Statika

 • Zpráva z konference Statika staveb 2018

  Zájem o konferenci byl značný, o čemž svědčilo plné využití jednacího sálu o kapacitě 250 míst. Členům oblastního výboru v Plzni patří uznání za výborně zvládnutou organizaci konference. [caption align="aligncenter" width="300"] Ing. Vladimír Janata, CSc., přednáší o statice. (foto: Soňa Rafajová)[/caption] Výbor oblasti ČKAIT Plzeň připravil konferenci, jejímž účelem bylo přehledně seznámit účastníky z řad členů ČKAIT se stavem technick
 • Tisková konference Statika staveb, nebo statistika spadlých staveb

  ČKAIT uspořádala 28. března 2018 další z periodických tiskových konferencí, tentokrát s pozoruhodným motem – Statika staveb, nebo statistika spadlých staveb z pohledu odborníků. Přítomnými odborníky byli Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT; Ing. ­Robert Špalek, autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb; prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng., autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce; Ing. Michal Drahorád, Ph.D., kromě
 • STATIKA STAVEB 2018 Plzeň

  Odborná konference bude zaměřena na problematiku navrhování a posuzování nosných konstrukcí pozemních staveb. Hlavními tématy pro rok 2018 budou eurokódy a praktické příklady řešení konstrukcí z jednotlivých oborů statiky staveb. Dopolední část bude věnována eurokódům, jejich současnému stavu a dalšímu vývoji. Pět přednášek se bude zabývat zatížením staveb, zásadami navrhování, ocelovými a betonovými konstrukcemi, zdivem a zakládáním.
 • Eva Jiřičná přednášela pro členy ČKAIT

  O svém celoživotním díle přednášela světoznámá architektka Eva Jiřičná v říjnu v Lékařském domě v Praze. Při unikátní přednášce představila s vysokým elánem své realizované návrhy. Přednáška nadchla posluchače nadhledem, přístupem a zkušeností paní architektky. Přítomné překvapila nejen zajímavými informacemi, ale i pokorou ke statickému řešení stavby. Opakovaně vyzdvihovala spolupráci architekta a statika během celého procesu návrh
 • Co je stavební výrobek a co konstrukce?

  Zatímco lustr je výrobkem vždy, střešní konstrukce jím není nikdy. Stavební konstrukce, která vzniká na stavbě stavební/montážní činností prováděnou stavebním dodavatelem podle projektové dokumentace, nemůže být považována za stavební výrobek.

 • Statické problémy podzemných priestorov

  [caption align="alignright" width="489"] Schéma dodatočného prehĺbenia stavebnej jamy pre vytvorenie štvrtého podzemného podlažia garáže Opera v Bratislave[/caption] Z 19. konferencie Zakladanie stavieb 2017, ktorá sa konala 11. až 13. októbra 2017 v Starej Lesnej, kde sa zišlo 80 odborníkov zo štyroch krajín, tu uverejňujeme jeden zo zaujímavých príspevkov, ktorý sa týka statiky stavieb. Význam ich podzemných priestorov sa bude v mestských podmienkach zväčšova
 • Smí architekti provádět statické a dynamické výpočty staveb?

  Autorizovaný architekt není podle názoru ČKAIT způsobilý zpracovávat statické a dynamické výpočty staveb, neboť se jedná o vybranou činnost podle autorizačního zákona. Architekti musí podle § 159 odst. 2 stavebního zákona ke zpracování statiky přizvat osobu s oprávněním pro tento obor. O tom, zda je autorizovaný architekt oprávněn provádět statické a dynamické výpočty staveb, se vedou časté diskuse. Výklady § 18 a § 17 zákona č. 360/1992 Sb.
 • Konferencia Statika stavieb 2017

  Tradičná konferencia Statika stavieb 2017 sa po dvadsiaty druhý raz konala v dňoch 16.–17. marca 2017 v Piešťanoch. Na konferencii odznelo štyridsať odborných príspevkov uverejnených v 230stranovom konferenčnom zborníku. Prof. Ing. Ján Bujňák, PhD., charakterizoval novo realizované nosné systémy z kombinácie ocele a betónu a uviedol potrebné modifikácie návrhových podkladov plynúce z experimentálnych meraní na existujúcich spriahnutých objektoch. Doc. Ing.