Jubileum: Jan Mašek slaví 65 let

Ing. Jan ­Mašek

Ing. Jan ­Mašek je členem výboru oblasti ČKAIT České Budějovice od roku 2015 a delegátem Shromáždění delegátů ČKAIT. Narodil se v Karlových Varech a základní a střední všeobecné vzdělání získal v Českých Budějovicích. V letech 1971–1976 vystudoval ČVUT v Praze, Fakultu stavební, obor konstrukce a dopravní stavby. Praxi absolvoval při realizaci staveb jako asistent stavbyvedoucího, stavbyvedoucí, samostatný přípravář, vedoucí útvaru technické přípravy, ředitel a jednatel postupně ve firmách SSŽ – Stavby silnic a železnic Praha, Silnice České Budějovice, STRABAG Bohemia a.s. a Jihočeská obalovna, spol. s r.o. Je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby od roku 1993. Odborné vzdělání si doplňoval v postgraduálním studiu na ČVUT v Praze a stále doplňuje v rámci programu CŽV ČKAIT. Je člen výboru Oblastní pobočky ČSSI v Českých Budějovicích.

Blahopřejeme kolegu Maškovi k jubileu a přejeme hodně zdraví do dalších let.