Profesní informační systém ČKAIT

Systém PROFESIS.cz je pro členy ČKAIT zdarma. UŽIVATELSKÉ JMÉNO je členské číslo (všech 7 znaků), HESLO je možné vygenerovat na webu pomocí odkazu „Zaslat nové heslo“, které bude zasláno na e-mailovou adresu uloženou v databázi ČKAIT. O heslo lze také požádat e-mailem na profesis@ckait.cz.

Právní předpisy Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, uvedené v systému PROFESIS, jsou aktualizovány ve 14denních intervalech.

Off-line verze systému nahrazuje dříve vydávané DVD. Instalační soubor k programu je uložen v účtu uživatele v on-line verzi systému (na https://www.profesis.cz/ ) spolu s licenčním klíčem uživatele a návodem k instalaci a registraci. Pomůcky a právní předpisy v Programu PROFESIS lze v průběhu roku aktualizovat.

Novinky

  • Energetická náročnost budov 2017 (Studijní materiály)
  • Efektivní větrání pro zdravé obytné prostředí (Studijní materiály)
  • Výtah z odborných článků ze zahraničních časopisů (12/2017)

Aktualizace

  • Rozpočtování staveb (TP 3.1)
  • Standardy služeb inženýrů a architektů (A 4.1)