Dana Pluchová

  • Nabídka pojištění kybernetických rizik

    Cestou, jak eliminovat nepříznivé finanční dopady kybernetických útoků a rizik, je vhodně se pojistit. Makléřská společnost OK GROUP a.s. ve spolupráci s ČKAIT připravila pro autorizované osoby pojištění kybernetických rizik.