Anežka Najdekrová oslavila životní jubileum

Anežka Najdekrová oslavila životní jubileum

Je dobré vzpomenout si na přátele. Měl jsem štěstí, že jsem v naší Komoře potkal několik skvělých osobností. Jednou z nich je Anežka Najdekrová. Vždy, když se konala valná hromada v Olomouci, mohl jsem s klidným svědomím říkat: „zdravím nejlepší předsedkyni oblastních kanceláří.“

V neformálních setkáních jsem velmi vnímal stejný názor ať na dobu minulou, nebo současnou. Oba zastáváme konzervativní přístup k životu, rodině, společnosti. Anežka letos oslavila své 75. narozeniny, a proto jí přeji plné zdraví a pohodu. Ať si užívá vnoučka a Mirek ji moc nezlobí. Anežko, vše dobré.

Patří se i mimo blahopřání doplnit, jak ten život Anežce ubíhal. Anežka Najdekrová ukončila středoškolské vzdělání maturitou na Jedenáctileté střední škole v Považské Bystrici v roce 1961, vysokoškolské studium pak v roce 1966 na Slovenské vysoké škole technické v Bratislavě. Nastoupila do projekce Vítkovických železáren – pobočky v Bratislavě. Po přestěhování do Olomouce pracovala v projektových kancelářich ČD a Sigma Olomouc a 20 let v Agroprojektu Olomouc ve funkci samostatný statik a vedoucí statik. Od roku 1991 pracuje jako OSVČ.

Ing. Anežka Najdekrová je členkou ČKAIT od 14. ­července 1993, výrazně se podílela na založení a činnosti oblastní kanceláře. Od roku 2000 do ledna 2018 byla předsedkyní oblasti ČKAIT Olomouc. V průběhu činnosti v OK ČKAIT podepsala dohodu SIA ČR – Rada výstavby regionu Olomouc, smlouvu o spolupráci s Krajským úřadem Olomouckého kraje, s Magistrátem města Olomouc. Dohodu o poskytnutí osobní pomoci autorizovaných osob mezi Hasičským záchranným sborem a OK ČKAIT Olomouc. S krajským úřadem je OK spoluvyhlašovatelem soutěže Stavba roku Olomouckého kraje. Podílela se na vydání publikace Stavby Olomouckého kraje – to ­nejzajímavější od sametové revoluce, na brožuře Stavební obnova objektů poškozených povodní. Průběžně spolupracovala se státní správou a samosprávou a svou trvalou osvětou zviditelnila ČKAIT v Olomouckém kraji. Podařilo se jí navázat dobrý kontakt se SPŠS Lipník nad Bečvou. Organizovala řadu akcí CŽV a odborné exkurze.

Za celou ČKAIT přeji vše nejlepší.

Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT