Rada pro podporu rozvoje profese vyzývá členy ČKAIT k zapojení

Problematika výbuchové ochrany staveb prezentovaná na semináři celoživotního vzdělávání OK ČKAIT Ostrava 14. října 2019 se setkala s velkým zájmem autorizovaných osob. Na obrázku je na semináři popisovaný výbuch v cukrovaru Imperial Sugar ve státě Georgia, k němuž došlo v důsledku nahromadění hořlavého cukrového prachu po celé budově 7. února 2008. (zdroj: wikimedia.org)
Problematika výbuchové ochrany staveb prezentovaná na semináři celoživotního vzdělávání OK ČKAIT Ostrava 14. října 2019 se setkala s velkým zájmem autorizovaných osob. Na obrázku je na semináři popisovaný výbuch v cukrovaru Imperial Sugar ve státě Georgia, k němuž došlo v důsledku nahromadění hořlavého cukrového prachu po celé budově 7. února 2008. (zdroj: wikimedia.org)

Rada pro podporu rozvoje profese PROFESIS (dále jen RPRP) je významným orgánem ČKAIT. Její skladba v počtu více než 30 kolegů napovídá i šíři její činnosti.

RPRP řeší odborné záležitosti Komory. Pilotním projektem je tvorba a udržování Profesního informačního systému PROFESIS. Jeho obsah by měl být znám všem AO. Elektronický přístup přes licenční heslo byl každému v Komoře předán a v případě ztráty o něj lze opakovaně požádat jednoduše na adrese profesis@ckait.cz.

Nově je systém přístupný (s výjimkou vybraných pomůcek, právních předpisů, českých technických norem a studijních materiálů) i pro širokou odbornou veřejnost, stavební úřady, orgány státní správy a studenty škol. PROFESIS obsahuje řadu informací týkajících se provozu ČKAIT – řády, statut kanceláří, soutěžní řád a další vnitřní předpisy Komory. Hlavní náplní jsou pak metodické a technické pomůcky pro projektanty a stavbyvedoucí pro výkon jejich vybrané činnosti.

V RPRP nejsou zastoupeni jen vedoucí středisek kanceláře Komory Praha, vedoucí profesních aktivů, předsedové pracovních komisí a garanti jednotlivých pomůcek PROFESIS, ale i zástupci MMR ČR a MPO ČR. Rada RPRP se schází 2 × ročně, na jaře v kanceláři Komory ČKAIT Praha a na podzim v OK ČKAIT Ostrava. V mezidobí se schází 4 × ročně ve 4členném obsazení tzv. zúžená RPRP.

Prezentace výbuchů staveb na zasedání v Ostravě

Podzimní zasedání proběhlo ve dnech 15. až 16. října 2019 v Ostravě. Dne 15. října 2019 byla RPRP pozvána na odbornou prezentaci výbuchové ochrany staveb včetně praktických ukázek výbuchů různých průmyslových i neprůmyslových prachů. Organizovala ji firma RSBP spol. s r.o. Radvanice (doc. Ing. Petr Štroch, Ph.D., ředitel společnosti) ve spolupráci s VVUÚ, a.s., Ostrava (Ing. Martin Kulich, Ph.D., vedoucí útvaru analýzy rizik).

RPRP oba dva dny zasedání probírala aktuální problematiku Komory ve II. pololetí 2019, a to zejména: změny v PROFESIS, uskutečněné aktualizace stávajících pomůcek, zařazení nových pomůcek a potřebu těch budoucích. Na programu byly i informace z orgánů Komory, vývoj legislativy ve výstavbě a iniciativy Komory k odborným problémům výstavby. Vedoucí aktivů a pracovních komisí podali informace o činnosti za II. pol. 2019. Zástupce MPO ČR podal informaci o rekodifikaci stavebního práva.

Důležitou součástí činnosti RPRP je trvalý tlak na zvyšování kvality, přehlednosti a vypovídací úrovně PROFESIS. Někteří členové RPRP a AO předali připomínky a doporučení, které rada ve zúženém složení řešila na schůzce 13. listopadu 2019 v Kanceláři Komory ČKAIT Praha. Za aktivitu v tomto smyslu jim patří poděkování. Zápis z RPRP v Ostravě, tak jako všechny předchozí, bude umístěn ve složce Aktivity na stránkách www.ckait.cz.

RPRP hledá aktivní nové členy

Další zasedání RPRP proběhne v květnu 2020. Řada jejích členů signalizuje ukončení dlouholeté práce nejen v radě samotné, ale i dalších orgánech Komory. Platí proto trvalá výzva pro všechny aktivní členy ČKAIT o možnosti zapojení se do společné práce.