Olomouc aktivně spolupracuje s krajem i státní správou

Valná hromada oblasti Olomouc se konala 23. ledna 2018 na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Oblast má 1498 členů, z nichž se jednání účastnilo 122 osob, což odpovídá 8,14 % 

Stříbrná medaile ČKAIT byla jako poděkování předána Ing. Anežce Najdekrové, dlouholeté předsedkyni výboru oblasti Olomouc, která se rozhodla ukončit aktivní činnost pro Komoru a již nekandidovala do výboru oblasti. (foto: Ing. Michal Majer)

Dovolím si zhodnotit valnou hromadu jako zajímavou a každý přítomný člen ji může ozvláštnit svým názorem, zkušeností a podnětem. Proto je dobré se jí zúčastnit.

Hosté

Čestnými hosty byli JUDr. Eva Hyravá, vedoucí stavebního úřadu Magistrátu města Olomouc, Ing. Hana Mazurová, vedoucí oddělení územního plánování a stavebního řádu kraje, Ing. arch. Luděk Vrba, zástupce ČKA, Ing. Milan Válek, předseda krajské rady SPS v Olomouckém kraji, Ing. Vilém Zeiner, ředitel Střední průmyslové školy stavební v Lipníku nad Bečvou, PhDr. Radim Kašpar, ředitel Hospodářské komory v Olomouci a Ing. Jan Drábek, předseda oblastní pobočky ČSSI.

Z Představenstva ČKAIT se jednání zúčastnili Ing. Pavel Křeček, prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, Ing. Jindřich Pater, Ing. František Mráz, dále Ing. Radek Hnízdil, PhD., ředitel kanceláře, Ing. Vlastimil Šmířák, člen Dozorčí rady ČKAIT, Ing. Šárka Janoušková, vedoucí ­Informačního centra ČKAIT, Ing. Dominika Hejduková, vedoucí střediska vzdělávání a informací, Ing. Petra Bartončíková a Mgr. Jakub Doležel – pojišťovací makléři GrECo.

Zpráva o činnosti

Výsledky plnění usnesení z valné hromady roku 2017 byly zhodnoceny ve zprávě o činnosti a hospodaření OK. Oblast v rámci celoživotního vzdělávání zajistila deset odborných akcí a dvě odborné exkurze. Spolupracovala se stavebními úřady i s Olomouckým krajem. Podílela se na vyhlášení soutěže Stavba roku 2016 Olomouckého kraje. Po tříleté práci oblastní kanceláře a kanceláře Praha byl z územního plánu Olomouce odstraněn text, kdy může projektovou dokumentaci vypracovávat jenom autorizovaný architekt.

Návrh činnosti pro rok 2018

 • Zajistit CŽV z programu I. pololetí a připravit program na II. pololetí.
 • Spolupracovat s krajským úřadem a partnerskými organizacemi při přípravě soutěže Stavba Olomouckého kraje 2018.
 • Naplňovat smlouvu o spolupráci s krajským úřadem a Magistrátem města Olomouce.
 • Spolupracovat s odbornými školami v kraji při zajišťování Dne ­otevřených dveří.
 • Spolupracovat s poslanci a senátory a informovat je o legislativních návrzích změn.
 • Získávat členy z oblasti pro práci v aktivech Komory.
 • Zajistit odbornou činnost ve spolupráci s oblastní pobočkou ČSSI.
 • Sledovat investiční akce v kraji a zajistit exkurzi na technicky zajímavé stavby v aktuálním čase.

Výsledky voleb na VH 2018 oblasti Olomouc

Byli zvoleni delegáti na Shromáždění delegátů ČKAIT v Praze, členové výboru oblasti a kandidáti do Dozorčí komise ČKAIT. Delegáty na Shromáždění delegátů ČKAIT 24. března 2018 v Praze byli zvoleni:

 • Ing. Jan Drábek, Ing. Jiří Kožušníček, Ing. Michal Majer, Ing. ­Radovan Mikula, Ing. Anežka Najdekrová, Ing. Zdeněk Rozsypal, Ing. Jiří Švub, Ing. Zdeněk Tomek, Ing. Jana Černá, Ing. Josef Popelka. Náhradníky byli zvoleni: Ing. Petr Staněk, Ing. Jan Tomek, Ing. Jiří Dan.
 • Do Dozorčí komise ČKAIT Brno byli zvoleni: Ing. Radovan Mikula, Ing. Vladimír Puda.
 • Čestné členství ČKAIT bylo uděleno Ing. Jiřímu Danovi.

Z diskusních vystoupení

Ing. Radek Hnízdil připomněl služby Komory pro členy, připomínky ČKAIT k návrhům zákonů, upozornil na výrazné zpřísnění ochrany osobních údajů, doporučil členům doplnit si údaje do databáze expert. Informoval o PROFESISU, který přechází z datového nosiče DVD na modernější aktualizovatelnou off-line verzi programu.

Ing. Milan Stejskal vyjmenoval problémové okruhy technicky neřešených témat v ČR.

Ing. Jiří Trnka pozitivně hodnotil odbornou exkurzi na opravu střechy a krovu radnice v Olomouci. Má negativní zkušenost s uplatňováním stavebního zákona po novele v praxi a jmenoval konkrétní situaci.

Ing. Libor Blaťák, člen ČKAIT a místostarosta obce, by uvítal upřesnění vykonávání autorského dozoru pro akce z veřejného rozpočtu. Předseda Komory Ing. Křeček na to reagoval tím, že ČKAIT zpracuje manuál pro technický dozor investora.

Prof. Materna informoval o velkém úbytku studentů technických vysokých škol a o systému BIM.

Předseda Ing. Křeček poděkoval za práci všem členům ČKAIT. ČKAIT je stabilní ekonomicky i organizačně. Komorový dům v Praze projde větší proměnou. Na SD bude tato investice představena k rozhodnutí. Doporučil poradenství v regionech aktivu statiků. Od 1. ledna 2018 je povinnost autorizace pro technický dozor u zakázek z veřejného rozpočtu. Uznávání autorizace pro zahraniční osoby. Změna vnitřních komorových řádů proběhne na SD 24. března 2018 v Praze. Devatenáct staveb přihlášených do soutěže ČKAIT je málo. Apeloval na AO, aby stavby přihlašovali. Na webových stránkách Komory může AO umístit nabídku práce a představit, co nabízí. Inženýrský den v Brně bude na téma Vysokorychlostní tratě. IC ČKAIT uspořádala anketu Stavba století ke stému výročí vzniku Československa, kde jsou stavby z ČR i ze Slovenska.

Pro možnost operativní komunikace se členy oblasti, prosím všechny členy, kteří nám doposud neoznámili e-mailovou adresu, nebo adresu změnili, aby tak učinili. Děkuji všem členům oblasti, kteří poslali náměty na CŽV a účastnili se valné hromady.