STATIKA STAVEB 2018 Plzeň

Odborná konference bude zaměřena na problematiku navrhování a posuzování nosných konstrukcí pozemních staveb. Hlavními tématy pro rok 2018 budou eurokódy a praktické příklady řešení konstrukcí z jednotlivých oborů statiky staveb.

Dopolední část bude věnována eurokódům, jejich současnému stavu a dalšímu vývoji. Pět přednášek se bude zabývat zatížením staveb, zásadami navrhování, ocelovými a betonovými konstrukcemi, zdivem a zakládáním.

Odpolední část konference bude směřovaná na příklady a zkušenosti s jednotlivými stavebními konstrukcemi. Témata konference budou zahrnovat poznatky z praxe při navrhování nosných konstrukcí z hlavních používaných materiálů, otázky tvorby a kombinace zatížení, bezpečnosti a spolehlivosti konstrukcí, modelování a interakce konstrukcí, posuzování stávajících konstrukcí a životnosti pozemních staveb a zkušenosti a chyby v návrhu a provedení nosných konstrukcí.

Termín: čtvrtek 12. dubna 2018 od 9.00 do 17.00 hod.

Místo: Parkhotel Congress Center Plzeň,

U Borského parku 2791/31, 301 00 Plzeň

Program

9.15 Eurokódy a zatížení staveb – výhled do ­budoucna

– doc. Ing. Jana Marková, CSc.

10.00 Navrhování betonových konstrukcí podle EC2 – připravované změny

– Ing. Jiří Šmejkal, CSc.

11.00 Navrhování ocelových konstrukcí podle EC3
– doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D.

11.45 Navrhování zděných konstrukcí podle EC6
– doc. Ing. Jaromír Klouda, CSc.

12.30 Navrhování základů staveb podle EC7
– doc. Ing. Jan Masopust, CSc.

14.05 Zkušenosti s navrhováním zděných konstrukcí podle EC6
– doc. Ing. Jaromír Klouda, CSc.

 Zkušenosti se založením podzemních garáží ­Eurovia v Bratislavě

– Ing. Anton Vyskoč (SK)

 Nejvyšší komín v Evropě
– Ing. Martin Krejcar, CSc., INSET s.r.o., Praha

 Problematika úprav panelových objektů
– Ing. Václav Honzík, Plzeň

 Zkušenosti s navrhováním ocelových ­konstrukcí
– Ing. Vladimír Janata, CSc.

 Zkušenosti s navrhováním založení
– doc. Ing. Jan Masopust, CSc.

 Nedostatky v návrhu a provedení zděných staveb
– Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., Plzeň

16.30 Diskuse, náměty

Organizační údaje

· Organizátorem konference je Oblastní kancelář ČKAIT Plzeň ve spolupráci s IC ČKAIT.

· Vstupní poplatek pro autorizované osoby ČKAIT činí 300 Kč, ­ostatní účastníci platí 600 Kč + DPH.

· Na konferenci je možno se přihlásit prostřednictvím kalendáře akcí na webových stranách ČKAIT:

http://www.ckait.cz/content/konference-statika-staveb-2018-plzen, případně na e-mailu: plzen@ckait.cz (osoby bez autorizace ČKAIT).