Úvodník březen 2018

Čtu, že celý Petřín bude pokryt wifinou. To jsem rád, stejně tak jsem unešený z instalovaných smart laviček. Za mého mládí se chodilo na Petřín se slečnou randit, s ohledem na současný tah MeToo ale chápu, že je potřeba vytvořit bariéry, aby již k sahání na kolínka nedocházelo. Při setkání maturantů po pětapadesáti letech jsem spolužačkám řekl: „Žádná na mne nechoďte s tím, že jsem vás obtěžoval. Nic ze mne nevyrazíte, jsem chudý důchodce.“

Asi se nám svět zbláznil. Nedávno jsem šel na své obligatorní procházce ze Strahova dolů do Kinských sadů a skutečně – dva mladí sedí na lavičce, každý má svůj aparát, asi si dopisují. Pozorný čtenář by řekl, že o něčem podobném jsem psal již v čísle 2/2016, jenže tehdy byl ten příběh z pražské kavárny.

Sice nebudeme mít v Praze mosty, nahradí je přívozy, ale budeme městem, kde se dá i v centru ležet na dece v parku. Mám ale dojem, že tam budou ležet turisté, neb v centru již pomalu žádných Pražanů není. Zamýšlená ministerská čtvrť v Letňanech se přesouvá do Bubenče. Navíc opět místo toho, aby vznikla residenční čtvrť, navrhuje se mrtvá zóna. Jsem klidný, nápadů před komunálními volbami bude tolik, že z toho půjde hlava kolem. Lavička pana Vaňka za osm set tisíc před Národní technickou knihovnou v Dejvicích je zajímavá, ale za ty peníze se mohla opravit opadávající skleněná fasáda.

Máme to za sebou, my autorizovaní, ale i občané. Ptáte se co? Přece volby. Na valných hromadách oblastí (VH), které byly letos volebními, bylo poměrně klidno. Volby proběhly, řekl bych, v normálu, jednou bylo druhé kolo. Na jedné VH, kde mi to připadalo jak ve filmu Hoří, má panenko, dotáhli volby až na potřetí. Žádné zvláštní nápady se neobjevily, na dvou VH přišli s návrhem úpravy řádů. Jednalo se konkrétně o dobu funkčního období, nemá být delší než třikrát za sebou. Jedna oblast si úpravu dala do usnesení, ve druhé nápad propadl. Otázka je, proč nezvolit variantu jako u architektů, kde se volí každou valnou hromadu třetina nových kandidátů. To by byla rotace. Jeden z předsedů oblasti chce, aby stávající orgán nesměl navrhovat kandidátku, považuje to dokonce za nemravné. Před zahájením jeho VH jsem se jej ptal, jak budou ze sálu, kde byla více než stovka členů, sestavovat kandidátku s povinnou třetinou navíc. Koukal na mne a pak řekl, ale to je myšleno jenom pro představenstvo. Budiž. Také jsem viděl jak jeden, který nebyl zvolen, z toho byl na zhroucení. Relevantní nápady jsem neslyšel. V Brně se zlobil mladší kolega nad věkovým průměrem. I mně vadí, že se do jednotlivých institucí Komory nehlásí více mladších. Občas se objeví a pak si velmi vážím toho, když zůstanou a pracují. Více jsem však zažil těch, které nazývám „mělo by se“. Přijde s úžasným nápadem, ale ten mu vydrží jenom do doby, než jej má sám rozběhnout, pak rychle téma opouští. Zdá se mi, že u mnohých je zkreslená představa o tom, jakých finančních příjmů se může dosáhnout. Pak zjistí, že mnoho hodin této práci dá zadarmo a náhrady času jsou zanedbatelné.

Novela stavebního zákona je v platnosti již měsíc. Je velká poptávka po školeních, kvalifikovaní lektoři jsou přetížení a nedostupní. Lektoři, kteří si přečtou zákon a jsou připraveni jej číst i na školení, asi mnoho nepomohou.

Mluvím na valných hromadách s mnoha kolegy a získávám spoustu informací. Když přišla řeč na stavbu D1, rozhovor jsme ukončili s vědomím, že za pomalým tempem jsou nadále nízké nabídkové ceny. Mnohdy jsou vybíráni zhotovitelé, kteří nemají zkušenosti a nejsou schopni si přizvat kvalifikované subdodavatele, protože by je nemohli zaplatit. K tomu se sem hrnou zahraniční zhotovitelé, rovněž bez zkušeností. Pamatujete, jak polští kolegové vyhnali levné čínské firmy? Dali si, stejně jako Slovinci, pět a pět dohromady a rozjeli stavbu dálnic takovým tempem, že se nám o něčem takovém ani nezdálo. Musel jsem si nechat udělat změnu v občanském průkazu, zařadil jsem se mezi skupinu vdovci a představte si, že mi platí až do roku 2053. NKÚ oznámil, že ani v roce 2050 nebude dálniční sít dokončena. Mám šanci dočkat se dokončení?

Mám trochu obavy, jak budeme na Shromáždění delegátů ČKAIT odsouhlasovat změny řádů. Bylo by příjemné se tomu vyhnout, ale nelze. Dostaneme všichni v tištěné podobě změny a musíme si připravit konkrétní návrhy, jinak dokumenty nedáme dohromady. Apeluji na nás všechny, buďme připraveni ke konstruktivnímu jednání. Shromáždění delegátů bude také rozhodovat, zda se má upravit komorový dům v Sokolské. Za více než dvacet let se rozrostla agenda, koná se více odborných a společenských setkání a máme našetřené určité prostředky. Návrhy nám budou předloženy ke schválení. Zase trochu odlehčím: musíme mít veřejnou desku směrem do Sokolské a práce zahájíme úpravou vjezdu.

