Deklarace ze setkání zemí visegrádské čtyřky

Již 24. jednání inženýrských komor a organizací zemí visegrádské čtyřky (V4) se konalo 5.–8. října 2017 v Brně a informo­valo o změnách právního prostředí, situaci ve stavebnictví a úloze komor a inženýrských organizací v členských zemích.

Stavební zákon a zákon o veřejných zakázkách

Po diskusi o novelách stavebního zákona v členských zemích V4 bylo přijato rozhodnutí o vzájemném poskytnutí aktuálních textů stavebních zákonů a prováděcích vyhlášek k nim. V souvislosti s revizemi směrnice EU čelí jmenované organizace tlakům na využívání kritéria nejnižší ceny u veřejných zakázek, což vede ke snižování kvality projektů a staveb. Problém oceňování projektových a stavebních prací a neexistence honorářových řádů přetrvává ve všech členských zemích V4.

Směrnice o vzájemném uznávání profesní kvalifikace

Zúčastněné organizace implementovaly do svých právních předpisů evropskou směrnici 2013/55/EU. K aplikaci jednotlivých ustanovení konstatují, že osoby usazené mají stejná práva a povinnosti jako autorizované osoby členských států V4. Shodují se v názoru, že evropská směrnice nevysvětlila u hostujících osob pojem dočasná a příležitostná činnost. Uznávací orgány států V4 přijaly následující výklad: Problematiku výkonu regulované činnosti v režimu dočasnosti a příležitostnosti si účastníci delegací vysvětlují stejně. Dočasnost definují jako činnost časově omezenou, příležitostnost se týká jedné konkrétní stavby.

Centra technické normalizace, normy pro stavební výkresy, BIM

Zúčastněné organizace se budou vzájemně informovat o aktivitách v normotvorné oblasti (zejména v oblasti norem pro stavební výkresy). Budou koordinovaně podporovat elektronickou archivaci projektové dokumentace a prosazování informačních modelů staveb (BIM), využitelných v celém cyklu životnosti staveb.

Závěr

Deklaraci visegrádské čtyřky podepsali tito účastníci: Ing. Pavel Křeček, FENg., předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT); Ing. Pavel Štěpán, prezident Českého svazu stavebních inženýrů (ČSSI); Mgr. inž. Stefan Czarniecki, vice-prezident Polské inženýrské komory (PIIB); Dr. Inž. Zygmunt Rawicki, předseda komise pro zahraničí z Polského svazu stavebních inženýrů (PZITB); Prof. ­Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., předseda Slovenské komory stavebných inžinierov (SKSI); Ing. Juraj Nagy, PhD., prezident Slovenského zväzu stavebných inžinierov (SZSI) a Ing. Csaba Holló, viceprezident Maďarské inženýrské komory (MMK).

Všichni zúčastnění pracovního jednání s radostí akceptovali pozvání SKSI na 25. setkání inženýrských komor a organizací V4 na Slovensku v prvním říjnovém týdnu 2018.