Plzeň se zaměří na vzdělávání statiků a mostařů

Valná hromada oblasti Plzeň se konala 18. ledna 2018 v sále kulturního domu Měšťanská beseda. Na valné hromadě bylo přítomno 146 oprávněných voličů z 1609 pozvaných členů oblasti (9,1 % členů).

Na jednání byli pozváni zástupci veřejných orgánů kraje a města Plzně včetně primátora města a vedoucích pracovníků úřadů magistrátu dotčených stavební činností. Jednání se účastnili zástupci Obce architektů, Střední průmyslové školy stavební a Západočeské univerzity. Byli pozváni i další hosté z řad odborné stavební veřejnosti.

Zpráva o činnosti v roce 2017

Jednání výboru oblasti probíhala jedenkrát měsíčně v zasedací místnosti kanceláře oblasti. Výbor se zabýval aktuálními úkoly, zabezpečením celoživotního vzdělávání a novými žádostmi o autorizaci.

Oblastní kancelář

Kancelář oblasti Plzeň je umístěna od roku 2017 v přízemí budovy ŘSD v Hřímalého ulici č. 2464/37 v Plzni. Zahrnuje kancelář předsedy oblasti, kancelář tajemnice a místnost pro zasedání a administrativní a odbornou činnost se členy.

V kanceláři Komory jsou pořádány výborové schůze oblasti, setkání členů, kontroly deníků a menší odborné akce. Je zde také knihovna se základní literaturou vydávanou Komorou a odborné časopisy. Tuto místnost mohou využívat i členové naší pobočky pro svoje jednání a setkání.

Administrativu oblastní kanceláře výborně zajišťovala tajemnice paní Hana Hričinová.

V minulých letech pracovali v orgánech ČKAIT: Ing. Robert Špalek jako místopředseda představenstva, Ing. Petr Bureš jako předseda Dozorčí komise a místopředseda Dozorčí rady, Ing. Miroslav Voldřich jako člen Dozorčí komise oblasti Plzeň, Ing. Miroslav Brada ve Stavovském soudu do března 2017.

Jako příspěvek k celoživotnímu vzdělávání členů ČKAIT připravil výbor oblasti pravidelná školení. Celkem se uskutečnilo 16 akcí. Tématem těchto školení byly informace o nových a zajímavých stavbách a technologiích, technických řešeních nebo novelizovaných zákonech, normách a předpisech. Školení se konala v kinosále Střední průmyslové školy stavební v Plzni zpravidla každé třetí úterý v měsíci. Jednalo se o přednášky o energetické náročnosti budov organizované pomocí centra ČKAIT, seminář o zděných výrobcích firmy Heluz a především mostařské sympozium spojené s exkurzí na výstavbu železničních mostů na hlavním nádraží v Plzni. Zde bych chtěl poděkovat Dr. Rybárovi za přípravu a organizaci sympozia.

Oblastní kancelář ČKAIT je každoročně zastoupena v sedmičlenné porotě soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. V minulém ročníku soutěže byl členem poroty předseda výboru ČKAIT. K soutěži byl v minulém roce přičleněn VII. ročník Ceny ČKAIT Plzeňského kraje. V tomto roce vyhlásíme osmý ročník soutěže s předpokládanou uzávěrkou v 14. ­května 2018. Vyzývám proto naše členy k účasti s projekty a realizacemi staveb z roku 2016 a 2017, které by vhodně doplnily a předvedly naši práci společně se stavbami v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje.

Dlouhodobě Komora spolupracuje s vedením Střední průmyslové školy stavební v Plzni. Stavební průmyslovka v Plzni je renomovanou střední stavební školou s dlouhou historií a tradicí. Ve škole probíhají již zmíněné semináře zaměřené na celoživotní vzdělávaní členů oblasti.

Členové naší pobočky působí i na Západočeské univerzitě v Plzni, kde na Katedře mechaniky již dvanáctým rokem probíhá výuka čtyřletého bakalářského oboru Stavební inženýrství a výuka navazujícího magisterského jedenapůlročního studia s titulem Inženýr.

Plán činnosti na rok 2018

  • Realizovat práci výboru ČKAIT ve shodě s úkoly Představenstva ČKAIT a Shromáždění delegátů ČKAIT tak, aby byla posilována prestiž Komory u veřejnosti a zvyšována odborná úroveň členů ČKAIT a ochrana jejich postavení v profesi.
  • Zajistit na SPŠ stavební v Plzni minimálně 8 seminářů zaměřených na odborné a stavebně právní témata, doplněné podle možností odbornou exkurzí pro naše členy v program CŽV s bezplatnou účastí členů ČKAIT.
  • Spolupracovat s orgány kraje a města Plzně a jinými institucemi při rozvoji stavebnictví a v přípravě investic v oblasti. Připravit seminář k aktuálním otázkám stavební legislativy, norem a výstavby. Umožnit bezplatnou účast na seminářích ČKAIT pracovníkům stavebních úřadů.
  • Zabezpečit zastoupení v porotě soutěže o nejlepší Stavbu roku Plzeňského kraje 2017.
  • Spolupracovat se Západočeskou univerzitou v Plzni a zejména Fakultou aplikovaných věd na rozvoji a zviditelnění vysokoškolské stavební výuky v našem kraji. Spolupracovat se SPŠ stavební v Plzni a ostatními školami k podpoře a posílení stavební profese.
  • Každý měsíc budou probíhat pravidelné semináře pro naše členy většinou v kinosále SPŠ stavební v Plzni. Chceme podporovat rozvoj informovanosti v oblasti nového stavebního zákona, nových podmínek k nízkoenergetické výstavbě a výstavbě domů v pasivním standardu k roku 2020 a na seznamování, přípravě a zavádění vhodné formy BIM u stavebních objektů.
  • V tomto roce naše oblast připravuje na 12. duben konferenci s názvem STATIKA STAVEB 2018 PLZEŇ. Chtěli bychom také pokračovat v tradici speciálního sympozia pro mostaře. Akce připravujeme na březen letošního roku.

Volby

Volba delegátů na Shromáždění delegátů ČKAIT a jejich náhradníků proběhla aklamací. Z pléna nebyly žádné návrhy na změnu jmen či pořadí. Byla provedena tajná volba členů výboru oblasti. Celkem bylo odevzdáno 132 hlasovacích lístků, z toho 129 platných a 3 neplatné. Do Dozorčí komise Praha za oblast Plzeň byl zvolen Ing. Zdeněk Hanzelín.