Spolu s ČSSI bychom chtěli na podzim připravit konferenci s názvem Sucho. Konference by měla sdělit veřejnosti, že není jedno řešení, ale vždy se jedná o soubor opatření. Pochopitelně od těch lokálních drobných, které praktikovali naši předkové. Nelze ale zatratit ani inženýrské řešení nádržemi a suchými poldry. Vím, v současné době si kdekdo něco umane a připravovaný záměr zdrží nebo zcela překazí. Kolikrát si říkám, co bychom v Praze pili, kdybychom v současnosti měli řešit nádrž Švihov, pro mnohé známější jako Želivka. Naštěstí žijeme na kontinentu, který by neměl mít neřešitelné problémy v oboru hospodaření s vodou. Nesmíme se ale nechat zavléci extremisty do hurá řešení. Je nutné vzít v potaz selský rozum, který naši předkové, když ještě byli sedláky a ne agronomy, praktikovali.

V tomto čísle najdete pozvánku na konferenci Statika staveb Plzeň 2018. Na brněnském výstavišti se bude konat Inženýrský den se zahraniční účastí, věnovaný vysokorychlostním tratím. V červnu nás čeká již třiadvacátá mezinárodní konference městského inženýrství, tentokráte v Chebu, Svatopluk Zídek zase dělá až nemožné. V Havlíčkově Brodě Libor Honzárek bude moderovat konferenci Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu.

Ještě jsem zapomněl na probíhající přípravu soutěže Stavba roku a podzimní veletrh ForArch. Na všech těchto akcích participujeme. Někdy se divím, že se dá všechno stihnout s tak malým kolektivem zaměstnanců. Ano, právě tady se projeví dobrovolné zapojení našich členů. A všem děkuji.

Mám na stole návrh společného memoranda se Svazem měst a obcí o spolupráci, týká se vzájemné informovanosti. Pokračuje spolupráce se středními odbornými školami a stejně tak s technickými univerzitami.

Chtěli jsme se dozvědět definici pojmu veřejný rozpočet, ona je zde konsekvence na technický dozor stavebníka. Zeptali jsme se na MMR, odpověděli nám, že se máme zeptat směrem přes řeku, na Ministerstvu financí. Udělali jsme to a dostal jsem tři stránky odpovědi, z níž vyjímám: Jelikož zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, neobsahuje definici pojmu veřejný rozpočet, je nutné vzít v úvahu obecný pojem „veřejný rozpočet“, což je v gesci Ministerstva financí, popř. Českého statistického úřadu. Bohužel definice není jedna, lze jich nabídnout více. Nebudu je tady uvádět, nevešly by se na jednu stránku. Závěr? Zeptejte se na MMR. Ach jo, proč se vůbec ptáme.

Frekventovaným tématem se stává digitalizace. Chodí k nám jedna soukromá společnost a přesvědčuje nás, že není nic jednoduššího než konverze otisku autorizačního razítka. Namítáme, že se jedná o soukromý názor a požadujeme oficiální odpověď, jak bude změněn příslušný paragraf v autorizačním zákonu. Již nedáme pouze na ústně sdělený názor, chceme jej oficiálně podložený.

Představitele profesních komor přijal premiér v demisi Andrej Babiš. Chceme navázat na předchozí léta, kdy jsme se potkávali s premiérem a ministry ve Strakově akademii. Musím říci, že premiér byl vstřícný, reagoval na mnoho našich poznámek. Především na to, že nejsme spolky, ale institucemi zřízenými ze zákona. Hájíme veřejný zájem, jsme připomínkovými místy. Byla debata o EET, tzv. vinklaření, kdy výkony dělají osoby bez oprávnění, o ochraně osobních dat a také o daňových zákonech. Zapomněl jsem říci, že byla přítomna ministryně Schillerová. Probírala se ochrana osobních údajů – nařízení GDPR, které má vstoupit od 25. května v účinnost. Kolegové advokáti upozorňovali na odlišnost sankcí pro státní správu a firmy včetně nás. Lékaři správně poukázali na špatný zákon o znalcích a především na to, že jsou soudy jmenováni znalci, kteří na to nemají. Doporučili jsme aktivní účast profesních komor při jmenování znalců. Já osobně jsem informoval o účasti našich odborníků v týmu na zapojení do přípravy vysokorychlostních tratí a také o konání Inženýrského dne. Stejně tak jsem zmínil, že bychom chtěli nabídnout součinnost při vyhlášení akce Sucho Ministerstvem životního prostředí. Andrej Babiš si vše psal a všichni doufáme, že poznámky nezahodil. Také jsme se dohodli na vytvoření kolegia, které se sejde v březnu u advokátů a budeme řešit aktuální zákony. Každá komora má kontakty na poslance, senátory, ale pokud se budeme radit, můžeme dosáhnout lepšího výstupu při schválování zákonů.

Ještě ke znalcům. Nevím, kolik jich je autorizovaných, myslím, že dost. Proč by se nemohli sdružit pod Komorou? Vím, že jejich činnost nepatří mezi vybrané, ale myslím, že by mohli svou příslušnost využít pro připomínkové řízení a podobné činnosti.

Byl jsem na vernisáži komorní výstavy EXPO v Národním technickém muzeu. V roce 2020 bude náš pavilon v Dubaji, myslím, že bude tak zajímavý jako ten v Miláně, či mnoho předchozích.

Závěrem vás chci vyzvat k účasti na hlasování o přihlášených stavbách do soutěže o Cenu inženýrské komory, vítězové budou vyhlášeni na Shromáždění delegátů.

P. S. Jak dopadly velké volby? Třetina volila jednoho, nebo druhého, třetina nevolila. Jak je to tedy s prezidentem dolních deseti milionů?