Cena CzBIM pro FIVE v Praze

Cenu CzBIM v soutěži Stavba roku 2017 získala rekonstrukce a dostavba administrativní budovy FIVE v Praze. Kromě pro firmu Skanska již standardního využití při stavbě bylo novinkou také využití pro Facility Management, který dostane kompletní model budovy a na jeho základě může budovu lépe spravovat, tendrovat zakázky a snadněji dělat úpravy na základě žádostí nájemců.

Dodavatel: Skanska a.s.

Návrh: QARTA ARCHITEKTURA s.r.o.

Celkové náklady 635 mil. Kč

Obestavěný prostor 22 039 m3

PENB C

Ze staré tramvajové vozovny na Smíchově se stala nová moderní kancelářská budova, u níž byly zachovány původní historické obvodové zdi. Je zde použito několik inovativních a současně ekologických technologií podle požadavků certifikace LEED Platinum. Administrativní budova je navržena jako sedmipodlažní s hlavními vstupy z ulice Na Valentince. Dispozičně se jedná o podélný pětitrakt se dvěma středními chodbami.

Nosná konstrukce spodní stavby je železobetonová, monolitická stěnová konstrukce doplněná sloupy. Nosná konstrukce horní stavby je navržena s ohledem na statické požadavky jako železobetonová, monolitická. Nosný systém nadzemní části je navržen jako kombinovaný stěnový/ sloupový, a to za použití monolitických železobetonových stěn, sloupů a železobetonových stropů. Obvodový plášť do ulice Na Valentince a Svornosti je řešen jako dvojitá montovaná prosklená fasáda.