Jihlava se věnuje památkové péči a vzdělávání

Valná hromada oblasti Jihlava proběhla 10. ledna 2018 v Rytířském sále Radnice města Jihlava. Přítomno bylo 104 členů oblasti z celkového počtu 974. Je to 10,7 % členské základny oblasti.

Hlasování členů do výboru oblasti Jihlava (foto: Mgr. Soňa Rafajová)

Z cca padesáti pozvaných hostů se jich dostavilo dvanáct. Byli to zejména zástupci orgánů ČKAIT, stavebních úřadů a středních stavebních škol. Bohužel termín jihlavské valné hromady kolidoval s hlasováním Poslanecké sněmovny o důvěře vládě, což mělo za následek absenci pravidelně přítomných poslanců.

Schválený plán činnosti na rok 2018

Oblast bude i nadále účinně prohlubovat spolupráci s krajským úřadem, středními školami stavebními Kraje Vysočina a stavebními úřady působícími na území našeho kraje, pokračovat ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví, zejména při organizování soutěže Stavba Vysočiny. V soutěži Stavba Vysočiny předá Cenu ČKAIT.

Důležitým úkolem je i rozvoj spolupráce s profesními aktivy ČKAIT a dalšími odbornými skupinami ČKAIT a aktivně se podílet na jejich činnosti.

Oblast zajistí semináře a konference, které se i v tomto roce budou konat na Krajském úřadě Vysočina:

7. 2. Dopravní stavby z pohledu projektanta, stavbyvedoucího a dozoru

7. 3. Stavební zákon po další novele tohoto zákona

11. 4. Městský inženýr v projektování a ve státní správě a ­samosprávě

23. 5. Vodohospodářské stavby a legislativa

29. 5.–3. 6. Exkurze Alsasko (autobus)

5. 9. Veřejné prostory a zahrady, městský parter

28.–30. 9. Exkurze severní Čechy (autobus)

10. 10. Povolování staveb v praxi

21. 11. Vady a poruchy staveb

IV. Celostátní konference – projektant, památkář a občan (­Libor ­Honzárek a spol.) – termín dosud neurčen

Výsledky voleb

V průběhu valné hromady proběhly volby výboru oblasti. Delegáty a náhradníky na Shromáždění delegátů ČKAIT 2018 byli zvoleni: Ing. ­František Kavina, Ing. Karel Vaverka, Bc. Libor Honzárek, Ing. ­Monika Vavřínková, Ing. Jaroslava Lorencová. Náhradníky byli zvoleni: Ing. Slavomír Langmajer, Ing. Leoš Pohanka, Ing. Pavel Hořejší. Náhradníkem dozorčí komise byl zvolen Ing. Josef Kadlec.

Valná hromada proběhla v příjemné pracovní atmosféře. Zahájení bylo tradičně provázeno hudebním vystoupením žáků Základní umělecké školy Jihlava, závěr valné hromady byl ukončen pozváním na raut Radniční restaurace.