Váš názor, váš hlas náleží na valnou hromadu

Na valné hromady chodí méně než 5 % členů, asi šedesát až sedmdesát z nich diskutuje. Přibližně 1500 členů volí oblastní výbory a delegáty na shromáždění delegátů. Přijďte na valné hromady oblastí a podílejte se na řešení úkolů Komory. Vyslovte svůj názor, názor praktikujících inženýrů a techniků, existenčně spojených při výkonu povolání s tržním prostředím.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě dospěla v roce 2017 k dvacátému pátému výročí své existence. Navázala na tradici sahající do doby Rakousko-Uherské monarchie. V intervalu roků 1992 až 2017 jsou pro Komoru charakteristické dvě etapy strategického směřování, vymezené časově působností předsedů Ing. Václava Macha a Ing. Pavla Křečka.

První etapa byla liberální, charakterizovaná snahou o hledání nejlepších východisek pro uvedení Komory ze zákona č. 360/1992 Sb. do praxe autorizovaných osob. Etapa druhá je obdobím centralizace, stanovení hranic pro kompetence, obtížného vyjednávání podmínek pro výkon povolání v nesnadných časech rostoucí krize ve stavebnictví. Zvyšuje se publikační činnost Komory a reprezentace Komory jak v prostředí domácím, tak v zahraničí.

V obou etapách spočívá politika Komory na čtyřech pilířích: činnosti Komory vymezené autorizačním zákonem, vzdělávání autorizovaných osob, zahraniční orientaci a vazbách Komory, oprávněných zájmech členů Komory.

Obsah úkolů vyplývajících z prvních tří okruhů náleží do kompetence volených funkcionářů v orgánech centrálních a přibližně stovky funkcionářů v oblastních výborech Komory. Jedná se cca o 160 osob. Pro Komoru pracují také funkcionáři na pozicích poradních v ediční radě, Radě pro podporu rozvoje profese a v profesních aktivech, kteří nejsou voleni, ale jmenováni.

Pilířem čtvrtým jsou výkony více jak třiceti tisíc členů, jejichž počet stále roste. Otázkou je, jak může člen ovlivnit práci a strategii Komory, hospodařící s pozoruhodným rozpočtem. Jak souzní názory členů ve čtvrtém pilíři s výsledky rozhodování prvních tří pilířů, je zásadní otázkou, náležející do programu oblastních valných hromad. Rozumí si třicet tisíc členů dostatečně se svými představiteli?

Jen 5 % členů volí představitele ČKAIT

Na valné hromady chodí méně než 5 % členů, asi šedesát až sedmdesát z nich diskutuje. Přibližně 1500 členů volí oblastní výbory a delegáty na shromáždění delegátů. (Počty charakterizují zhruba současný stav.)

Přijďte na valné hromady oblastí a podílejte se na řešení úkolů Komory. Vyslovte svůj názor, názor praktikujících inženýrů a techniků, existenčně spojených při výkonu povolání s tržním prostředím.

Námětů k diskusi je mnoho a slyšíme je hlavně v nenáležitých prostorách. Prostředí pro výkon povolání je stále náročnější na technickou a právní erudici. Pro podnikání v profesi je pro naše členy nezbytnou výbavou znalost podmínek na trhu a rovina právního vědomí dostatečná k oceňování rizika. Znalosti technické jsou považovány za samozřejmý předpoklad nabídky klientovi. Má-li Komora poskytovat členovi podporu, musí disponovat kapacitami se znalostí problematiky. Na tomto místě je dobrá příležitost pro citování věty pana předsedy Křečka: „Rád bych věděl, jaký prospěch přináší toto rozhodnutí Komory stavbyvedoucímu z Kardašovy Řečice“. Často slyšíme, že mladí členové jsou přetíženi prací a nejeví ochotu převzít funkce v Komoře. Je toto tvrzení upřímné? Jaký mají výbory program pro výběr a poskytování příležitostí mladším funkcionářům? Rostoucí nároky na přípravu a realizaci staveb budou provázeny růstem cen projektů, zejména těch, které budou zpracovány v BIM. S cenami poroste riziko. I na tomto segmentu bude Komora muset využívat znalostí kompetentních funkcionářů, nemůže přenechat prostor úředníkům.

Přijďte a nepřenechávejte prostor úředníkům

Podíváme-li se pozorně na stavby, které byly postaveny v uplynulých dvaceti letech, nabýváme oprávněného pocitu, že jsme dokázali uskutečnit dobré projekty. Dokázali jsme to i v podmínkách, kdy nám politické a právní prostředí nebyly příliš nakloněny. Tunel Blanka je toho příkladem.

Naše stavby přetrvají a nadále chceme být garanty kvality stavění, jak nám to ukládá autorizační zákon. K tomu je nutno vytvářet podmínky. Pro rozhodování v Komoře je prioritou vaše diskuse na oblastní valné hromadě. Velmi prospěšná bude vaše účast v poradních orgánech Komory, v profesních aktivech, v Radě pro podporu rozvoje profese a ediční radě. Kde jinde máme větší prostor pro vyjádření svého stanoviska než na valné hromadě oblasti. Přijďte a nenechávejte rozhodování na druhých.