Valné hromady oblastí ČKAIT zvolily nové členy výborů

Volby v oblasti Liberec probíhali klidně. (foto: Jana Urbanová)
Volby v oblasti Liberec probíhali klidně. (foto: Jana Urbanová)

Oblastní valné hromady letos volily nejen své zástupce na Shromáždění delegátů ČKAIT, ale i do Dozorčí rady a zejména pak nové představitele oblastních výborů. Ve většině případů se jednalo o staronové členy. Ve dvou případech se změnil předseda výboru oblasti. Personální obměna nastala v Olomouci a ve Zlíně. Oblastní valné hromady se konaly od 4. do 30. ledna 2018. Celkem se jich účastnilo 1783, což je méně než 6 % všech autorizovaných osob. Častým tématem diskuse autorizovaných osob byl problém statiky a otázka odpovídajícího honoráře za projekční práce.

Oblastní valné hromady letos volily nejen své zástupce na Shromáždění delegátů ČKAIT, ale i do Dozorčí rady a zejména pak nové představitele oblastních výborů. Ve většině případů se jednalo o staronové členy. Ve dvou případech se změnil předseda výboru oblasti. Personální obměna nastala v Olomouci a ve Zlíně.

Všechny oblastní valné hromady proběhly řádně v termínech od 4. do 30. ledna 2018. Celkem se jich účastnilo 1783, což je méně než 6 % všech autorizovaných osob. Častým tématem diskuse autorizovaných osob byl problém statiky a otázka odpovídajícího honoráře za projekční práce.

Oblastních valných hromad se pravidelně účastnili představitelé orgánů ČKAIT, aby informovali členy o aktuálním dění a službách, které jsou jim nabízeny. Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT, autorizované osoby informoval o činnostech Komory i změnách v legislativě. Ředitel kanceláře ČKAIT Praha Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., informoval o činnosti kanceláře a připomněl služby Komory pro členy: PROFESIS, právní poradnu, vydávání publikací a časopisů atd. Mgr. Doležel a Ing. Petra Bartoníčková, zástupci pojišťovacího makléře, firmy GrECo JLT Czech Republic s.r.o., informovali o pojištění autorizovaných osob, novinkách v připojištění a spoluúčasti a připomněli postup vypořádání pojistné události. Otázka pojištění a připojištění je velmi důležitá, neboť autorizovaným osobám končí odpovědnost za škody způsobené jejich činností až smrtí.

Na všech oblastních valných hromadách nabízelo Informační centrum ČKAIT nově vydané i starší odborné publikace.

Shromáždění delegátů ČKAIT se uskuteční 24. března 2018 v kongresovém centru Hotelu Pyramida v Praze 6, kde budou vyhlášeny i výsledky letošní Ceny ČKAIT. Letos se přihlásilo devatenáct soutěžících, takže bude z čeho vybírat.