ČKAIT potřebuje více prostoru

 Pohled do dvora sídla ČKAIT v Sokolské ulici (foto: Deltaplan)
Pohled do dvora sídla ČKAIT v Sokolské ulici (foto: Deltaplan)

Představenstvo ČKAIT předloží shromáždění delegátů návrh na dostavbu sídla ČKAIT v Sokolské ulici.

Představenstvo ČKAIT předloží shromáždění delegátů návrh na dostavbu sídla ČKAIT v Sokolské ulici. Vnitroblok sídla ČKAIT nabízí prostorovou rezervu, ve které by bylo možné zrealizovat nový víceúčelový sál s foyerem pro výstavy, nové kancelářské plochy a případně nabídnout parkovací stání pro zaměstnance či návštěvníky odborných seminářů.

Budova v Sokolské ulici v Praze je sídlem nejen ČKAIT, ale i dalších organizací, jako např. Českého svazu stavebních inženýrů, redakce časopisu Stavebnictví, Informačního centra ČKAIT a knihovny ČKAIT. Částečnou úpravou prošla naposledy v roce 2000, kdy byla ve dvorní části zasklena část pavlačových ochozů a zbudován exteriérový výtah.

Současný stav je nevyhovující

Hlavní vstup vede přes prodejnu odborné literatury v přízemí, která slouží zároveň jako vrátnice. V zadní části objektu v přízemí se nachází veřejně přístupná knihovna a studovna odborné literatury, provozovaná Střediskem vzdělávání a informací ČKAIT. V prostorách po levé straně průjezdu směrem do dvora je archiv Komory, který v brzké době čeká digitalizace. Ve dvoře se nachází dvě stavby, které je možné zbourat. V současné době je k dispozici pouze jeden přednáškový sál s kapacitou okolo 70 míst, který není pro pořádání odborných přednášek a programu celoživotního vzdělávání dostačující. Chybí i kanceláře.

Co se očekává od dostavby budovy a úpravy dvora?

Přestavba by měla přinést možnost dispozičně upravit přízemí stávající budovy a udělat nový reprezentativní bezbariérový vstup do celého objektu, jehož součástí by měla být prodejna odborné literatury. Hlavním přínosem by však měl být nový víceúčelový sál pro cca 130 až 200 posluchačů. Bude napojen na stávající budovu ČKAIT, ale měl by umožnit oddělený provoz pro případný pronájem. Do prostoru vnitrobloku by mohlo být navrženo jedno podlaží pro parkování. Předpokládá se, že suterén by mohl jít do hloubky max. 1,5 metrů pod stávající výškovou úroveň dvora. Dalším nezanedbatelným přínosem by mělo být rozšíření plochy kanceláří. Střecha nově navrženého objektu by měla být řešena jako pobytová, což by zvýšilo její potenciál v uzavřeném prostoru dvora.

Výběr zpracovatele probíhá formou soutěžního dialogu

Pro ověření možnosti dostavby Představenstvo ČKAIT nejprve v roce 2015 vypsalo ideovou studentskou soutěž, které se zúčastnilo 16 týmů. V roce 2016 byla zpracována objemová studie, která vycházela z této studentské soutěže i z limitů územního plánu i Pražských stavebních předpisů. Představenstvo se v listopadu 2016 seznámilo s možnostmi dostavby a doporučilo dále zpřesnit zadání a požadavky na vybudování nového průjezdu, recepce a dostavby uvnitř dvora. V únoru 2017 představenstvo projednalo další postup. V září 2017 byly představenstvem schváleny soutěžní podmínky, podklady a harmonogram pro vyzvanou soutěž o návrh. Bylo také rozhodnuto, že soutěžní návrhy budou posuzovány formou soutěžního dialogu, který umožňuje společně se soutěžícími zpřesnit zadání ještě v průběhu výběrového řízení.

Zpracováním soutěžních podmínek, soutěžních podkladů a určením podmínek soutěžního dialogu byl v říjnu 2017 pověřen projektový atelier Deltaplan. Zároveň byla jmenována odborná porota, která posoudí soutěžní návrhy: Ing. František Mráz – předseda poroty, Ing. Jan Korbel – místopředseda poroty, Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Radek Hnízdil, prof. Ing. Karel Kabele, Ing. Aleš Poděbrad, Ing. arch. Akad. arch. Jiří Mojžíš a dva náhradníci Ing. Karel Vaverka a Ing. Vladimíra Špačková.

Představenstvo schválilo, že na základě referencí budou vyzvány tyto architektonické a projekční kanceláře:

 • FAM ARCHITEKTI s.r.o., Praha;
 • EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o, Praha;
 • THER Architektonický ateliér, Chrudim.

Během zpracování soutěžních návrhů se porota dvakrát sešla s jednotlivými uchazeči a projednala s nimi jejich návrh řešení. Termín odevzdání soutěžních návrhů byl 31. ledna 2018.

Rozhodovat o dostavbě bude Shromáždění delegátů

Vyhodnocení soutěžních návrhů soutěžní porotou bylo zahájeno 9. ­února 2018 a včetně jejich nezávislého expertního posouzení by mělo být dokončeno do konce února 2018, aby vyhlášení výsledků a výstava soutěžních návrhů mohly proběhnout v březnu 2018. Zvažuje se konzultování vybraného návrhu s rozhodujícími DOSS a sousedy a zapracování případných dodatečných požadavků do čistopisu vítězného návrhu.

O případném zadání projektu rozhodne Shromáždění delegátů ČKAIT.

Stavební program pro dostavbu Sokolské:

 • hlavní vstup do objektu s recepcí;
 • hrubá podlažní plocha nových kanceláří více než 600 m2;
 • víceúčelový sál pro více než 130 osob;
 • technické zázemí víceúčelového sálu;
 • foyer;
 • šatna a WC pro návštěvníky;
 • prostor pro přípravu občerstvení / prostor pro catering
 • včetně hygienického zázemí;
 • parkování (počet a způsob navržených stání je na autorovi);
 • prostor pro technické vybavení.

Návrh THER Architektonický ateliér, Chrudim

Nově navržený obestavěný prostor celkem (bez úprav stávající budovy): 10048 m3
Nově navržená celková hrubá podlažní plocha: 2826 m2

Z toho:

 • víceúčelový sál bez zázemí:158 míst, 152 m2, 927 m3
 • nově navržená celková hrubá podlažní plocha kanceláří: 1027 m2
 • počet parkovacích míst: alternativně 6, se zakladačem 22

 Návrh FAM Architekti s.r.o., Praha

Nově navržený obestavěný prostor celkem (bez úprav stávající budovy): 5834 m3
Nově navržená celková hrubá podlažní plocha: 1467 m2

Z toho:

 • víceúčelový sál bez zázemí:150 míst, 147 m2, 906 m3
 • nově navržená celková hrubá podlažní plocha kanceláří :644 m2
 • počet parkovacích míst:se zakladačem 9

Návrh EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o., Praha

Nově navržený obestavěný prostor celkem (bez úprav stávající budovy): 5311 m3
Nově navržená celková hrubá podlažní plocha: 1529 m2

Z toho:

 • víceúčelový sál bez zázemí:150 míst, 193 m2, 1177 m3
 • nově navržená celková hrubá podlažní plocha kanceláří: 668 m2
 • počet parkovacích míst:se zakladačem 4