Vyjádření ke stavu údržby dopravních staveb

Zanedbaný stav Libeňského mostu jen potvrzuje, že běžná údržba u dopravních staveb je zanedbávána a neprovádí se v potřebném rozsahu. Je známo, že nejlevnější je ta údržba, která se udělá včas.

Obecně platí, že běžná údržba u dopravních staveb je zanedbávána a neprovádí se v potřebném rozsahu. Je známo, že nejlevnější je ta údržba, která se udělá včas. V opačném případě např. porušená izolace způsobí rozsáhlé poškození (korozi) nosné výztuže či lan. To by mohla být jedna z příčin havárie lávky v Praze Troji. Rozsah a termín provedení potřebné údržby má být stanoven na základě výsledků pravidelných prohlídek a měření. Není-li ohrožené místo dobře přístupné je třeba po dohodě s projektantem objednat vhodnou diagnostiku. V krajním případě lze udělat i sondu k nosné výztuži. Chování celé konstrukce lze také prověřit kontrolní zatěžovací zkouškou. Jinak na potřebu provádění prohlídek a revizí je nutno pamatovat již při zpracování projektové dokumentace. To znamená zajistit možnost přístupu k exponovaným detailům a umožnění jejich udržování. Pro sledování neobvyklých nosných konstrukcí lze rovněž již ve stádiu realizace osadit do míst maximálního namáhání senzory umožňující kontrolu změn napětí např. v nosných lanech. To vše ovšem předpokládá, že správce příslušného mostního objektu má potřebné odborné pracovníky.

Detail konstrukce neudržovaného Libeňského mostu
(foto: Michal Šula/MAFRA)