Inženýrský den 2018 - Rychlá železniční spojení v ČR

Pokud má železniční doprava převzít roli efektivního a k životnímu prostředí šetrného módu dopravy a splnit požadavky definované v Bílé knize o dopravě do roku 2050, vydané Evropskou komisí v březnu 2011, bude muset ve všech svých odvětvích používat pokročilá technologická řešení a postupy. Odvětví železniční dopravy se má v nadcházejícím období stát klíčovým z hlediska udržitelnosti rozvoje dopravy. Předpokládá se transformace celého odvětví železniční dopravy tak, aby se železniční doprava stala atraktivnější a aby se do roku 2050 podařilo velmi výrazně zvýšit její podíl na trhu osobní i nákladní dopravy na střední vzdálenosti. K tomu bude třeba v osobní dopravě zajistit modernizaci stávajících železničních tratí a výstavbu nových tratí pro tzv. rychlá spojení, bez nichž nebude železniční doprava schopna konkurovat automobilové dopravě.

Zahajovací konference Stavebních veletrhů Brno - Rychlá železniční spojení v ČR

25. 4. 2018, 10.00 hod.

pavilon A, sál Morava, Výstaviště Brno

Pořadatelé

ČKAIT, ČSSI, Veletrhy Brno, a.s.

Přednášející

• Ing. Michal Kliský, MD ČR

• Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D., SŽDC

• doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D., Ústav železničních konstrukcí a staveb, Fakulta stavební VUT v Brně

• Ing. Mojmír Nejezchleb, SŽDC

• zahraniční odborníci z Německa a Rakouska