Rada pro podporu rozvoje profese

Ukázka kontidrátové tratě v Třineckých železárnách a.s. (foto: Karel Vaverka)
Ukázka kontidrátové tratě v Třineckých železárnách a.s. (foto: Karel Vaverka)

Pravidelné podzimní zasedání Rady pro podporu rozvoje profese (RPRP) ve dnech 5. až 6. září 2017 probíhalo v Ostravě podle obvyklého programu, avšak v neobvyklém prostředí regionu Třinec.

V areálu Třineckých železáren a.s. přivítal celou takřka třicetičlennou skupinu RPRP generální ředitel společnosti Ing. Jan Czudek (autorizovaný v oboru TZS), a to přímo v Muzeu TŽ a.s. Členům rady byla umožněna prohlídka těžkých provozů kontidrátové tratě a kontijemné tratě. Z areálu společnosti se rada přesunula na MÚ Třinec. Následně byla přijata starostkou města RNDr. Věrou Palkovskou. Témata probíraná během dvouhodinové diskuse zajímala obě strany: veřejné zakázky, Třinecká výzva proti minimálním cenám VZ, BIM, Smart City, obchvaty měst a výkupy pozemků. Program pokračující již v OK ČKAIT Ostrava zahrnoval novinky a aktualizace pomůcek PROFESIS, činnost profesních aktivů oborů a specializací, činnost pracovních skupin oborů PS a TZS v oblasti standardů služeb, shrnutí činnosti komisí ČKAIT (CŽV, KPMSP, LK, ER), náměty na zkvalitnění profesní podpory autorizovaných osob při výkonu vybraných činností po novele stavebního zákona, která nabude účinnosti od 1. ledna 2018, a problematiku doplnění on-line verze PROFESISu o off-line verzi (viz předchozí článek).

Zápis z celého dvoudenního jednání RPRP je umístěn na stránkách www.ckait.cz

v záložce Zápisy z jednání.