Studenti SPŠ stavební Havířov v Andalusii

V rámci odborných aktivit spolupracuje OK ČKAIT Ostrava také se stavebními průmyslovkami na území Moravskoslezského kraje. Jednou z nich je SPŠ stavební Havířov, jejíž studenti se snaží získávat také zahraniční zkušenosti. V minulém roce, resp. v lednu a v září 2017, vycestovaly dvě skupiny studentů této školy do španělské Sevilly. Jednalo se o odborné stáže pro celkem 32 studentů z 2., 3. a 4. ročníků, jenž byly realizovány v rámci operačního programu Erasmus+ jako součást projektu Ekologický dům se zaměřením na mobilitu žáků v odborném vzdělávání a přípravě. Partnerem na španělské straně byla odborná škola SAFA Nuestra Senora de los Reyes v Seville.

Hlavními cíli projektu byly vedle teoretické přípravy zejména praktické činnosti. Studenti pod vedením školitele Manuela Franca Tovara, externího pracovníka vyučujícího na univerzitě v Seville, pracovali s grafickým programem AutoCAD a učili se principy návrhu bioklimatického domu s využitím slunečního záření. Výuka byla prováděna v angličtině, ale studenti se rovněž seznámili se základy běžné španělštiny a se španělskou odbornou terminologií související s tématem projektu.

Ve volných chvílích studenti poznávali skvosty španělské architektury, krásy přírody i zajímavosti každodenního života slunné Andalusie.

Účast SPŠ stavební Havířov v tomto projektu byla velkým přínosem a cennou zkušeností jak pro žáky, tak zároveň i pedagogy školy a vydařeným příkladem obohacení a zatraktivnění školního vzdělávacího programu studijního oboru Stavebnictví.

Studenti a školitel Manuel Franco Tovar při prohlídce Sevilly. (foto: Francisco Javier Hoyo de la Torre)