoření velkých stavebních podniků znárodněním průmyslu, zprůmyslnění stavebnictví a poválečná obnova. V té době však maturoval daleko menší počet studujících. Průmyslové školy s maturitními obory přijímaly podstatně výběrověji a vysoké školy také evidovaly průmyslováky v dramaticky nižším počtu. To se změnilo.

Nově se učí střední management stavebnictví

Liberecká odborná škola reagovala na měnící se podmínky již dříve a od školního roku 2019/2020 nově i přípravou a zavedením nového vzdělávacího programu nazvaného management stavebnictví. Vedle již vyučovaných zaměření na architekturu a pozemní stavby a inženýrské stavby se jedná o rozšíření na již třetí program v rámci maturitního oboru stavebnictví.

Management stavebnictví bude ve výuce více akcentovat ekonomické a manažerské znalosti a dovednosti budoucích absolventů, a to částečně i na úkor výpočtů stavební mechaniky a stavebních konstrukcí.

Je pravdou, že učitelé odborných předmětů vstupují s výukou zaměřenou na management stavebnictví na dosud málo probádanou půdu potřeb středního managementu stavební přípravy, výroby a údržby. Je také pravda, že není možné zcela opustit klasická zaměření výuky pozemních a dopravních staveb. Na druhou stranu doba přináší i pro vedení školy a učitele nové výzvy, které jsou povinni přijmout a aplikovat do života.

Výuka BIM

Do nového programu bude v zájmu postupující digitalizace do stavebního odvětví začleněno vzdělávání na užívání BIM (Building Information Modeling). Potřeba vyššího uplatňování digitalizace pro přípravu, výstavbu, správu a dlouhodobou údržbu staveb vychází z požadavků České agentury pro standardizaci a je v souladu s vládním úkolem v oblasti digitalizace České republiky.

Virtuální realita studenty baví

Od devadesátých let měli studenti Střední průmyslové školy stavební v Liberci možnost využívat moderní vizualizační technologie, které se postupem času vyvíjely až do takové úrovně, že lze stěží poznat, jestli se jedná o skutečnost, nebo vizi.

Studenti třetích ročníků se již třetím rokem učí, jak vytvořit fotorealistické rendery a následně prezentovat svoje návrhy před vrstevníky. Technická vybavenost učeben určených pro výuku vizualizací dovoluje spouštění a následnou editaci složitých 3D modelů, které si žáci mají možnost sami zhotovit. Výsledkem ročníkové práce bývá plakát, popřípadě video provázející individuálními projekty jedinců. Novinkou tohoto školního roku je integrace VR (Virtual Reality), tedy technologie, která dokáže úplně pohltit diváka a vnést dojem absolutního propojení s virtuálním světem.

Jan Radosta

Filip Černý

Vojtěch Fejgl

Michaela Říhová

 

Mgr. Radek Cikl
ředitel Střední průmyslové školy stavební v Liberci 

Filip Drapák
student 4. ročníku