XXII. konference Železnice 2017

Správa železniční dopravní cesty, s.o., spolu se SUDOP Praha, a.s., uspořádala na podzim 2017 tradiční konferenci věnovanou železničním stavbám.

Příspěvky, zaměřené na investice, BIM (Buildieng Information Modelling) a hlavně rychlá železniční spojení na území České republiky přednesli náměstci ministra dopravy Mgr. Kamil Rudolecký a Ing. Tomáš Čoček.

Návrhu konkrétních staveb vysokorychlostních tratí na našem území se věnoval ředitel odboru strategie Ministerstva dopravy ČR Ing. Luděk Sosna. V současné době se zpracovává studie proveditelnosti úseku Praha – Drážďany a byla vypsána soutěž na zpracování studie proveditelnosti úseku Praha – Brno – Břeclav.

O přípravách staveb železniční infrastruktury v příštích letech hovořil náměstek generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty, s.o., Ing. Mojmír Nejezchleb. O plánovaných investičních prostředcích na stavby silniční a železniční dopravní infrastruktury v příštích letech hovořil ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Ing. Zbyněk Hořelica. Z jeho příspěvku vyplynulo, že se bohužel budou snižovat. O zkušenosti z přípravy staveb vysokorychlostních tratí ve Velké Británii se podělil poradce Ministerstva dopravy ČR prof. Andrew McNaughton z Velké Británie, který je členem poradního sboru ministra dopravy pro přípravu a projednání rychlých spojení. Uvedl některé příklady řešení vedení tras vysokorychlostních železničních tratí do Londýna, také představil řešení nového osobního nádraží v Birminghamu aj.

V rámci konference byl vyhlášen osobností roku železničního stavebnictví Ing. Jiří Mlynář, bývalý dlouholetý ředitel Stavební správy Olomouc (SŽDC, s.o.), který se výrazně zasloužil o přípravu a realizaci staveb modernizace železničních koridorů na našem území.