Slavnostní setkání zakládajících členů

Dne 6. prosince pozval předseda ČKAIT Ing. Pavel ­Křeček zakládající a zasloužilé členy ČKAIT ke slavnostnímu setkání u příležitosti 25 let trvání ČKAIT.

Zakládající člen ČKAIT se pozná tak, že se jeho členské číslo skládá ze samých nul a na samotném konci je jedno nebo dvojčíslí. U prvních členů představenstva jsou to čísla od 1 do 34. Zasloužilý člen se také pozná tak, že byl jmenován čestným členem ČKAIT, přičemž nutno podotknout, že čestnými členy nemohou být jmenováni kolegové pracující v orgánech ČKAIT.

Zleva Ing. Miroslav Čermák, dlouholetý první místopředseda ČKAIT a Ing. Jiří Schandl, dlouholetý předseda výboru ČKAIT České Budějovice v rozhovoru s Ing. Lenkou Zimovou, dlouholetou ředitelkou kanceláře ČKAIT (foto: Ing. Radek Hnízdil)

V úvodu setkání Ing. Pavel Křeček (č. autorizace 0000019) krátce zhodnotil práci zakládajících a zasloužilých členů nejen co se týče založení, ale zejména rozvoje Komory a poděkoval jim za jejich práci. Na vyzvání pak promluvil i „otec zakladatel“ Ing. Václav Mach (01).

Bylo velice příjemné, že se na setkání dostavilo plných 33 kolegů z 38 pozvaných. Z účastníků bych rád připomněl, kromě již zmíněného předsedy Ing. Václava Macha, i prvního místopředsedu Ing. Miroslava Čermáka, CSc. (2), Ing. Bořivoje Málka (3), Ing. Miroslava Najdekra (4), Ing. Bohumila Ruska (5), Ing. Pavla Čížka (9), Ing. Jana Fujáčka (11), Ing. Jiřího Kokošku (16), Ing. Vlastimila Mouchu (25), Ing. ­Antonína Postřihače, CSc. (29), Ing. Jiřího Schandla (30), Ing. Jana ­Zdeňka (33), doc. Ing. Antonína Pokorného, CSc. (83), Ing. Jaromíra Šišmu (98), Ing. Tomáše Chromého (4), i představitele akademické sféry prof. Ing. ­Miloslava Pavlíka, CSc. (6), prof. Ing. Františka Hrdličku (14), prof. Ing. Jaroslava Paška (27), prof. Ing. ­Jiřího Witzanyho, DrSc. (32) a prof. Ing. Františka Drkala, CSc. (10). Ze zasloužilých členů, kteří se setkání zúčastnili, jsem zaregistroval Ing. Martina Mandíka, Ing. ­Jaroslava Mikše, Ing. Jaroslava Karáska, prof. Ing. Viléma Studničku, Ing. Jiřího Náprstka, DrSc., prof. Ing. Miroše Pirnera, DrSc., a dlouholetou ředitelku kanceláře Ing. Lenku Zimovou.

Zleva předseda zakladatel Ing. Václav Mach, Ing. Miroslav Čermák a Ing. Jiří Schandl. Stojící Ing. Bohumil Rusek, dlouholetý člen Představenstva ČKAIT (foto: Ing. Radek Hnízdil)

Co jméno, to legenda. A to se ještě musím omluvit těm, kdo mé pozornosti unikli. Bylo to opravdu milé setkání, při kterém se nehovořilo jen o historii, ale zejména o budoucnosti Komory.